Ştiri

TASA5We invite you to participate in the Public Engagement in Sociology (PES) Survey. It is part of study being conducted by the University of Wollongong (UOW), NSW, Australia, on behalf of The Australian Sociological Association (TASA).

What is this survey for?

The purpose of this study is to understand how sociology graduates and academics apply their sociological skills and knowledge in a range of sectors, including private industry, various levels of government, the NGO/charity sector and the media, for purposes of research, education, advocacy, policy making and/or other social impact. It is also intended to help us understand how sociology is perceived within the wider community, whether there is potential for more extensive or appropriate engagement, and whether there are important differences across various states, territories and countries. The chief investigator of this project is a staff member of the University of Wollongong (UOW)
Researchers - A/Prof Roger Patulny (Chief Investigator, UOW), Prof Anna Hickey-Moody, Ms Dorinda ’t Hart, Ms Bronte Petrolo

Who can participate?

This survey is intended to be completed by anyone who:
1) - is a current member of a professional sociological association (e.g TASA, BSA, ASA, ESA, ISA, etc)2) - is undertaking or has completed an honours, masters, or PhD degree in sociology3) - regularly teaches, researches, or applies sociology in any sector (i.e. university, industry, charity, government, media)
To participate in this survey, participants will be asked to complete a consent form.

Traian RotariuColectivul Facultății de Sociologie și Asistență Socială își ia rămas bun cu profund regret și adâncă recunoștință de la domnul profesor universitar emerit Traian Rotariu, personalitate marcantă a sociologiei din România și unul dintre fondatorii Catedrei de Sociologie clujene de după 1989. Suntem alături de familia îndurerată și greu încercată în ultimii ani de boală și suferință, pe care domnul profesor le-a înfruntat cu tăria și discreția care l-au caracterizat de-a lungul vieții.

În urma sa rămâne o operă academică impresionantă dedicată cercetării științifice a socialului și o tradiție a valorizării studiului empiric riguros, a reflecției teoretice și metodologice. Manualele sale de metodologia cercetării, statistică și demografie au pregătit generații de sociologi, iar doctoranzii îndrumați și-au continuat cariera la diverse centre universitare sau institute de cercetare. Maniera sa colegială, impregnată de profesionalism, modestie intelectuală și căldură umană, a avut un rol formativ pentru colectivul Catedrei de Sociologie pe care l-a condus aproape două decenii.

Alături de munca de regenerare instituțională mai întâi ca șef al Catedrei de Sociologie și apoi ca decan al Facultății de Sociologie și Asistență Socială (2001-2007), domnul profesor Rotariu a avut o contribuție semnificativă la redactarea revistei facultății, Studia Sociologia, cât și la crearea în 2002 a Centrului de Studiere a Populației din cadrul universității noastre, rămânând directorul onorific al acestuia până în această zi.

Traseul său academic a început în 1966 cu studiul filosofiei, iar în 1968 a devenit cercetător la Laboratorul de Sociologie al Universității Babeș-Bolyai. În perioada 1974-1977 a urmat studii doctorale la Universitatea Paris V René Descartes (Sorbona), susținându-și teza de doctorat în domeniul mobilității sociale sub îndrumarea lui Raymond Boudon. A continuat munca în cadrul Laboratorului de Sociologie în 1977 ca asistent universitar, apoi din 1979 ca lector la Catedra de Filosofie. Sfârșitul anilor ’70 și apoi anii ’80 sunt marcați de numeroase cercetări sociologice realizate în colaborare cu profesorul Ioan Aluaș, focalizate pe restructurarea socială în urma industrializării și urbanizării, dar și probleme de migrație internă, mobilitate socială și schimbări ale gospodăriilor rurale. În 1990 a devenit conferențiar iar în 1994 profesor universitar – în această perioadă, alături de domnul profesor Petru Iluț, au reclădit Catedra de sociologie. A dezvoltat cursurile de Metode și tehnici de cercetare sociologică, Stratificare și mobilitate socială, Demografie, Metodologia științelor sociale și a oferit posibilitatea studiilor doctorale în sociologie la ClujÎn 2001 se înființează Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, iar domnul profesor Rotariu a fost ales pentru șase ani decanul acesteia. În 2012, după pensionare, a devenit profesor emerit al Departamentului de Sociologie, colaborând strâns cu departamentul până când starea lui de sănătate a permis.

