Sumar Sociologie Românească 1/1992

Revista Sociologie Românească (Romanian Sociology), Vol. III, New Series, no. 1/1992

ISSN 1220 - 5389

 

SR 1992 1 coperta

 

SUMAR / (CONTENTS)

SOCIOLOGIE ȘI REFORMĂ / (SOCIOLOGY AND REFORM)

Cătălin Zamfir
Reflecții asupra complexului sociologiei române postrevoluționare (Reflections on the Post-revolutionary Romaninan's Sociology Complex) / 5-9.

 

ANOMIE ȘI SCHIMBARE ÎN SOCIETATEA POSTTOTALITARĂ / (ANOMY AND CHANGE IN THE POSTTOTALITARIAN SOCIETY)

Sorin M. Rădulescu
Procesul legislativ ca factor de anomie în perioada de tranziție (The Legislative Process as Anomic Factor in the Transition Period) / 11-20.

Oscar Hoffman
Beția de cuvinte și tendințele actuale în România contemporană (The Drunkenness of Words and Trends in Contemporary Romania) / 21-28.

Ioan Drăgan
Distorsiuni și violență în spațiul politic al societății românești în tranziție (Distorsions and Violence in Political Space of Romanian Society in Transition) / 29-36.

Ioan Mihăilescu
Stereotipuri în România posttotalitaristă (Stereotypes in Post-totalitarian Romania) / 37-45.

 

PRO MOLDAVIA: MEMORIA DOCUMTENTELOR / (PRO MOLDAVIA: MEMORY OF DOCUMENTS)

Florian Tănăsescu
Reziduum poluant al reconstrucției noii Europe (Pollutant Residuu of Reconstruction of New Europe) / 47-56.

Pan Halippa
Vechi institute pentru cercetarea vieții sociale românești: Institutul Social Basarabia (The Bassarabia Social Institute) / 57-61.

Anton Rațiu
Cercetări etno-sociologice în comunitățile românești de dincolo de Bug (II) (Etno-sociological Research in Romanian Communities Beyond Bug (II)) / 63-67.

 

EVOCĂRI ȘI RESTITUIRI / (RECOLLECTIONS AND EVALUATIONS)

Ion Chelcea
Literatura monografică a satelor noastre și problemele în legătură cu studiul satului românesc. Momente principale(II) (The Monografic Literature of our Villages and the Problems Related to the Study of the Romanian Villages. Key Moments (II)) / 69-76.

 

GÂNDIRE SOCIALĂ / (SOCIAL THINKING)

Maria Larionescu
Petre Trișcă - promotor al dezideratului interdisciplinarității (Petre Trişcă - Promoter of Interdisciplinary Desideratum) / 77-81.

Iancu Filipescu
Din vechea împărțire administrativă a României - Țara Românească (I) (The Old Administrative Division of Romania - Romanian Country (I)) / 83-92.

 

ANTROPOLOGIE CULTURALĂ / (CULTURAL ANTHROPOLOGY)

Gheorghiță Geană
Antropologia culturală, paradigmă a disciplinelor social-umane (Cultural Anthropology, Paradigm of Socio-Human Discipline) / 93-97.

 

RECENZII ȘI NOTE DE LECTURĂ / (REVIEWS AND READING NOTES)

Traian Rotariu
MICHEL AMIOT, Les Miseres du Patronat, Editions L'Harmattan, Paris, 1991 / 99-101.

Sorin M. Rădulescu
Putting People First Sociological Variables în Rural Development (edited by Michael M. Cernea), published for the World Bank, Oxford University Press, Second Editions Revisited and Expanded, 1991 / 101-102.

 

SEMNAL / (SIGNAL)

Livius Manea
Conferința Națională a Asociației Sociologilor din România, București, 27-28 septembrie 1991 (The National Conference of Romanian's Sociological Association, Bucharest, 27-28 September 1991) / 103-105.

Maria Larionescu
125 de ani de la înființarea Academiei Române (125 Years from the Establishment of Romanian Academy) / 105-106.

Sorin M. Rădulescu, Dan Banciu
Simpozionul European de Sociologie Juridică, Atena, 7-9 septembrie 1991 (The European Symposion of Juridic Sociology, Athena, 7-9 september 1991) / 106-108.

 

IN MEMORIAM

Mihai Milca
Constantin Nicuță (1906-1991) / 109-110.