Ştiri

COMUNICAT DE PRESĂ
Proiect 141086 „Pluri şi interdisciplinaritate în programe doctorale şi postdoctorale” – reţea de cercetători autonomi de elită

 

iccv conf presa-1Pe data de 27 iunie 2014, la sediul ICCV din Calea 13 Septembrie, nr.13, Bucureşti, a avut loc conferinţa - organizată de Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Academia Română în calitate de beneficiar, împreună cu partenerii săi: Institutul de Sociologie şi Institutul de Economie Naţională ale Academiei Române, Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti şi Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” - dedicată lansării proiectului POSDRU/159/1.5/S/141086, cu titlul „Pluri şi interdisciplinaritate în programe doctorale şi postdoctorale”.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni! Axa prioritară: nr.1 „Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”; Domeniul Major de Intervenţie: 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”.

Cătălin Zamfir şi Elena Zamfir completează seria decernărilor titlului de Doctor Honoris Causa cu distincția care le-a fost acordată de Universitatea „Constantin Brâncuşi”

honoris zamfirUniversitatea „Constantin Brâncuşi” (UCB) din Târgu Jiu a acordat vineri, 6 iunie, titlul de Doctor Honoris Causa reputaţilor cercetători ai Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii din cadrul Academiei Române, Cătălin Zamfir şi Elena Zamfir. În acest context, Senatul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu a avut deosebita onoare de a acorda cea mai înaltă distincţie, recunoscând, astfel, remarcabilele contribuţii ale celor două personalități la dezvoltarea sociologiei în spaţiul românesc şi întreaga activitate prodigioasă a celor doi profesori universitari. Această distincție se adaugă altor numeroase premii naționale și internaționale și completează o deosebită serie a decernării titlului de Doctor Honoris Causa.

Domnul Profesor Universitar Doctor Cătălin Zamfir,membru corespondent al Academiei Române, este Doctor Honoris Causa al patru universități: Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea Oradea, Universitatea Andrei Șaguna Constanța, Universitatea din Craiova, iar acum și al Universității „Constantin Brâncuşi” (UCB) din Târgu Jiu.

Doamna Profesor Universitar Doctor Elena Zamfir este Doctor Honoris Causa al Universității din Oradea, Universității de Vest Timişoara, Universității Andrei Şaguna Constanţa, Universității de Stat Craiova și a primit Medalia de aur şi Certificatul Senatului din partea Universității Petroşani și Universității „Vasile Goldiş” Arad.

Metodologie privind organizarea si desfășurarea concursului de selecție la studii de doctorat si postdoctorat in cadrul proiectului ID 141086 „Pluri si interdisciplinaritate in programe doctorale si post-doctorale”

Organizarea si desfășurarea concursului de selecție la studii de doctorat si postdoctorat in cadrul proiectului POSDRU ID-141086 „Pluri- si interdisciplinaritate in programe doctorale si post-doctorale” au la baza prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare si Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind Codul studiilor universitare de doctorat si cu prevederile POSDRU si asumate in contractul de finanțare.
1) În acest program, cu deschidere pluri-disciplinara, se pot înscrie candidați din toate domeniile universitare, cu proiecte doctorale / post-doctorale care sa includă o componenta sociala.
2) Numărul de burse doctorale este de 105 (1800 RON/luna), iar cele post-doctorale de 40 (3700 RON/luna). Bursele se vor acorda 16 luni, începând cu iunie 2014. Proiectul prevede si acordarea de pana la 30 premii.
3) ICCV, in calitate de beneficiar, coordonează întregul concurs de selecție.

...

(Metodologia poate fi consultată descărcând fișierul Acrobat Reader (.pdf) de aici).

Anunț concurs pentru acordarea burselor doctorale si postdoctorale in cadrul proiectului ID 141086 „Pluri si interdisciplinaritate in programe doctorale si post-doctorale”

Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română, în calitate de coordonator, împreună cu Institutul de Sociologie și Institutul de Economie Națională ale Academiei Române, Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București și Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, în calitate de parteneri în cadrul proiectului ID 141086 ”Pluri și interdisciplinaritate în programe doctorale și post-doctorale”, anunță deschiderea înscrierilor pentru participarea la concurs în vederea acordării de burse doctorale și postdoctorale.

Obiectivul programului este formarea de cercetători de elită, capabili să promoveze idei inovative; să promoveze colaborarea între specialiști din toate domeniile de cercetare, precum sociologie, economie, sport, comunicare, politologie, antropologie, psihologie, istorie, drept, geografie, artă, teologie etc. Obiectivul proiectului este promovarea pluridisciplinarității și colaborarea între domenii. Pentru aceasta vom aprecia lucrările de doctorat/ post-doctorale care conțin o deschidere spre social.

Programul scoate la concurs 105 burse doctorale acordate pe 16 luni (1800 Ron lunar) și 40 burse postdoctorale (3700 Ron lunar). La finalul proiectului vor fi acordate premii pentru lucrări științifice de valoare deosebită (până la 30 premii).

Înscrierile la concurs se vor face până la data de 15 mai 2014, la sediul instituției ICCV, CASA ACADEMIEI, str. 13 Septembrie nr. 13, secretariat.

Selecția bursierilor doctoranzi se realizează în urma unui concurs pe bază de dosar. Selecția bursierilor la programul post-doctoral se va face pe baza dosarului și în urma unui interviu prin care candidatul își susține/prezintă proiectul de cercetare în fața unei Comisii științifice interdisciplinare, la o dată care se va anunța la încheierea perioadei de depunere a dosarelor pentru concurs.

Rezultatele concursului se vor anunța (pe site-ul proiectului, precum și pe siturile ICCV și ale instituțiilor partenere) până la data de 25 mai 2014. 

Bursele vor fi acordate în conformitate cu prevederile POSDRU și asumate în contractul de finanțare. Eventualele contestații se depun în termen de 48 ore de la data afișării rezultatelor, la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Soluționarea contestațiilor se va face conform Regulamentului programului doctoral de către o comisie de specialitate formată din conducători de doctorat.  

Condițiile de înscriere si alte informații esențiale pot fi găsite pe site-ul ICCV.

 

Subcategorii


Pagina 2 din 2