Amintirea sa rămâne vie și opera sa intelectuală va continua să inspire și să formeze cercetarea socială din România.

Înmormântarea va fi în data de 31 decembrie, de la ora 11, în Cimitirul din Mănăștur, Cluj.

logo iccvÎn cadrul proiectului Dinamica socio-economică. Info grafice și problematizări, Institutul de Cercetare a Calității Vieții (ICCV) publică o serie de infografice cu indicatori relevanți pentru dezvoltarea socio-economică. Proiectul își propune să contribuie la creșterea gradului de cunoaștere a dinamicii societății românești din perspectiva socio-economică. În funcție de disponibilitatea datelor, infograficele prezintă în context european evoluția României, din 2007 până în 2020, pentru o serie de indicatori cheie. Astăzi, 6 septembrie 2021, sunt publicate ultimele secțiuni de infografice din cadrul proiectului. Acestea sunt din domeniile ocupării, standardului de viață, locuirii, protecției grupurilor vulnerabile și participării sociale. Anterior au fost publicate infografice din domeniile sănătății, cheltuielilor publice sociale, demografiei și populației, educației, cercetării și digitalizării. Proiectul este realizat în perioada iulie – septembrie 2021, cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului (SGG) și al Serviciului de Dezvoltare Comunitară.

uefiscdi logo full ROUnitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării  (UEFISCDI) anunță lansarea competițiilor deschise pentru anul 2021.

Proiecte de Cercetare Exploratorie

Scop: susținerea și promovarea cercetării științifice fundamentale, interdisciplinare și/sau exploratorii din România. Programul se adresează cercetătorilor cu performanțe demonstrate prin calitatea și recunoașterea internațională a publicațiilor științifice, inclusiv celor care activează în străinătate (cetățeni români sau străini) și doresc să conducă proiecte de cercetare de înalt nivel științific în instituții din România.

Obiective:

 • afirmarea prestigiului cercetării științifice din România cuantificat prin rezultate științifice de nivel internațional;
 • identificarea, susținerea și dezvoltarea echipelor de cercetare pentru a le permite să atingă, să mențină și să consolideze masa critică necesară competitivității acestora pe plan internațional;
 • atragerea resurselor umane naționale și internaționale de calitate pentru dezvoltarea cercetării științifice din România;
 • implementarea principiului “finanțarea urmează performanța” în cercetare.

Rezultate estimate. Prin finanțarea acestui tip de proiect se urmărește:

 • obținerea unor rezultate științifice de excelență reflectate în creșterea numărului de publicații cu înalt impact internațional, precum și în creșterea numărului de invenții brevetate, aplicate în economie;
 • creșterea capacității de cercetare, inclusiv prin creșterea numărului de cercetători cu normă întreagă, încurajând formarea cercetătorilor într-un mediu de înaltă calitate științifică;
 • atragerea și implicarea cercetătorilor din străinătate în proiecte cu impact asupra creșterii vizibilității internaționale a cercetării științifice românești;
 • creșterea capacității de a candida cu succes la instrumente de finanțare europene și internaționale de cercetare.

Durată proiect:  min. 24 luni – max. 33 luni.

Buget competiție: 150.000.000 RON (31.250.000 EUR)

Termen depunere proiecte: 07.07.2021

Link către competiție: https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-de-cercetare-exploratorie

Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente

Scop: sprijinirea tinerilor cercetători, doctori în științe, pentru crearea sau consolidarea propriei echipe de cercetare și a unui program de cercetare independent.

Obiective

 • creșterea capacității tinerilor cercetători de a pune în practică programul propriu de cercetare;
 • dezvoltarea abilităților tinerilor cercetători de a conduce echipe și de a administra proiecte de cercetare;
 • creșterea numărului de cercetători cu rezultate vizibile internațional;
 • creșterea capacității tinerilor cercetători de a participa cu succes la programe de cercetare, dezvoltare și inovare, cu finanțare internațională.

Durată proiect:  min. 18 luni – max. 24 luni.

Buget competiție: 70.000.000 RON (14.583.333 EUR)

Termen depunere proiecte: 07.07.2021

Link catre competiție: https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-de-cercetare-pentru-stimularea- tinerelor-echipe-independente

Proiecte de cercetare postdoctorală

Scop: sprijinirea tinerilor cercetători, doctori în științe, care doresc să își dezvolte o carieră profesională în activitatea de cercetare științifică, în instituții de cercetare din România.

