Ştiri

RSA logoThe Regional Studies Association (RSA) is committed to supporting the global community and the research in regional studies and its related fields, including urban and rural studies, city-regions and interstitial spaces. Due to the current circumstances, RSA decided to extend the deadlines for individual research grants:

This grant aims to reward excellence and support outstanding individual researchers on a topic related to regional studies and regional science. It is intended primarily to provide opportunities for scholars who have already published in the field of regional studies and/or regional science and who are currently individual members of the RSA.

    • Value: up to £5,000
    • Extended Application Deadline (Expression of Interest): 4th August 2020

This award is open to individual applicants in their early career (five years maximum between the date showing on the certificate and the application deadline).

    • Value: up to £10,000
    • Extended Application Deadline (Expression of Interest): 18th August 2020

These Grants operate a two stage application and assessment process. In the first round, applicants are asked to submit an expression of interest. The Expression of Interest should submitted via the form on the website. Shortlisted applicants from this first round will then be asked to submit a full proposal as part of the final selection round.

If you have any questions please send an email to Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Universități de stat:

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București
Suntem una dintre cele mai mari facultăți ale Universității din București, universitatea românească plasată pe locul I în clasificările naționale și pe locul 650 în clasamentul celor 30000 de universități din lume. Facultatea noastră reprezintă cea mai mare instituție de învățământ superior de profil din țară, ce se remarcă prin diversitatea programelor de studii, atât în ceea ce privește studiile de licență, cât și în ceea ce privește programele de master și Școală doctorală.
Pagină web: https://sas.unibuc.ro/

Facultatea de Sociologie și Psihologie, Universitatea de Vest din Timișoara
Suntem o facultate tânără, dinamică și conectată cu piața muncii. Suntem preocupați deopotrivă de predare și de cercetare și înțelegem predarea și învățarea într-un mod ce celebrează diversitatea, echitatea și inovarea. Facultatea de Sociologie și Psihologie (FSP) oferă o varietate de programe nivel licență și master în domeniile: Asistență Socială, Psihologie, Sociologie și Științe ale Educației și programe doctorale-domeniile Psihologie și Sociologie. Totodată, oferim o paletă diversă de programe postuniversitare. Prezenţa într-o singură facultate a celor patru domenii ale ştiinţei oferă studenţilor o educaţie de înaltă calitate, caracterizată prin flexibilitate şi interdisciplinaritate, cu finalităţi spre o temeinică pregătire didactică sau spre viitoare cariere de succes în domeniul ştiinţific.
Pagină web: https://fsp.uvt.ro/

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea Babeș-Bolyai
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială oferă specializări în domeniul sociologiei, antropologiei, asistenţei sociale şi managementului resurselor umane. Studenţii pot opta pentru linia de studiu în limba română sau maghiară. În fiecare an, o serie de cursuri au loc în limba engleză şi primesc studenţi internaţionali. Într-un mediu academic dinamic şi sensibil la realitatea socială, cultivăm tradiţia învăţării interactive şi a colaborării dintre profesori şi studenţi în proiecte de cercetare şi intervenţie socială.
Pagină web: http://socasis.ubbcluj.ro/

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Universitatea din Oradea
În cadrul Facultății de Științe Socio-Umane vă puteţi pregăti ca specialişti în domeniile Psihologie, Sociologie - Asistenţă Socială şi Ştiinţele educaţiei, la nivel de studii de licenţă şi masterat. În plus, domeniul Sociologie vă pferă posibilitatea desăvârşirii pregătirii de specialitate la nivel de studii doctorale, prin conectarea la cercetarea academică avansată, generând oportunitatea de acces într-un teritoriu academic şi profesional extrem de atractiv. Oricare dintre specializările existente în facultatea noastră vă oferă posibilitatea dezvoltării propriei personalităţi, atât în plan profesional, cât şi în cel al valorificării disponibilităţilor individuale, a aptitudinilor şi capacităţilor de care dispuneţi, prin numeroasele şi interesantele activităţi extracurriculare care sunt organizate: cercuri studenţeşti orientate spre cercetare, grupuri corale şi de artă plastică, activităţi de voluntariat etc.
Pagină web: https://www.socioumane.ro/index.php

