Consorţiul

Proiectul a fost iniţiat în octombrie 2006 de către Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii din Bucureşti, în colaborare cu Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii (Academia Română) şi Institutul de Sociologie Bucureşti (Academia Română). Proiectul a devenit ulterior un Consorţiu Academic cu următorii membrii:

Catedra de Sociologie şi Asistenţă Socială, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia
(coordonator local Lector Universitar Doctor Ana Călina Buţiu)

Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" Arad (coordonator local Profesor Universitar Doctor Marţian Iovan)

Catedra de Sociologie, Facultatea de Drept şi Sociologie, Universitatea "Transilvania" Braşov (coordonator local Conferenţiar Universitar Doctor Ştefan Ungurean)

Facultatea de Drept şi Științe Administrative, Universitatea "Ovidius" Constanţa (coordonator local Profesor Universitar Doctor Anca Stăiculescu)

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca (coordonator local Lector Universitar Doctor Nicoleta Neamţu)

Facultatea de Filosofie, Ştiinţe Sociale şi Politice, Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi (coordonator local Conferenţiar Universitar Doctor Ştefan Cojocaru)

Facultatea de Psihologie, Asistenţă Socială, Sociologie, Universitatea "Petre Andrei" Iaşi, (coordonator local Conferenţiar Universitar Doctor Anca Tompea)

Institutul Naţional pentru Studii de Opinie şi Marketing, INSOMAR SA (coordonator local Gelu Teodorescu)

Catedra de Sociologie şi Asistenţă Socială, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Universitatea din Oradea (coordonator local Lector Universitar Doctor Sergiu Bălţătescu)

Catedra de Sociologie, Facultatea de Ştiinţe, Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu (coordonator local Lector Universitar Doctor Horaţiu Rusu)

Catedra de Sociologie-Antropologie, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Universitatea de Vest Timişoara (coordonator local Lector Universitar Doctor Melinda Dincă)

Lista membrilor Consorţiului academic este deschisă. În consecinţă, aşteptăm adeziuni din partea instituţiilor care doresc să participe la acest proiect.

 

Coordonatori proiect:
CP I Prof.Dr. Cătălin Zamfir, ICCV
CP II Dr. Iancu Filipescu, Institutul de Sociologie
CP III Dr. Simona Ilie, ICCV
CP III drd. Simona Stănescu, ICCV

 

Echipa:
CP I Dr. Laureana Urse, ICCV
CP III Dr. Cristina Humă, ICCV
Asistent cercetare Adriana Romaş, ICCV
Asistent cercetare drd. Eugen Glăvan, ICCV
Asistent cercetare drd. Filip Alexandrescu, ICCV
Asistent cercetare drd. Iulian Stănescu, ICCV
Viorica Rotaru, ICCV
Stela Andrei, ICCV
Eugenia Glomnicu, ICCV
Rodica Ilie, ICCV
Vasilica Ţică, ICCV