Ştiri

Calitatea vieții: o provocare pentru politicile sociale.
Aniversarea a 25 de ani de existență a Institutului de Cercetare a Calității Vieții
Conferința Institutului de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română.
București, 23-25 Aprilie 2015

În ultimii cincizeci de ani, Calitatea Vieții a devenit un concept cheie, fiind țelul cel mai important care poate fi urmărit de indivizi. Procesul a început în democrațiile mai avansate prin înlocuirea averii materiale ca țel ultim și prin plasarea pe primul loc în agenda de discuții publice a unor noi provocări pentru ordinea socială și în special pentru politicile sociale. În ultimii douăzeci și cinci de ani, societățile foste-comuniste din lume au început de asemenea, dar în măsură diferită, să trăiască această schimbare. Statutul acestor țări a fost etichetat ca fiind „cu dublu risc”, pentru a reflecta faptul că pe de o parte au loc schimbările obișnuite contemporaneității și pe de altă parte se evidențiază procese înghețate în timp, de regimurile comuniste.
La aniversarea a douăzeci și cinci de ani, Institutul de Cercetare a Calității Vieții găzduiește o conferință care își propune să fie un reper pentru tema calității vieții ca provocare pentru politicile sociale. Conferința va include sesiuni plenare cu discursuri cheie, sesiuni tematice cu prezentări și mese rotunde. Vorbitorii cheie din cadrul sesiunilor plenare vor fi Filomena Maggino, Christian Suter, Ruut Veenhoven și Claire Wallace.
De asemenea, invităm propuneri de prezentări individuale sau cu mai mulți autori pentru sesiunile tematice. Persoanele interesate pot trimite propunerea de prezentare online, pentru sesiunile de pe site-ul conferinței, înainte de 21 ianuarie 2015. Propunerile acceptate vor fi anunțate pe 6 Februarie 2015.
Vă așteptăm cu căldură în București, în luna Aprilie!

Informații importante.Tipul prezentării: articol, articol distribuit, poster.

Rezumate. Un rezumat de 250-300 cuvinte va fi trimis utilizând site-ul conferinței. Autorul sau autorii trebuie să specifice secțiunea la care trimit rezumatul și tipul prezentării pe care îl preferă. În cazul în care autorul sau autorii nu pot decide asupra unei secțiuni, pot alege opțiunea „Indecis” și propunerea va fi direcționată către secțiunea potrivită sau către secțiunea specială ce va cuprinde contribuții din domenii diverse. Rezumatele vor fi incluse în cartea cu rezumate ce va fi distribuită în format .pdf.

Evaluarea și acceptarea rezumatelor. Coordonatorii fiecărei secțiuni vor evalua rezumatele și vor decide asupra acceptării acestuia.

Secțiuni. O secțiune poate avea una, două sau trei sesiuni, în funcție de numărul de prezentări acceptate (minim trei și maxim 5 pe sesiune).

Limba de comunicare. Majoritatea secțiunilor sunt în limba Engleză și câteva sunt în limba Română. Rezumatele trebuie să respecte limba de comunicare a secțiunii la care participă. Dacă se dorește trimiterea rezumatului într-o altă limbă decât cea anunțată pentru secțiunea aferentă, vă rugăm să contactați coordonatorii secțiunii înaintea trimiterii pentru a vedea dacă acest lucru este posibil.

Taxa de înscriere. Taxa de înscriere este 200 lei (45 EURO) dacă se plătește înainte de 5 martie și 300 lei (66 EURO) dacă se plătește între 5 martie și 1 aprilie 2015. Studenții doctoranzi primesc o reducere de 50% din taxa de înscriere, în funcție de termenul la care plătesc (respectiv 100 sau 150 lei). Taxa trebuie achitată după ce propunerea a fost acceptată. Propunerile pentru care taxa nu a fost achitată înainte de termen, nu vor putea fi prezentate la conferință. Taxa acoperă mapa conferinței, ecusonul, pauzele de cafea și de prânz.

Număr de prezentări. Un singur autor poate trimite maxim două rezumate. Pentru fiecare prezentare acceptată trebuie să existe cel puțin o taxă de înscriere achitată, de persoană.

Cazare și transport. Detalii practice vor fi incluse pe site în timp util, pentru a vă ajuta să ajungeți în București. Din nefericire, nu putem oferi granturi pentru transport.

COMUNICAT DE PRESĂ
Proiect 141086 „Pluri şi interdisciplinaritate în programe doctorale şi postdoctorale” – reţea de cercetători autonomi de elită

 

iccv conf presa-1Pe data de 27 iunie 2014, la sediul ICCV din Calea 13 Septembrie, nr.13, Bucureşti, a avut loc conferinţa - organizată de Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Academia Română în calitate de beneficiar, împreună cu partenerii săi: Institutul de Sociologie şi Institutul de Economie Naţională ale Academiei Române, Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti şi Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” - dedicată lansării proiectului POSDRU/159/1.5/S/141086, cu titlul „Pluri şi interdisciplinaritate în programe doctorale şi postdoctorale”.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni! Axa prioritară: nr.1 „Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”; Domeniul Major de Intervenţie: 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”.