Facultatea de Științe Sociale, Universitatea din Craiova
Facultatea de Ştinţe Sociale din cadrul Universităţii din Craiova se distinge la nivelul învăţământului superior craiovean prin diversitatea specializărilor propuse, care se încadrează în domeniile ştiinţelor sociale şi umaniste, dar şi prin promovarea interdisciplinarităţii şi a dialogului. Oferta noastră cuprinde următoarele specializări: Istorie, Filosofie, Sociologie, Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, precum şi Asistenţa socială. Studenţii noştri se pot bucura pe parcursul anilor de studiu de condiţii adecvate formării lor profesionale, de un mediu academic stimulator, de un curriculum universitar flexibil şi adaptat cerinţelor europene, de posibilitatea de a frecventa cursurile unor Universităţi partenere din Europa, prin intermediul programului Erasmus +, precum şi de posibilitatea de a-şi desăvârşi studiile prin cursurile de Masterat sau Doctorat. Prin stăruinţă şi receptivitate, studenţii noştri au şansa de a deveni adevăraţi profesionişti în domeniile pe care Facultatea noastră le asigură.
Pagină web: http://stiintesociale.ucv.ro/

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Științe Sociale și Psihologie, Universitatea din Pitești
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Științe Sociale și Psihologie, s-a constituit în anul 2016, ca urmare a unui amplu proces de reformă instituțională desfășurat la nivelul Universității din Pitești. În cadrul instituției noastre se derulează programe de pregătire nivel licență și master. Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie are în componență următoarele departamente academice: Departamentul de Științe ale Educației; Departamentul de Psihologie, Științe ale Comunicării și Asistență socială și Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic.
Pagină web: https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/facultatea-de-stiintele-educatiei-stiinte-sociale-si-psihologie-2

Facultatea de Științe Socio-Umane, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Prin cele 15 specializări la licență și 13 specializări la masterat, ne dorim să oferim studenților noștri nu doar posibilitatea de a studia în condiții foarte bune, beneficiind de expertiza și rezultatele cercetării științifice ale diferitelor proiecte derulate de către cadrele didactice în spațiul academic, ci și să oferim o viziune despre lume care să potențeze calitatea de student în științe socio-umane. Credem cu tărie în parteneriatul dintre studenți și profesori pe drumul cunoașterii și lucrăm pentru a descoperi noi modalități prin care să creștem, an de an, calitatea actului didactic. Suntem aici pentru a construi împreună lumea viitorului.
Pagină web: https://www.ulbsibiu.ro/ro/facultati/facultatea-de-stiinte-socio-umane/

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași
Facultatea de Filosofie - actualmente Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice - este una din structurile precursoare şi fondatoare ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza. Facultatea noastră organizează, în mod evident, unul dintre cele mai vechi programe de studiu ale universităţii, dar impune şi unele dintre cele mai noi direcţii de afirmare academică. Sintetic, aceasta înseamnă 2 domenii fundamentale, 4 ramuri de ştiinţă, 4 domenii de studii de doctorat, 5 domenii de studii de masterat, 6 domenii de licenţă, 7 programe de licenţă, 12 programe de master. Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice nu doar ca o preluare a valorilor şi aspiraţiilor instituţionale, ci, mai ales,  ca o responsabilitate  asumată.
Pagină web: https://www.fssp.uaic.ro/

Facultatea de Sociologie și comunicare, Universitatea Transilvania din Brașov
Facultatea de Sociologie și comunicare este una dintre facultățile noi ale universității, cu programe moderne create pornind de la înțelegerea complexă a rolului pe care științele sociale și ale comunicării îl au în înțelegerea dinamicii societăților contemporane, a grupurilor, organizațiilor și instituțiilor, precum și în explorarea impactului noilor tehnologii asupra țesutului social. Instituția noastră organizează 5 programe de studii de licență și 3 programe de studii post-universitare.
Pagină web: https://socio.unitbv.ro/

