Facultăți de sociologie din România

Universități de stat:

 

Universitatea 1 Decembrie din Alba Iulia, Facultatea de Drept și Științe Sociale, Departamentul de Științe Sociale

Facultatea este o structură universitară de învățământ și cercetare. Asumarea acestei duble misiuni - de învățământ și cercetare - este confirmată și justificată prin creșterea progresivă a componentei de cercetare în ansamblul activității facultății, concretizată prin dezvoltarea unor structuri specializate de cercetare, prin amplificarea cercetării științifice la nivelul catedrelor și prin prezența tot mai activă a facultății în competiția pentru finanțarea cercetării prin granturi, contracte și programe de cercetare, pe plan intern și pe plan european. 

Pagină web: http://drept.uab.ro/

Decan: conf. dr. Miruna Mihaela Tudorașcu; E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Director de Departament: conf. dr. Ana Călina Buțiu; E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Sociologie și Comunicare, Departamentul de Științe Sociale și ale Comunicării

Facultatea de Sociologie și comunicare este una dintre facultățile noi ale universității, cu programe moderne create pornind de la înțelegerea complexă a rolului pe care științele sociale și ale comunicării îl au în înțelegerea dinamicii societăților contemporane, a grupurilor, organizațiilor și instituțiilor, precum și în explorarea impactului noilor tehnologii asupra țesutului social. Instituția noastră organizează 5 programe de studii de licență și 3 programe de studii post-universitare.

Pagină web: https://socio.unitbv.ro/

Decan: prof. dr. Claudiu Coman; E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Director de Departament: prof. dr. Gabriela Rățulea; E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Facultatea de Științe Politice, Departamentul de Sociologie

Facultatea de Științe Politice are în componență două departamente, Departamentul de Științe Politice și Studii Europene, respectiv Departamentul de Sociologie, care organizează activitate de cercetare și predare. Dezvoltarea continuă a programelor de masterat este foarte importantă pentru Facultatea de Științe Politice, care în prezent oferă 12 programe de masterat cu predare în limba română și unul în limba engleză. Facultatea oferă o educație de calitate inclusiv la nivel doctoral (științe politice și sociologie) în principal celor care doresc să aprofundeze aceste domenii de studiu sau se orientează către o carieră academică și de cercetare. Absolvenții facultății noastre sunt apreciați pentru pregătirea teoretică și empirică solidă, pentru setul de abilități profesionale și sociale deținut. Ei lucrează atât în țară, cât și în străinătate în instituții guvernamentale, organizații internaționale, ONG-uri, firme private, institute de cercetare, ambasade, dar și în alte instituții din București sau în administrația locală (primării, consilii locale, consilii județene) sau centrală (guvern, parlament, președinție).

Pagină web: http://politice.ro/ro/prezentare

Decan: conf. dr. Cristian Pîrvulescu; E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Director de Departament: conf. dr. Alfred Bulai; E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Universitatea din București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Departamentul de Sociologie

Suntem una dintre cele mai mari facultăți ale Universității din București, universitatea românească plasată pe locul I în clasificările naționale și pe locul 650 în clasamentul celor 30000 de universități din lume. Facultatea noastră reprezintă cea mai mare instituție de învățământ superior de profil din țară, ce se remarcă prin diversitatea programelor de studii, atât în ceea ce privește studiile de licență, cât și în ceea ce privește programele de master și Școală doctorală.

Pagină web: https://sas.unibuc.ro/

Decan: prof. dr. Doru Buzducea; E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Director de departament: prof. dr. Gabriel Jderu; E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Departamentul de Sociologie

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială oferă specializări în domeniul sociologiei, antropologiei, asistenței sociale și managementului resurselor umane. Studenții pot opta pentru linia de studiu în limba română sau maghiară. În fiecare an, o serie de cursuri au loc în limba engleză și primesc studenți internaționali. Într-un mediu academic dinamic și sensibil la realitatea socială, cultivăm tradiția învățării interactive și a colaborării dintre profesori și studenți în proiecte de cercetare și intervenție socială.

Pagină web: http://socasis.ubbcluj.ro/

Decan: conf. dr. Paul Teodor Hărăguș; E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Director de Departament: lect. dr. Cristina Raț; Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Universitatea Ovidius din Constanța, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Departamentul de Științe Administrative și Sociale

În cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative funcționează două departamente, respectiv: Departamentul Drept (cu programul de studii de licență, forma de învățământ zi și frecvență redusă, precum și programul de studii de master, forma de învățământ zi); Departamentul de Științe administrative și sociale (cu programul de studii de licență Administrație Publică, forma de învățământ zi și frecvență redusă, programele de studii de licență zi pentru Asistență Managerială și Secretariat, precum și pentru Poliție Locală, dar și programul de studii de master, forma de învățământ zi). În cadrul facultății se desfășoară activități de cercetare prin intermediul a două centre specifice fiecărui departament, respectiv, Centrul de Studii și Cercetări privind Drepturile Omului și Discriminarea și Institutul Social Dobrogea, cărora le corespund și cele două reviste: Ars Aequi și Analele FDSA.

