Obiective

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la consolidarea comunităţii sociologice din România prin redarea tuturor celor interesaţi informaţii privind publicistica sociologică românească din 1944 până astăzi.

Obiective specifice:

1. Realizarea unor baze de date specifice comunităţii sociologice cuprinzând:
- titlurile tuturor publicațiilor din domeniul sociologiei din 1944 până în prezent
• constituirea unui sistem instituțional al monitorizării producției sociologice
• studiile cat şi volumele publicate de autori romani în tara, în străinătate şi pe Internet
• identificarea mijloacelor de diseminare a lucrărilor de sociologie inaccesibile publicului larg.
• prospectarea unei soluții, îndeosebi pentru lucrările anterioare anului 1990, a scanării şi punerii la dispoziția celor interesați respectând legislația în vigoare privind drepturile de autor
- titlurile tuturor periodicelor romanești gazda pentru publicații sociologice româneşti
- datele referitoare la evoluția profesionala a sociologilor din România
- indexul instituțiilor universitare şi de cercetare cu caracter sociologic din România
- titlurile de teze de doctorat în domeniul sociologiei

2. Realizarea de cercetări asupra locului şi rolului sociologiei româneşti în contextul național post 1944 şi până astăzi, precum şi asupra relației cu sociologia universală
- evoluții tematice în sociologia românească
• identificarea cuvintelor cheie pentru publicațiile comunităţii sociologice româneşti
• pe baza rezultatelor obținute, ne propunem să publicăm mai multe volume care să vizeze: Structura şi dinamica producției sociologice româneşti (volum I), Sociologia românească: politică, ideologie şi contribuții la dezvoltarea societăţii româneşti (volum II) Istoria orală a sociologiei româneşti (volum III).
- relevanţa socială a sociologiei româneşti: contribuția la schimbarea societăţii româneşti
• relaţia dintre sociologie-mediu politic şi sociologie-ideologie
- rutele profesionale ale sociologilor
• formularea unor recomandări pentru dezvoltarea resurselor umane ale comunităţii sociologice
• relaţia cu comunitatea internațională a sociologilor

3. Dezvoltarea unei metodologii de analiză a sociologiei ca fapt social

4. Consolidarea comunităţii sociologice româneşti
- crearea unei rețele de comunicare științifică în vederea creșterii vizibilității naționale
- oferirea informațiilor privind toate instituțiilor cu profil sociologic din România, listele publicațiilor sociologice din România după 1944 până astăzi
- identificarea modalităților de comunicare continua a rezultatelor cercetărilor sociologice în vederea creșterii competitivității internaționale a comunităţii sociologice româneşti
- creșterea vizibilității comunităţii sociologice româneşti atât la nivel național cat şi internațional

5. Realizarea unei biblioteci fizice şi a uneia virtuale a lucrărilor în domeniul sociologiei apărute în ţara noastră, după 1944 (cărţi, studii şi articole). Astfel, la biblioteca Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii vom căuta să strângem laolaltă toate lucrările publicate, amintite mai sus. Suntem în curs de a completa această colecţie cu cele mai rare lucrări, în format electronic

6. Acceptarea spre indexare ISI a revistei Calitatea Vieții editată de Academia Română, ICCV
- diseminarea rezultatelor cercetării în toate centrele universitare şi de cercetare din România

7. Realizarea unui instrument pe Internet de facilitare a cercetării bibliografice, accesibil în sistem HTML şi prin soft dedicat (EndNote, Procite etc.)

La finalul proiectului, Biblioteca sociologică virtuală şi bazele de date vor fi accesibile public, fiind postate pe Internet, ele devenind un material pedagogic şi de lucru pentru studenţi şi cercetători, într-o vastă sursă de cunoştinţe în domeniul sociologiei, dar şi în bază de fundamentare şi analiză a unei ample cercetări sociologice ulterioare. Bazele de date vor fi puse la dispoziţia tuturor celor interesaţi să realizeze studii folosind materialul furnizat de acestea, cu acces gratuit. Lucrările existente în Biblioteca sociologică virtuală vor fi protejate în conformitate cu legislaţia drepturilor de autor în vigoare.