Facultatea de Științe, Universitatea din Petroșani
Facultatea de Ştiinţe funcţionează din anul universitar 1993-1994, odată cu crearea, într-un spaţiu academic şi social-economic dominat de tehnică, dar când piaţa muncii, nevoile Văii Jiului şi ale regiunii înconjurătoare, impun şi alte orientări, a unor specializări din domeniul ştiinţelor economice, ştiinţelor sociale, ştiinţelor exacte. Astăzi, la aproape 25 de ani de la înfiinţare, peste 1000 de studenţi şi masteranzi studiază în cadrul a opt programe universitare de licență la învăţământul cu frecvenţă, trei programe universitare de licenţă la învăţământul la distanţă şi şase programe universitare de masterat.
Pagină web: https://www.upet.ro/facstiinte/

Facultatea de Științe Sociale, Universitatea Eftimie Murgu din  Reșița
Facultatea de Ştiinţe Sociale din cadrul Universităţii Eftimie Murgu din Reşiţa pregăteşte, prin programele de licenţă, specialişti în administraţia publică, asistenţa socială, pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, teologia ortodoxă didactică, educaţia fizică şi sportivă, resurse umane. Totodată, prin programele de master asigură pregătirea specialiştilor în domeniile administraţiei publice europene, managementului instituţiilor publice şi al serviciilor de asistenţă socială, precum şi al studiilor de teologie pastorală şi misiune creştină.
Pagină web: https://uem.ro/facultatea-de-stiinte-sociale/

 Universități private

Facultatea de Științe Socio-Umane, Universitatea din Spiru Haret din București
În cadrul Universității Spiru Haret din București își desfășoară activitatea un colectiv foarte bine pregătit și studenți, constituiți în Facultatea de Științe Socio-Umane.
Pagină web: https://ssu-b.spiruharet.ro/sociologie

postolacheCu adâncă durere, cercetătorii Institutului de Cercetare a Calității Vieții anunță stingerea din viață a Academicianului Prof. Dr. Tudorel Postolache. Personalitate de excepție, a marcat timp de peste 60 de ani viața noastră intelectuală. A avut contribuții majore în modernizarea științelor economice. Inițiatorul unor documente de importanță istorică: Schiță privind strategia înfăptuirii economiei de piață în România 1990 și Declarația de la Snagov 1995.

Academicianul Tudorel Postolache a susținut în mod constant și sociologia românească. In acest sens, Domnia sa are meritul personal de a fi întemeiat Institutul de Cercetare a Calității Vieții al Academiei Române chiar în primele zile ale Revoluției Române.

Institutul de Cercetare a Calitățiii Vieții și Asociația Română de Sociologie.

Academician Cătălin Zamfir

1923 gusti discurs academie cover originalIeșită din mișcarea spiritelor, ce a făcut Renașterea noastră națională, Academia Română a primit din toate părțile mărturii de favoare și recunoaștere; ea apare și azi ca instituția cea mai proprie a servi și onora interesele superioare culturale și științifice ale Patriei” citat din „Ființa și menirea Academiilor” - discurs rostit la 10 iunie 1923 în ședință solemnă sub președinția A. S. R. Principelui Moștenitor de Dimitrie Gusti cu răspunsul dlui Vasile Pârvan, secretarul general al Academiei Române, p. 6, disponibil online prin sprijinul Bibliotecii Academiei Române în secțiunea cărți a Bibliotecii Virtuale de Sociologie, program instituțional al Institutului de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română în parteneriat cu Asociația Română de Sociologie.

robert reisz

Academiegebouw Groningen NLThe BIGSSS-CSS Summer School on social cohesion takes place in July 6 – 17, 2020 at the Department of Sociology of the University of Groningen (Netherlands).