Obiective

 • crearea pentru tinerii cercetători a unei șanse suplimentare de obținere a unei poziții profesionale stabile în unități cu profil de cercetare din țară;
 • asigurarea suportului financiar și logistic necesar tinerilor, doctori în științe, pentru efectuarea în țară de activități de cercetare;
 • creșterea vizibilității cercetării românești în plan internațional, prin creșterea calității și mai buna valorificare a rezultatelor cercetării;
 • creșterea numărului de cercetători cu normă întreagă finanțați prin proiecte de cercetare și angajați în unități de cercetare din România.

Durată proiect:  min. 12 luni – max. 24 luni.

Buget competiție: 30.000.000 RON (6.250.000 EUR)

Termen depunere proiecte: 07.07.2021

Link catre competiție: https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-de-cercetare-postdoctorala

ADMITERE DOCTORAT ICCVInstitutul de Cercetare a Calității Vieții din cadrul Academiei Române anunță deschiderea înscrierilor la concursul pentru admiterea la programul doctoral domeniul sociologie. ICCV pune la dispoziția candidaților un număr de 14 locuri distribuite la mai mulți coordonatori de doctorat.

Examenul de admitere constă în depunerea unui proiect de cercetare în acord cu tema aleasă însoțit de bibliografia parcursă. În cazul absolvenților de alte specializări decât sociologie/asistență socială se va susține și un examen de sociologie generală. Colocviul de admitere va fi organizat în perioada 05-09.10.2020, în conformitate cu prevederile regulamentului SCOSAAR.

Persoanele interesate să își depună candidatura pot afla informații suplimentare la Secretariatul ICCV – telefon 021.318.24.61, precum și pe site-ul www.iccv.ro.

Voltaire Award HeaderThe University of Potsdam is awarding the "Voltaire Prize for Tolerance, International Understanding and Respect for Difference" for the fifth time as a part of the New Year's Reception in January 2021. The Voltaire Prize is financed by the Friede Springer Foundation and has been awarded every year since 2017 to a scientist who is committed to freedom of research and teaching and the right to freedom of expression.

Nominate a young researcher for the 5,000 € Voltaire Prize, which is awarded for the scientific examination of the topics of international understanding, tolerance and respect for differences and which honors scientists who are committed to freedom in research and education and advocate freedom of expression. All information on the nomination of a candidate can be found here.

RSA logoThe Regional Studies Association (RSA) is committed to supporting the global community and the research in regional studies and its related fields, including urban and rural studies, city-regions and interstitial spaces. Due to the current circumstances, RSA decided to extend the deadlines for individual research grants:

This grant aims to reward excellence and support outstanding individual researchers on a topic related to regional studies and regional science. It is intended primarily to provide opportunities for scholars who have already published in the field of regional studies and/or regional science and who are currently individual members of the RSA.

  • Value: up to £5,000
  • Extended Application Deadline (Expression of Interest): 4th August 2020

This award is open to individual applicants in their early career (five years maximum between the date showing on the certificate and the application deadline).

  • Value: up to £10,000
  • Extended Application Deadline (Expression of Interest): 18th August 2020

These Grants operate a two stage application and assessment process. In the first round, applicants are asked to submit an expression of interest. The Expression of Interest should submitted via the form on the website. Shortlisted applicants from this first round will then be asked to submit a full proposal as part of the final selection round.

If you have any questions please send an email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Universități de stat:

 

Universitatea 1 Decembrie din Alba Iulia, Facultatea de Drept și Științe Sociale, Departamentul de Științe Sociale

Facultatea este o structură universitară de învățământ și cercetare. Asumarea acestei duble misiuni - de învățământ și cercetare - este confirmată și justificată prin creșterea progresivă a componentei de cercetare în ansamblul activității facultății, concretizată prin dezvoltarea unor structuri specializate de cercetare, prin amplificarea cercetării științifice la nivelul catedrelor și prin prezența tot mai activă a facultății în competiția pentru finanțarea cercetării prin granturi, contracte și programe de cercetare, pe plan intern și pe plan european. 

Pagină web: http://drept.uab.ro/

Decan: conf. dr. Miruna Mihaela Tudorașcu; E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Director de Departament: conf. dr. Ana Călina Buțiu; E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Sociologie și Comunicare, Departamentul de Științe Sociale și ale Comunicării

Facultatea de Sociologie și comunicare este una dintre facultățile noi ale universității, cu programe moderne create pornind de la înțelegerea complexă a rolului pe care științele sociale și ale comunicării îl au în înțelegerea dinamicii societăților contemporane, a grupurilor, organizațiilor și instituțiilor, precum și în explorarea impactului noilor tehnologii asupra țesutului social. Instituția noastră organizează 5 programe de studii de licență și 3 programe de studii post-universitare.

