Simona Stănescu, cercetător științific al ICCV a primit din partea Academiei Române premiul ”Dimitrie Gusti”

Academia Română a decernat,  vineri, 18 decembrie 2015, în sesiune solemnă, Premiile Academiei Române pentru anul 2013. Ceremonia a avut loc în Aula Academiei Române, cu participarea Adunării Generale. Diplomele au fost  înmânate de acad. Ionel-Valentin Vlad, Președintele Academiei Române, în prezența Biroului Prezidiului.

Premiul ”Dimitrie Gusti”, acordat de Academia Română la Secțiunea ŞTIINŢE ECONOMICE, JURIDICE ŞI SOCIOLOGIE i-a fost conferit dnei Simona Maria Stănescu, cercetător științific II în cadrul Institutului de Cercetare a Calității Vieții (ICCV) - Academia Română, pentru lucrarea „Statul bunăstării între supraviețuire, reformă și integrare europeană”.

Dezvoltarea statului bunăstării românesc a fost influențată de o serie de factori exogeni și endogeni. Lucrarea nu își propune nici identificarea și nici analiza lor exhaustivă. Din ansamblul factorilor exogeni a fost selectat de către autoare procesul globalizării și procesul de negociere a aderării României la Uniunea Europeană. 

Cu referire la globalizare, prima ipoteză de cercetare construită pe axa „de jos în sus” este aceea că programele statului bunăstării românesc tind să fie reduse la minim. A doua ipoteză de cercetare construită pe baza tezei convergenței programelor de bunăstare este aceea că impactul factorilor exogeni statului bunăstării, în special procesul globalizării și criza economico-financiară conduc la identificarea unor soluții comune în furnizarea bunăstării. 

Din punct de vedere al procesului de aderare la UE, principala ipoteză de cercetare este aceea că responsabilitățile asumate de România în cadrul procesului de negociere - mai exact adoptarea acquis-ului comunitar în domeniul social - au determinat modificări la nivelul configurației politicii sociale, preponderent la nivelul construcției instituționale și a cadrului legislativ.

Bilanțul general al anului 2013 se concretizează în 68 de premii, acordate de Academia Română unui număr de 145 de laureați, pentru opere individuale sau colective sau pentru întreaga creație.

Lista completă a premiilor Academiei pentru anul 2013 poate fi consultată la adresa: www.academiaromana.ro/premiileAR/liste/2013.pdf