The summer school will serve as a research incubator aimed at fostering the use of computational methods in the social sciences and developing a topical contribution to research about social cohesion. Eight teams of five people will be working on specific research projects. Each team will consist of three junior researchers (MA/Ph.D./early Postdoc) and two senior experts/supervisors, one with strong methodological expertise in CSS and the other with strong topical expertise in social cohesion or related fields. The goal is to train participating junior researchers in CSS methods and to give them hands-on expertise in a cutting-edge research project on social cohesion using CSS methods. Each team will work through the whole research process with the aim to prepare a manuscript for scientific publication. The resulting output may be published in an edited volume or the special issue of a peer-reviewed journal.

logo mmpsÎn perioada 24.11-04.12.2019 Ministerul Muncii și Protecției Sociale lansează în dezbatere proiectul de Hotarare de Guvern privind Organizarea și Funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Proiectul de HG, cele două anexe și nota de fundamentare sunt disponibile la adresa Proiect de Hotarare a Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale. Propunerile, sugestiile şi opiniile cu privire la acest proiect de act normativ, pot fi transmise la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site, respectiv 25.11.2019-04.12.2019.

logo icsorThe ICSOR Grant Program provides residence  in Rome for researchers intending to carry out projects  regarding the sociology of religion. The grants provided will fund initial research into hypotheses that have not been fully explored as yet. Research applications will be judged principally on the basis of the novelty of the hypotheses and the innovative approaches proposed,  their direct relevance and applicability to the sociology of religion, their scientific quality and methodological strengths. ICSOR Grant Awardees  will be required to provide progress reports concerning their work during the entire duration of their residency and present their findings at the end of their stay in Rome and/or through a report/article published no later than one year after the end of the grant.

Schimbările structurale ale României, care au constituit conținutul ”tranziției”, s-au finalizat. După 30 de ani, România este o țară schimbată, dar încă, din multe puncte de vedere, o țară subdezvoltată. Ne confruntăm cu dificultăți economice, dar și cu complexe probleme sociale.

Este normal să ne întrebăm dacă în viitorii 10-20 de ani România va evolua în patternul de până acum sau e necesar un Proiect de țară pentru a susține o relansare socială și economică accelerată.

Alegerile care urmează au creat o îngrijorare în spațiul public. Suntem conștienți de pericolul real ca perioada următoare să devină un spațiu de acuzații reciproce, în care comportamentele suburbane riscă să devină curente. Sperăm că în dezbaterile politice care vor urma nu vor mai exista injurii, acuzații neîntemeiate duse până la distorsionarea adevărului. Suntem tot mai mult conștienți că avem nevoie de dezbateri civilizate și productive asupra problemelor complexe cu care țara noastră se confruntă.

gesis16k 1484GESIS offers researchers (doctoral level and higher) and representatives of research infrastructures the possibility to apply for financial support for a stay at GESIS. The GESIS Research Grants program distinguishes between two kinds of grants: EUROLAB Grants and GESIS Grants. EUROLAB Grants allow GESIS guests to pursue their own research projects on the basis of data stored at GESIS Data Archive. GESIS Grants enable the realization of research projects, which GESIS and its guests jointly initiate and/or which aim to further develop infrastructure projects. The following section presents the application process for these two grants, as well as for planned self-funded visits. The last part lists practical information, covering accommodation, location, financial matters and formalities.

logo ier

Institutul European din România, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Afacerilor Externe, are calitatea de partener 3 în cadrul proiectului „Consolidarea și promovarea poziției României ca actor relevant în cadrul proceselor de luare a deciziilor la nivel european”, cod SIPOCA/mySMIS. 400/115759.

În acest sens, Institutul European din România organizează selecție de experți-cercetători pentru realizarea a cinci analize tematice, și anume:

Subcategorii


Pagina 1 din 2