Stahl 3/2006

Sociologie Românească, Vol. IV, no. 3/2006, pp. 5-7.

 


 

SR 3 2006 coperta

Dimitrie Gusti și Academia. Cuvântare ținută la Academia Română la 18.VI.1979

Dimitrie Gusti and the Academy

Henri H. Stahl

 

Full text (PDF) pdf button