Facultăți de sociologie din România

Universități de stat:

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București
Suntem una dintre cele mai mari facultăți ale Universității din București, universitatea românească plasată pe locul I în clasificările naționale și pe locul 650 în clasamentul celor 30000 de universități din lume. Facultatea noastră reprezintă cea mai mare instituție de învățământ superior de profil din țară, ce se remarcă prin diversitatea programelor de studii, atât în ceea ce privește studiile de licență, cât și în ceea ce privește programele de master și Școală doctorală.
Pagină web: https://sas.unibuc.ro/

Facultatea de Sociologie și Psihologie, Universitatea de Vest din Timișoara
Suntem o facultate tânără, dinamică și conectată cu piața muncii. Suntem preocupați deopotrivă de predare și de cercetare și înțelegem predarea și învățarea într-un mod ce celebrează diversitatea, echitatea și inovarea. Facultatea de Sociologie și Psihologie (FSP) oferă o varietate de programe nivel licență și master în domeniile: Asistență Socială, Psihologie, Sociologie și Științe ale Educației și programe doctorale-domeniile Psihologie și Sociologie. Totodată, oferim o paletă diversă de programe postuniversitare. Prezenţa într-o singură facultate a celor patru domenii ale ştiinţei oferă studenţilor o educaţie de înaltă calitate, caracterizată prin flexibilitate şi interdisciplinaritate, cu finalităţi spre o temeinică pregătire didactică sau spre viitoare cariere de succes în domeniul ştiinţific.
Pagină web: https://fsp.uvt.ro/

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea Babeș-Bolyai
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială oferă specializări în domeniul sociologiei, antropologiei, asistenţei sociale şi managementului resurselor umane. Studenţii pot opta pentru linia de studiu în limba română sau maghiară. În fiecare an, o serie de cursuri au loc în limba engleză şi primesc studenţi internaţionali. Într-un mediu academic dinamic şi sensibil la realitatea socială, cultivăm tradiţia învăţării interactive şi a colaborării dintre profesori şi studenţi în proiecte de cercetare şi intervenţie socială.
Pagină web: http://socasis.ubbcluj.ro/

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Universitatea din Oradea
În cadrul Facultății de Științe Socio-Umane vă puteţi pregăti ca specialişti în domeniile Psihologie, Sociologie - Asistenţă Socială şi Ştiinţele educaţiei, la nivel de studii de licenţă şi masterat. În plus, domeniul Sociologie vă pferă posibilitatea desăvârşirii pregătirii de specialitate la nivel de studii doctorale, prin conectarea la cercetarea academică avansată, generând oportunitatea de acces într-un teritoriu academic şi profesional extrem de atractiv. Oricare dintre specializările existente în facultatea noastră vă oferă posibilitatea dezvoltării propriei personalităţi, atât în plan profesional, cât şi în cel al valorificării disponibilităţilor individuale, a aptitudinilor şi capacităţilor de care dispuneţi, prin numeroasele şi interesantele activităţi extracurriculare care sunt organizate: cercuri studenţeşti orientate spre cercetare, grupuri corale şi de artă plastică, activităţi de voluntariat etc.
Pagină web: https://www.socioumane.ro/index.php

Facultatea de Științe Sociale, Universitatea din Craiova
Facultatea de Ştinţe Sociale din cadrul Universităţii din Craiova se distinge la nivelul învăţământului superior craiovean prin diversitatea specializărilor propuse, care se încadrează în domeniile ştiinţelor sociale şi umaniste, dar şi prin promovarea interdisciplinarităţii şi a dialogului. Oferta noastră cuprinde următoarele specializări: Istorie, Filosofie, Sociologie, Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, precum şi Asistenţa socială. Studenţii noştri se pot bucura pe parcursul anilor de studiu de condiţii adecvate formării lor profesionale, de un mediu academic stimulator, de un curriculum universitar flexibil şi adaptat cerinţelor europene, de posibilitatea de a frecventa cursurile unor Universităţi partenere din Europa, prin intermediul programului Erasmus +, precum şi de posibilitatea de a-şi desăvârşi studiile prin cursurile de Masterat sau Doctorat. Prin stăruinţă şi receptivitate, studenţii noştri au şansa de a deveni adevăraţi profesionişti în domeniile pe care Facultatea noastră le asigură.
Pagină web: http://stiintesociale.ucv.ro/

