Sumar Sociologie Românească 3/2006

Revista Sociologie Românească (Romanian Sociology), Vol. IV, no. 3/2006

ISSN 1220 - 5389

 

SR 3 2006 coperta

 

SUMAR / (CONTENTS)

NUMĂR SPECIAL HENRI H. STAHL (1901-1991) / (SPECIAL ISSUE HENRI H. STAHL (1901-1991))

Henri H. Stahl
Dimitrie Gusti și Academia. Cuvântare ținută la Academia Română la 18.VI.1979 (Dimitrie Gusti and the Academy) / 5-7.

Henri H. Stahl
Despre sociologia românească (Interviu: S. Chelcea și I. Filipescu) (On Romanian Sociology (Interview: S. Chelcea and I. Filipescu)) / 8-17.

Dimitrie Gusti
Raport asupra activității științifice (Report on the Scientific, Didactical and Organizational Activity of Mr. H.H. Stahl) / 18-26.

Iancu Filipescu
Din contribuțiile profesorului Henri H. Stahl la dezvoltarea sociologiei istoriei (Professor Henri H. Stahl’s Contributions to the Development of the Sociology of History) / 27-33.

Dorel Abraham, Septimiu Chelcea
Contribuția științifică a profesorului Henry H. Stahl la cunoașterea comunităților rurale românești (The Scientific Contribution of Professor Henri H. Stahl to the Understanding of Romanian Rural Communities) / 34-44.

Ilie Bădescu
Despre periferie și periferializare. Punctul devedere al profesorului Henry H. Stahl (On Periphery and Peripheralization. Professor Henri H. Stahl’s Perspective) / 45-56.

Viorica Prodan
Activitatea științifică a profesorului Henry H. Stahl. Repere documentare (The Scientific Activity of Professor Henri H. Stahl. Documentary Information) / 57-67.

 

STUDII / (STUDIES)

Petru Iluț
Clarificări în problematica gender (gen social) (Clarifying the Gender Issue) / 68-85.

Septimiu Chelcea, Gabriel Jderu, Andreea Moldoveanu
Frauda intelectuală în universități, vinovăția și rușinea (Intellectual Fraud in Universities, Guilt and Shame) / 86-102.

Gheorghe Șișeștean
Grupuri domestice, relații de înrudire și transmiterea proprietății (Domestic Groups, Kinship Relationships and Ownership Transfer) / 103-110.

Monica Vasile
Obștea Today in the Vrancea Mountaines, Romania. Self-governing Institutions of Forest Commons (Obștea Today in the Vrancea Mountains, Romania. Self-governing Institutions of Forest Commons) / 111-129.

Liviu Măntescu
Obștea vrânceană actuală. Definiția unei structuri (Vrâncean Obștea Nowadays: Defining a Structure) / 130-143.

Mircea Agabrian
Studenții netradiționali de la învățământul la distanță: percepții, reprezentări, comportamente (Distance Learning Atypical Students: Perceptions, Representations, Behaviors) / 144-164.

 

ESEURI / (ESSAYS)

Cătălin Zamfir
Învinovățirea ca instrument al normalizării sociale, dar și al opresiunii: 10 critici la o nouă utopie (Blaming as an Instrument of Social Normalization, as well as Oppression: 10 Criticisms for a New Utopia) / 165-177.

Maria Voinea
Amintiri și gânduri... Despre Curtișoara (Memories and Thoughts... On Curtișoara) / 178-179.

 

VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ / (SCIENTIFIC LIFE)

Adrian Hatos
Conferința națională a Asociației Sociologilor din România, Oradea, 26-27 octombrie 2006 (The National Conference of the Association of Romanian Sociologists, Oradea, 26-27 October 2006 (Adrian Hatos)) / 180-181.

 

RECENZII / (REVIEWS)

Septimiu Chelcea
HENRI H. STAHL, Oameni de altădată, Paris-Bucurețti, Laboratoire d''Anthropologie Sociale, 2006, 120 p. / 182-184.

Petre Datculescu
SEPTIMIU CHELCEA, Opinia publică. Strategii de persuasiune și manipulare, București, Editura Economică, 2006, 445 p. / 184-185.

Octavian Rujoiu
MARIAN PREDA, Comportament organizațional. Teorii, exerciții și studii de caz, Colecția Collegium Sociologie, Antropologie, Iași, Editura Polirom, 2006, 256 p. / 186-188.

Ioana Boja
ECATERINA VAUM, N. Iorga - critic și istoric literar, București, Editura Sigma, 2006, 359 p. / 189-191.

Nicoleta Uțică
NICOLAS GUEGUEN, Psihologia consumatorului. Factorii care ne influențează comportamentul de consum, trad. de Marius Roman, Iași, Editura Polirom, 2006, 256 p. / 191-194.