Pagină web: https://socio.unitbv.ro/

Decan: prof. dr. Claudiu Coman; E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Director de Departament: prof. dr. Gabriela Rățulea; E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Facultatea de Științe Politice, Departamentul de Sociologie

Facultatea de Științe Politice are în componență două departamente, Departamentul de Științe Politice și Studii Europene, respectiv Departamentul de Sociologie, care organizează activitate de cercetare și predare. Dezvoltarea continuă a programelor de masterat este foarte importantă pentru Facultatea de Științe Politice, care în prezent oferă 12 programe de masterat cu predare în limba română și unul în limba engleză. Facultatea oferă o educație de calitate inclusiv la nivel doctoral (științe politice și sociologie) în principal celor care doresc să aprofundeze aceste domenii de studiu sau se orientează către o carieră academică și de cercetare. Absolvenții facultății noastre sunt apreciați pentru pregătirea teoretică și empirică solidă, pentru setul de abilități profesionale și sociale deținut. Ei lucrează atât în țară, cât și în străinătate în instituții guvernamentale, organizații internaționale, ONG-uri, firme private, institute de cercetare, ambasade, dar și în alte instituții din București sau în administrația locală (primării, consilii locale, consilii județene) sau centrală (guvern, parlament, președinție).

Pagină web: http://politice.ro/ro/prezentare

Decan: conf. dr. Cristian Pîrvulescu; E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Director de Departament: conf. dr. Alfred Bulai; E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Universitatea din București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Departamentul de Sociologie

Suntem una dintre cele mai mari facultăți ale Universității din București, universitatea românească plasată pe locul I în clasificările naționale și pe locul 650 în clasamentul celor 30000 de universități din lume. Facultatea noastră reprezintă cea mai mare instituție de învățământ superior de profil din țară, ce se remarcă prin diversitatea programelor de studii, atât în ceea ce privește studiile de licență, cât și în ceea ce privește programele de master și Școală doctorală.

Pagină web: https://sas.unibuc.ro/

Decan: prof. dr. Doru Buzducea; E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Director de departament: prof. dr. Gabriel Jderu; E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Departamentul de Sociologie

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială oferă specializări în domeniul sociologiei, antropologiei, asistenței sociale și managementului resurselor umane. Studenții pot opta pentru linia de studiu în limba română sau maghiară. În fiecare an, o serie de cursuri au loc în limba engleză și primesc studenți internaționali. Într-un mediu academic dinamic și sensibil la realitatea socială, cultivăm tradiția învățării interactive și a colaborării dintre profesori și studenți în proiecte de cercetare și intervenție socială.

Pagină web: http://socasis.ubbcluj.ro/

Decan: conf. dr. Paul Teodor Hărăguș; E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Director de Departament: lect. dr. Cristina Raț; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Universitatea Ovidius din Constanța, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Departamentul de Științe Administrative și Sociale

În cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative funcționează două departamente, respectiv: Departamentul Drept (cu programul de studii de licență, forma de învățământ zi și frecvență redusă, precum și programul de studii de master, forma de învățământ zi); Departamentul de Științe administrative și sociale (cu programul de studii de licență Administrație Publică, forma de învățământ zi și frecvență redusă, programele de studii de licență zi pentru Asistență Managerială și Secretariat, precum și pentru Poliție Locală, dar și programul de studii de master, forma de învățământ zi). În cadrul facultății se desfășoară activități de cercetare prin intermediul a două centre specifice fiecărui departament, respectiv, Centrul de Studii și Cercetări privind Drepturile Omului și Discriminarea și Institutul Social Dobrogea, cărora le corespund și cele două reviste: Ars Aequi și Analele FDSA.

