Obiective ale Asociaţiei Române de Sociologie

Programul pe patru ani al A.R.S. cuprinde următoarele obiective:

Considerăm că misiunea Asociaţiei se desfăşoară pe trei direcţii:

1 Să militeze prin toate mijloacele pentru cristalizarea unui spirit de solidaritate şi colaborare în comunitatea sociologilor.

2 Să promoveze profesia de sociolog, prin asumarea responsabilităţii noastre a sociologilor pentru societatea românească.

3 Să consolideze conştiinţa de sine a comunităţii noastre sociologice.

 

Pentru realizarea acestei misiuni, Consiliu A.R.S. propune pentru următorii 4 ani următoarele proiecte care nu pot fi realizate decât prin participarea tuturor sociologilor:

1. Va promova un spaţiu de comunicare al comunităţii sociologilor. Prin:

a. Revista Sociologie Românească, revistă a Asociaţiei, să-şi sporească calitatea şi să deschidă un spaţiu de dezbatere a problemelor de interes pentru comunitatea sociologică. Să identifice posibilitatea de a pune revista on-line pentru a oferi oportunitatea dezbaterilor în timp real.

b. La revista Sociologie Românească se adaugă şi revista Romanian Journal of Sociology, revistă comună a Institutului de Sociologie şi a Asociaţiei. Din 2008 această revistă a fost preluată pentru tipărire de către Editura Academiei Romane, şi a şi apărut numărul 1-2/ 2008. Revista are două apariţii pe an, în prezent pregătindu-se nr. 1/2009.

c. Să susţină site-ul Asociaţiei ca instrument de informare rapidă a evenimentelor semnificative.

d. Să colaboreze cu toate revistele de sociologie pentru a promova valorile comunităţii academice.

2. Va organiza, odată la 2 ani, o conferinţă naţională a sociologilor, în parteneriat cu o instituţie gazdă.

3. Reactualizarea Codului deontologic al sociologilor, adoptat la Conferinţa din 1990.

4. Proiectul "Sociologia românească după 1944". Acest proiect are ca obiectiv coagularea conştiinţei de sine a comunităţii sociologice. Deja după 2 ani de muncă, cu participarea largă a tuturor sociologilor activi publicistic, au fost definitivate bazele de date şi dorim să elaborăm o largă gamă de studii pe această temă. În 2 ani se vor publica câteva volume pe această temă. Proiectul va fi găzduit pe revista on-line Inovaţia socială (www.inovatiasociala.ro).

5. Proiectul "Misiunea sociologiei româneşti". Se va elabora un document, pe baza unei dezbateri publice, pe tema misiunii şi responsabilităţii sociologiei româneşti. Unul dintre produsele acestei dezbateri va fi propunerea unor criterii de evaluare a producţiei sociologice româneşti.

6. Program "Deschiderea unei discuţii asupra problemelor fundamentale ale societăţii româneşti şi a direcţiilor de ieşire din criza societăţii româneşti – sărăcie, delincvenţă, alienare politică, romi/ ţigani, migraţie etc."

7. Proiectul "Sociologia cucereşte instituţiile şi profesiile. Sociologii practicieni". Vom stimula constituirea unui grup care să clarifice poziţia sociologilor practicieni: unde lucrează, ce fac ei, ce poziţii profesionale ocupă, cum văd ei contribuţia sociologiei în diferitele activităţi profesionale.

8. Proiectul "Diversificarea aplicaţiilor sociologiei". Vom lansa o dezbatere asupra experienţelor de dezvoltare practică a învăţământului universitar, masteral şi doctoral.

9. Va promova, pe toate căile, participarea sociologilor români la programe internaţionale; va susţine creşterea contribuţiei sociologiei româneşti la dezvoltarea sociologiei mondiale.

10. Instituirea unor premii ale Asociaţiei pentru cea mai bună carte/ cel mai bun studiu, cel mai bun proiect de schimbare socială proiectată. Un premiu special va fi acordat pentru debut: prima carte/ primul studiu. Se va constitui un juriu compus din mai multe instituţii care va elabora criteriile de evaluare. Acestea vor fi făcute public/ supuse discuţiei şi vor sta la baza selecţiei premiilor.
11. Stimularea constituirii unor consorţii inter-instituţionale pe teme majore ale sociologiei.

12. Proiectul "Metoda departamentalizării". Vom încuraja constituirea unor „departamente" tip consorţii care să reunească sociologii interesaţi pe diferite teme care să ofere un spaţiu de schimb de opinii, dar şi de elaborare a unor lucrări colective. Un exemplu: constituirea Forumului metodologic. Sau organizarea unei dezbateri pe tema Analiza socială.

13. Se va încuraja organizarea unor dezbateri tematice periodice (de preferinţă semestrial) cu participarea reprezentanţilor mass-media. În acest fel va creşte vizibilitatea comunităţii sociologice şi va oferi un spaţiu de intercunoaştere a specialiştilor.
14. Program "Promovarea sociologiei şi a „imaginaţiei sociologice" în învăţământul liceal şi universitar". Vom constitui un premiu pentru cel mai bun manual liceal de sociologie.

15. Program "Stimularea implicării mai accentuate a sociologiei în elaborarea şi evaluarea politicilor sociale".

16. Stimularea participării sociologilor în dezbaterile din mass-media, inclusiv prin introducerea unor programe de difuzare a sociologiei.