Cătălin Zamfir şi Elena Zamfir completează seria decernărilor titlului de Doctor Honoris Causa cu distincția care le-a fost acordată de Universitatea „Constantin Brâncuşi”

honoris zamfirUniversitatea „Constantin Brâncuşi” (UCB) din Târgu Jiu a acordat vineri, 6 iunie, titlul de Doctor Honoris Causa reputaţilor cercetători ai Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii din cadrul Academiei Române, Cătălin Zamfir şi Elena Zamfir. În acest context, Senatul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu a avut deosebita onoare de a acorda cea mai înaltă distincţie, recunoscând, astfel, remarcabilele contribuţii ale celor două personalități la dezvoltarea sociologiei în spaţiul românesc şi întreaga activitate prodigioasă a celor doi profesori universitari. Această distincție se adaugă altor numeroase premii naționale și internaționale și completează o deosebită serie a decernării titlului de Doctor Honoris Causa.

Domnul Profesor Universitar Doctor Cătălin Zamfir,membru corespondent al Academiei Române, este Doctor Honoris Causa al patru universități: Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea Oradea, Universitatea Andrei Șaguna Constanța, Universitatea din Craiova, iar acum și al Universității „Constantin Brâncuşi” (UCB) din Târgu Jiu.

Doamna Profesor Universitar Doctor Elena Zamfir este Doctor Honoris Causa al Universității din Oradea, Universității de Vest Timişoara, Universității Andrei Şaguna Constanţa, Universității de Stat Craiova și a primit Medalia de aur şi Certificatul Senatului din partea Universității Petroşani și Universității „Vasile Goldiş” Arad.

Metodologie privind organizarea si desfășurarea concursului de selecție la studii de doctorat si postdoctorat in cadrul proiectului ID 141086 „Pluri si interdisciplinaritate in programe doctorale si post-doctorale”

Organizarea si desfășurarea concursului de selecție la studii de doctorat si postdoctorat in cadrul proiectului POSDRU ID-141086 „Pluri- si interdisciplinaritate in programe doctorale si post-doctorale” au la baza prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare si Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind Codul studiilor universitare de doctorat si cu prevederile POSDRU si asumate in contractul de finanțare.
1) În acest program, cu deschidere pluri-disciplinara, se pot înscrie candidați din toate domeniile universitare, cu proiecte doctorale / post-doctorale care sa includă o componenta sociala.
2) Numărul de burse doctorale este de 105 (1800 RON/luna), iar cele post-doctorale de 40 (3700 RON/luna). Bursele se vor acorda 16 luni, începând cu iunie 2014. Proiectul prevede si acordarea de pana la 30 premii.
3) ICCV, in calitate de beneficiar, coordonează întregul concurs de selecție.

...

(Metodologia poate fi consultată descărcând fișierul Acrobat Reader (.pdf) de aici).

Anunț concurs pentru acordarea burselor doctorale si postdoctorale in cadrul proiectului ID 141086 „Pluri si interdisciplinaritate in programe doctorale si post-doctorale”

Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română, în calitate de coordonator, împreună cu Institutul de Sociologie și Institutul de Economie Națională ale Academiei Române, Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București și Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, în calitate de parteneri în cadrul proiectului ID 141086 ”Pluri și interdisciplinaritate în programe doctorale și post-doctorale”, anunță deschiderea înscrierilor pentru participarea la concurs în vederea acordării de burse doctorale și postdoctorale.

Obiectivul programului este formarea de cercetători de elită, capabili să promoveze idei inovative; să promoveze colaborarea între specialiști din toate domeniile de cercetare, precum sociologie, economie, sport, comunicare, politologie, antropologie, psihologie, istorie, drept, geografie, artă, teologie etc. Obiectivul proiectului este promovarea pluridisciplinarității și colaborarea între domenii. Pentru aceasta vom aprecia lucrările de doctorat/ post-doctorale care conțin o deschidere spre social.

Programul scoate la concurs 105 burse doctorale acordate pe 16 luni (1800 Ron lunar) și 40 burse postdoctorale (3700 Ron lunar). La finalul proiectului vor fi acordate premii pentru lucrări științifice de valoare deosebită (până la 30 premii).

Înscrierile la concurs se vor face până la data de 15 mai 2014, la sediul instituției ICCV, CASA ACADEMIEI, str. 13 Septembrie nr. 13, secretariat.

Selecția bursierilor doctoranzi se realizează în urma unui concurs pe bază de dosar. Selecția bursierilor la programul post-doctoral se va face pe baza dosarului și în urma unui interviu prin care candidatul își susține/prezintă proiectul de cercetare în fața unei Comisii științifice interdisciplinare, la o dată care se va anunța la încheierea perioadei de depunere a dosarelor pentru concurs.

Rezultatele concursului se vor anunța (pe site-ul proiectului, precum și pe siturile ICCV și ale instituțiilor partenere) până la data de 25 mai 2014. 

Bursele vor fi acordate în conformitate cu prevederile POSDRU și asumate în contractul de finanțare. Eventualele contestații se depun în termen de 48 ore de la data afișării rezultatelor, la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Soluționarea contestațiilor se va face conform Regulamentului programului doctoral de către o comisie de specialitate formată din conducători de doctorat.  

Condițiile de înscriere si alte informații esențiale pot fi găsite pe site-ul ICCV.

 

Subcategories


Page 3 of 3