Metodologie proiect ID 141086 „Pluri și interdisciplinaritate în programe doctorale și post-doctorale”

Metodologie privind organizarea si desfășurarea concursului de selecție la studii de doctorat si postdoctorat in cadrul proiectului ID 141086 „Pluri si interdisciplinaritate in programe doctorale si post-doctorale”

Organizarea si desfășurarea concursului de selecție la studii de doctorat si postdoctorat in cadrul proiectului POSDRU ID-141086 „Pluri- si interdisciplinaritate in programe doctorale si post-doctorale” au la baza prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare si Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind Codul studiilor universitare de doctorat si cu prevederile POSDRU si asumate in contractul de finanțare.
1) În acest program, cu deschidere pluri-disciplinara, se pot înscrie candidați din toate domeniile universitare, cu proiecte doctorale / post-doctorale care sa includă o componenta sociala.
2) Numărul de burse doctorale este de 105 (1800 RON/luna), iar cele post-doctorale de 40 (3700 RON/luna). Bursele se vor acorda 16 luni, începând cu iunie 2014. Proiectul prevede si acordarea de pana la 30 premii.
3) ICCV, in calitate de beneficiar, coordonează întregul concurs de selecție.

...

(Metodologia poate fi consultată descărcând fișierul Acrobat Reader (.pdf) de aici).