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Științe Sociale și Psihologie, Universitatea din Pitești
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Științe Sociale și Psihologie, s-a constituit în anul 2016, ca urmare a unui amplu proces de reformă instituțională desfășurat la nivelul Universității din Pitești. În cadrul instituției noastre se derulează programe de pregătire nivel licență și master. Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie are în componență următoarele departamente academice: Departamentul de Științe ale Educației; Departamentul de Psihologie, Științe ale Comunicării și Asistență socială și Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic.
Pagină web: https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/facultatea-de-stiintele-educatiei-stiinte-sociale-si-psihologie-2

Facultatea de Științe Socio-Umane, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Prin cele 15 specializări la licență și 13 specializări la masterat, ne dorim să oferim studenților noștri nu doar posibilitatea de a studia în condiții foarte bune, beneficiind de expertiza și rezultatele cercetării științifice ale diferitelor proiecte derulate de către cadrele didactice în spațiul academic, ci și să oferim o viziune despre lume care să potențeze calitatea de student în științe socio-umane. Credem cu tărie în parteneriatul dintre studenți și profesori pe drumul cunoașterii și lucrăm pentru a descoperi noi modalități prin care să creștem, an de an, calitatea actului didactic. Suntem aici pentru a construi împreună lumea viitorului.
Pagină web: https://www.ulbsibiu.ro/ro/facultati/facultatea-de-stiinte-socio-umane/

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași
Facultatea de Filosofie - actualmente Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice - este una din structurile precursoare şi fondatoare ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza. Facultatea noastră organizează, în mod evident, unul dintre cele mai vechi programe de studiu ale universităţii, dar impune şi unele dintre cele mai noi direcţii de afirmare academică. Sintetic, aceasta înseamnă 2 domenii fundamentale, 4 ramuri de ştiinţă, 4 domenii de studii de doctorat, 5 domenii de studii de masterat, 6 domenii de licenţă, 7 programe de licenţă, 12 programe de master. Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice nu doar ca o preluare a valorilor şi aspiraţiilor instituţionale, ci, mai ales,  ca o responsabilitate  asumată.
Pagină web: https://www.fssp.uaic.ro/

Facultatea de Sociologie și comunicare, Universitatea Transilvania din Brașov
Facultatea de Sociologie și comunicare este una dintre facultățile noi ale universității, cu programe moderne create pornind de la înțelegerea complexă a rolului pe care științele sociale și ale comunicării îl au în înțelegerea dinamicii societăților contemporane, a grupurilor, organizațiilor și instituțiilor, precum și în explorarea impactului noilor tehnologii asupra țesutului social. Instituția noastră organizează 5 programe de studii de licență și 3 programe de studii post-universitare.
Pagină web: https://socio.unitbv.ro/

Facultatea de Științe, Universitatea din Petroșani
Facultatea de Ştiinţe funcţionează din anul universitar 1993-1994, odată cu crearea, într-un spaţiu academic şi social-economic dominat de tehnică, dar când piaţa muncii, nevoile Văii Jiului şi ale regiunii înconjurătoare, impun şi alte orientări, a unor specializări din domeniul ştiinţelor economice, ştiinţelor sociale, ştiinţelor exacte. Astăzi, la aproape 25 de ani de la înfiinţare, peste 1000 de studenţi şi masteranzi studiază în cadrul a opt programe universitare de licență la învăţământul cu frecvenţă, trei programe universitare de licenţă la învăţământul la distanţă şi şase programe universitare de masterat.
Pagină web: https://www.upet.ro/facstiinte/

Facultatea de Științe Sociale, Universitatea Eftimie Murgu din  Reșița
Facultatea de Ştiinţe Sociale din cadrul Universităţii Eftimie Murgu din Reşiţa pregăteşte, prin programele de licenţă, specialişti în administraţia publică, asistenţa socială, pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, teologia ortodoxă didactică, educaţia fizică şi sportivă, resurse umane. Totodată, prin programele de master asigură pregătirea specialiştilor în domeniile administraţiei publice europene, managementului instituţiilor publice şi al serviciilor de asistenţă socială, precum şi al studiilor de teologie pastorală şi misiune creştină.
Pagină web: https://uem.ro/facultatea-de-stiinte-sociale/

 Universități private

Facultatea de Științe Socio-Umane, Universitatea din Spiru Haret din București
În cadrul Universității Spiru Haret din București își desfășoară activitatea un colectiv foarte bine pregătit și studenți, constituiți în Facultatea de Științe Socio-Umane.
Pagină web: https://ssu-b.spiruharet.ro/sociologie