Sumar Sociologie Românească 3/2005

Revista Sociologie Românească (Romanian Sociology), Vol. III, no. 3/2005

ISSN 1220 - 5389

 

SR 3 2005 coperta

 

SUMAR / (CONTENTS)

Număr special Sociologia familiei / (Special number Sociology of the Family)

STUDII ȘI CERCETĂRI / (ARTICLES AND RESEARCH REPORTS)

Maria Voinea
Monoparentalitatea și statutul marital al femeii din România (Monoparental families and the marital status of Romanian women) / 5-13.

Ilie Bădescu
Familia în lumina sociologiei creștine (The familiy in the light of Christian sociology) / 14-38.

Mihaela Prună
Căsătorie versus coabitare. O analiză comparativă (Marriage and cohabitation. A comparative analysis) / 39-45.

Simona Macarie
Roluri în cadrul familiei reconstituite și relațiile externe ale acesteia (Roles and external relations of the reconstituted family) / 46-60.

Mircea Agabrian
Creșterea implicării părinților în activitatea școlii și în educația copiilor: opțiuni, atitudini și opinii. Studiu de caz. (Increasing parental involvement in school activity and children education: options, attitudes and opinions. Case study) / 61-72.

Maria Bâtcă
Unitatea culturii țărănești românești. Portul femeiesc (The unity of the Romanian peasant culture. The Romanian traditional feminine clothing) / 73-85.

Sonia Hristescu
Maramureș: tradiție în practica turistică (Maramureș: traditions in tourist practices) / 86-108.

Robert Lazu
Avort versus Zămislire; între decizia profană și planul divin (Abortion vs Conception: between profane decision and divine plan) / 109-113.

 

*

Virgil Măgureanu
Putere și stil. Arheologia puterii (Power and style. The archeology of power) / 114-122.

Angela Banciu
De la hegemonia germană la imperiul sovietic în Europa (From the German hegemony to the Soviet empire in Europe) / 123-129.

Florica Ștefănescu
Dimensiunea socială a operei lui A. D. Xenopol (The social dimension of the work of A. D. Xenopol) / 130-146.

Marin Constantin
Negoț și neguțători la Piața Progresul din București (Trade and traders in Progresul Market in Bucharest) / 147-157.

Ozana Cucu-Oancea
Anihilarea unei sărbători, ”făurirea” unei festivități. Sărbătorile de iarnă reflectate în presa vremii (1945-1989) (Annihilating a celebration, creating a festivity. Winter holidays, as reflected in mass-media of the 1945-1989 period) / 158-174.

Sebastian Ștefănucă
Obștea mănăstirească ortodoxă (The Orthodox monastery community) / 175-194.

Monica Șișeștean
Aspecte și evoluții ale obștii contemporane (Aspects and evolutions of contemporary neighborhood associations (obști)) / 195-209.

Nikolai Tilkidjiev
The middle class: the mew convergence. Paradigm (The middle class: the new convergence paradigm) / 210-231.

Radu Mălureanu
Corupția, între blamare și alegere rațională (Corruption, between blame and rational choice) / 232-243.

 

CONVORBIRI SOCIOLOGICE / (SOCIOLOGICAL DISCUSSIONS)

Septimiu Chelcea
Constantin Schifirneț la 60 de ani (Constantin Schifirneț at 60 years of age) / 244-258.

 

RECENZII / (REVIEWS)

Cosima Rughiniș
MIHAELA LAMBRU, IOAN MĂRGINEAN (coord), Parteneriatul public-privat în fuirnizarea de servicii sociale, București, Editura Ziua, 218 p. / 259-262.

Antonio Momoc
ZOLTAN ROSTAȘ, SORIN STOICA (coord), Televizorul în ”micul infern”, București, Editura Tritonic, 272 p. Colecția Communicare/Media / 262-266.

Theodora-Eliza Văcărescu
LYNETTE SIKIC-MICANOVIC, MARIA MATEFFY (eds), New Countrysid: Culture, Local Governance and Sustainability in Rural Development, Sapientia, Universitatea maghiară din Transilvania, Departamentul de Științe Sociale, 236 p. / 267-269.