Pagină web: https://drept.univ-ovidius.ro/

Decan: prof. dr. Adrian Stoica; Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Director de Departament: conf. dr. Cristinel Iftene; E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe Sociale, Departamentul de Sociologie, Filozofie și Asistență Socială

Facultatea de Științe Sociale din cadrul Universității din Craiova se distinge la nivelul învățământului superior craiovean prin diversitatea specializărilor propuse, care se încadrează în domeniile științelor sociale și umaniste, dar și prin promovarea interdisciplinarității și a dialogului. Oferta noastră cuprinde următoarele specializări: Istorie, Filosofie, Sociologie, Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, precum și Asistența socială. Studenții noștri se pot bucura pe parcursul anilor de studiu de condiții adecvate formării lor profesionale, de un mediu academic stimulator, de un curriculum universitar flexibil și adaptat cerințelor europene, de posibilitatea de a frecventa cursurile unor Universități partenere din Europa, prin intermediul programului Erasmus +, precum și de posibilitatea de a-și desăvârși studiile prin cursurile de Masterat sau Doctorat. Prin stăruință și receptivitate, studenții noștri au șansa de a deveni adevărați profesioniști în domeniile pe care Facultatea noastră le asigură.

Pagină web: http://stiintesociale.ucv.ro/

Decan: prof. Dr. Sorin Liviu Damean; Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Director de Departament: lect. dr. Ștefan Viorel Ghenea; E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Departamentul de Sociologie și Asistență Socială

Facultatea de Filosofie - actualmente Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice - este una din structurile precursoare și fondatoare ale Universității Alexandru Ioan Cuza. Facultatea noastră organizează, în mod evident, unul dintre cele mai vechi programe de studiu ale universității, dar impune și unele dintre cele mai noi direcții de afirmare academică. Sintetic, aceasta înseamnă 2 domenii fundamentale, 4 ramuri de știință, 4 domenii de studii de doctorat, 5 domenii de studii de masterat, 6 domenii de licență, 7 programe de licență, 12 programe de master. Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice nu doar ca o preluare a valorilor și aspirațiilor instituționale, ci, mai ales, ca o responsabilitate asumată.

Pagină web: https://www.fssp.uaic.ro/

Decan: prof. dr. Conțiu Tiberiu Șoitu; E-mail: contiu.tiberiu.soitu@gmail

Director de Departament: conf. dr. Romeo Asiminei; E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Științe Socio-Umane, Departamentul de Sociologie – Asistență Socială

În cadrul Facultății de Științe Socio-Umane vă puteți pregăti ca specialiști în domeniile Psihologie, Sociologie - Asistență Socială și Științele educației, la nivel de studii de licență și masterat. În plus, domeniul Sociologie vă oferă posibilitatea desăvârșirii pregătirii de specialitate la nivel de studii doctorale, prin conectarea la cercetarea academică avansată, generând oportunitatea de acces într-un teritoriu academic și profesional extrem de atractiv. Oricare dintre specializările existente în facultatea noastră vă oferă posibilitatea dezvoltării propriei personalități, atât în plan profesional, cât și în cel al valorificării disponibilităților individuale, a aptitudinilor și capacităților de care dispuneți, prin numeroasele și interesantele activități extracurriculare care sunt organizate: cercuri studențești orientate spre cercetare, grupuri corale și de artă plastică, activități de voluntariat etc.

Pagină web: https://www.socioumane.ro/index.php

Decan: conf. dr. Karla Barth; E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Director de Departament: lect. dr. Ionuț Oprea; E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Universitatea din Petroșani, Facultatea de Științe, Departamentul de Științe Socio-Umane

Facultatea de Științe funcționează din anul universitar 1993-1994, odată cu crearea, într-un spațiu academic și social-economic dominat de tehnică, dar când piața muncii, nevoile Văii Jiului și ale regiunii înconjurătoare, impun și alte orientări, a unor specializări din domeniul științelor economice, științelor sociale, științelor exacte. Astăzi, la aproape 25 de ani de la înființare, peste 1000 de studenți și masteranzi studiază în cadrul a opt programe universitare de licență la învățământul cu frecvență, trei programe universitare de licență la învățământul la distanță și șase programe universitare de masterat.

Pagină web: https://www.upet.ro/facstiinte/

Decan: conf. dr. Imola Drigă; E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Director de Departament: conf. dr. Gabriela Dumbravă; E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Universitatea din Pitești, Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie, Departamentul de Psihologie, Științe ale Comunicării și Asistență Socială

Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie, s-a constituit în anul 2016, ca urmare a unui amplu proces de reformă instituțională desfășurat la nivelul Universității din Pitești. În cadrul instituției noastre se derulează programe de pregătire nivel licență și master. Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie are în componență următoarele departamente academice: Departamentul de Științe ale Educației; Departamentul de Psihologie, Științe ale Comunicării și Asistență socială și Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Pagină web: https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/facultatea-de-stiintele-educatiei-stiinte-sociale-si-psihologie-2

Decan: conf. dr. Claudiu Langa; Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Director de Departament: conf. dr. Manuela Ciucurel; E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Universitatea Eftimie Murgu din Reșița, Facultatea de Științe Sociale, Departamentul de Teologie și Științe Sociale

Facultatea de Științe Sociale din cadrul Universității Eftimie Murgu din Reșița pregătește, prin programele de licență, specialiști în administrația publică, asistența socială, pedagogia învățământului primar și preșcolar, teologia ortodoxă didactică, educația fizică și sportivă, resurse umane. Totodată, prin programele de master asigură pregătirea specialiștilor în domeniile administrației publice europene, managementului instituțiilor publice și al serviciilor de asistență socială, precum și al studiilor de teologie pastorală și misiune creștină.

