Publicistica sociologică românească, din 1944 până în prezent

Începând din anul 2006, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii a lansat un proiect deosebit de important pentru comunitatea sociologică din România, cu titlul: Publicistica sociologică românească, din 1944 până în prezent.

Proiectul îşi propune sa contribuie la creşterea conștiinței de sine a comunităţii sociologice româneşti, îmbunătăţirea vizibilităţii şi recunoașterii științifice externe şi consolidarea competitivității internaționale a cercetării romanești. Prin rezultatele vizate, proiectul va asigura o mai bună înțelegere asupra locului şi rolului sociologiei romanești în contextul istoric național de după 1944 şi o resursă esențială pentru cercetări ulterioare. Analiza rutei profesionale a sociologilor va oferi sprijin pentru formularea unor recomandări pentru dezvoltarea resurselor umane ale comunităţii sociologice.

Proiectul are o deosebită relevanţă științifică şi socială pentru comunitatea sociologică deoarece contribuie la creșterea vizibilității naționale (prin difuzarea informațiilor legate de publicații, instituții universitare şi de cercetare) cât şi internaționale. Intenționăm ca rezultatele să conducă la consolidarea colaborării interinstituționale sociologice în România. Avem în vedere diseminarea rezultatelor obținute prin organizarea unor conferințe științifice. Proiectul are caracter original prin complexitatea sa şi prin direcțiile de studiu propuse. In comparație cu studiile de până acum care au vizat doar secvențial sociologia românească, proiectul realizează o serie completă de baze de date cuprinzând întreaga producție științifică sociologică din 1944 până astăzi. In plus, proiectul prevede construirea unui mecanism de reactualizare continuă a bazelor de date obținute.

Proiectul oferă o oportunitate excelentă de documentare științifică pentru tinerii din instituțiile universitare şi de cercetare din România pentru realizarea lucrărilor de licență, masterat şi doctorat.