Pagină web: https://uem.ro/facultatea-de-stiinte-sociale/

Decan: conf. dr. Ionică Cărăbuș; Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Director de Departament: conf. dr. Lavinia Nițulescu; E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Științe Socio-Umane, Departamentul de Asistență Socială, Jurnalism, Relații Publice și Sociologie

Prin cele 15 specializări la licență și 13 specializări la masterat, ne dorim să oferim studenților noștri nu doar posibilitatea de a studia în condiții foarte bune, beneficiind de expertiza și rezultatele cercetării științifice ale diferitelor proiecte derulate de către cadrele didactice în spațiul academic, ci și să oferim o viziune despre lume care să potențeze calitatea de student în științe socio-umane. Credem cu tărie în parteneriatul dintre studenți și profesori pe drumul cunoașterii și lucrăm pentru a descoperi noi modalități prin care să creștem, an de an, calitatea actului didactic. Suntem aici pentru a construi împreună lumea viitorului.

Pagină web: https://www.ulbsibiu.ro/ro/facultati/facultatea-de-stiinte-socio-umane/

Decan: prof. dr., Daniel Mara; E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Director de Departament: conf. dr. Andrei Gheorghiță; E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, Facultatea de Istorie și Geografie, Departamentul Științe Umane și Social-Politice

Departamentul de Științe Umane și Social Politice, din cadrul Facultății de Istorie și Geografie, reprezintă structura unitară ca urmare a unei istorii de peste 50 de ani. De-a lungul timpului, în cadrul Departamentului de Științe Umane și Social Politice s-au derulat și se derulează numeroase proiecte de cercetare în care au fost antrenate cadre didactice, cercetători, doctoranzi și masteranzi. Studiile doctorale au devenit o activitate deja consacrată, desfășurându-se sub conducerea unui colectiv de cadre didactice universitare. Titularii Departamentului de Științe Umane și Social Politice sunt vizibili pe plan internațional prin intermediul articolelor științifice publicate în publicații de renume.

Pagină web: http://socioumane.usv.ro/

Decan: prof. dr. Vasile Efros; E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Director de Departament: lect. dr. Vasile Demciuc; E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Sociologie și Psihologie, Departamentul de Sociologie

Suntem o facultate tânără, dinamică și conectată cu piața muncii. Suntem preocupați deopotrivă de predare și de cercetare și înțelegem predarea și învățarea într-un mod ce celebrează diversitatea, echitatea și inovarea. Facultatea de Sociologie și Psihologie (FSP) oferă o varietate de programe nivel licență și master în domeniile: Asistență Socială, Psihologie, Sociologie și Științe ale Educației și programe doctorale-domeniile Psihologie și Sociologie. Totodată, oferim o paletă diversă de programe postuniversitare. Prezența într-o singură facultate a celor patru domenii ale științei oferă studenților o educație de înaltă calitate, caracterizată prin flexibilitate și interdisciplinaritate, cu finalități spre o temeinică pregătire didactică sau spre viitoare cariere de succes în domeniul științific.

Pagină web: https://fsp.uvt.ro/

Decan: conf. dr. Irina Macsinga; E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Director de Departament: conf. dr. Laurențiu Gabriel Țîru; E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Universități private

 

Universitatea din Spiru Haret din București, Facultatea de Științe Socio-Umane

În cadrul Universității Spiru Haret din București își desfășoară activitatea un colectiv foarte bine pregătit și studenți, constituiți în Facultatea de Științe Socio-Umane.

Pagină web: https://ssu-b.spiruharet.ro/sociologie

Decan:

Email:

 

Universitatea de Vest Vasile Goldiș, Facultatea de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport, Departamentul de Științe Psiho-Socio-Umane

Facultatea de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport reprezintă o structură academică nouă și dinamică care își propune să acopere cu programe universitare moderne și de calitate cererea existentă pe piața forței de muncă în domeniul științelor socio-umane și al educației fizice și sportului. Departamentul de Științe Psiho-Socio-Umane are următoarele programe de studii Psihologie, Pedagogia învățământului primar și preșcolar, Comunicare și relații publice, Relații internaționale și studii europene, Istorie, Asistență socială (nivel licență). Management educațional, Psihologie clinică și psihoterapie, Comunicare managerială și resurse umane, Evaluarea politicilor și programelor publice europene, Istorie și civilizație europeană (nivel master).

Pagină web: http://socioumaneefs.uvvg.ro/

Decan interimar: conf. dr. Speranța Milancovici; E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Director de Departament: conf. dr. Speranța Milancovici