Pagină web: https://drept.univ-ovidius.ro/

Decan: prof. dr. Adrian Stoica; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Director de Departament: conf. dr. Cristinel Iftene; E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe Sociale, Departamentul de Sociologie, Filozofie și Asistență Socială

Facultatea de Științe Sociale din cadrul Universității din Craiova se distinge la nivelul învățământului superior craiovean prin diversitatea specializărilor propuse, care se încadrează în domeniile științelor sociale și umaniste, dar și prin promovarea interdisciplinarității și a dialogului. Oferta noastră cuprinde următoarele specializări: Istorie, Filosofie, Sociologie, Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, precum și Asistența socială. Studenții noștri se pot bucura pe parcursul anilor de studiu de condiții adecvate formării lor profesionale, de un mediu academic stimulator, de un curriculum universitar flexibil și adaptat cerințelor europene, de posibilitatea de a frecventa cursurile unor Universități partenere din Europa, prin intermediul programului Erasmus +, precum și de posibilitatea de a-și desăvârși studiile prin cursurile de Masterat sau Doctorat. Prin stăruință și receptivitate, studenții noștri au șansa de a deveni adevărați profesioniști în domeniile pe care Facultatea noastră le asigură.

Pagină web: http://stiintesociale.ucv.ro/

Decan: prof. Dr. Sorin Liviu Damean; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Director de Departament: lect. dr. Ștefan Viorel Ghenea; E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Departamentul de Sociologie și Asistență Socială

Facultatea de Filosofie - actualmente Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice - este una din structurile precursoare și fondatoare ale Universității Alexandru Ioan Cuza. Facultatea noastră organizează, în mod evident, unul dintre cele mai vechi programe de studiu ale universității, dar impune și unele dintre cele mai noi direcții de afirmare academică. Sintetic, aceasta înseamnă 2 domenii fundamentale, 4 ramuri de știință, 4 domenii de studii de doctorat, 5 domenii de studii de masterat, 6 domenii de licență, 7 programe de licență, 12 programe de master. Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice nu doar ca o preluare a valorilor și aspirațiilor instituționale, ci, mai ales, ca o responsabilitate asumată.

Pagină web: https://www.fssp.uaic.ro/

Decan: prof. dr. Conțiu Tiberiu Șoitu; E-mail: contiu.tiberiu.soitu@gmail

Director de Departament: conf. dr. Romeo Asiminei; E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Științe Socio-Umane, Departamentul de Sociologie – Asistență Socială

În cadrul Facultății de Științe Socio-Umane vă puteți pregăti ca specialiști în domeniile Psihologie, Sociologie - Asistență Socială și Științele educației, la nivel de studii de licență și masterat. În plus, domeniul Sociologie vă oferă posibilitatea desăvârșirii pregătirii de specialitate la nivel de studii doctorale, prin conectarea la cercetarea academică avansată, generând oportunitatea de acces într-un teritoriu academic și profesional extrem de atractiv. Oricare dintre specializările existente în facultatea noastră vă oferă posibilitatea dezvoltării propriei personalități, atât în plan profesional, cât și în cel al valorificării disponibilităților individuale, a aptitudinilor și capacităților de care dispuneți, prin numeroasele și interesantele activități extracurriculare care sunt organizate: cercuri studențești orientate spre cercetare, grupuri corale și de artă plastică, activități de voluntariat etc.

Pagină web: https://www.socioumane.ro/index.php

Decan: conf. dr. Karla Barth; E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Director de Departament: lect. dr. Ionuț Oprea; E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Universitatea din Petroșani, Facultatea de Științe, Departamentul de Științe Socio-Umane

Facultatea de Științe funcționează din anul universitar 1993-1994, odată cu crearea, într-un spațiu academic și social-economic dominat de tehnică, dar când piața muncii, nevoile Văii Jiului și ale regiunii înconjurătoare, impun și alte orientări, a unor specializări din domeniul științelor economice, științelor sociale, științelor exacte. Astăzi, la aproape 25 de ani de la înființare, peste 1000 de studenți și masteranzi studiază în cadrul a opt programe universitare de licență la învățământul cu frecvență, trei programe universitare de licență la învățământul la distanță și șase programe universitare de masterat.

Pagină web: https://www.upet.ro/facstiinte/

Decan: conf. dr. Imola Drigă; E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Director de Departament: conf. dr. Gabriela Dumbravă; E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Universitatea din Pitești, Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie, Departamentul de Psihologie, Științe ale Comunicării și Asistență Socială

Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie, s-a constituit în anul 2016, ca urmare a unui amplu proces de reformă instituțională desfășurat la nivelul Universității din Pitești. În cadrul instituției noastre se derulează programe de pregătire nivel licență și master. Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie are în componență următoarele departamente academice: Departamentul de Științe ale Educației; Departamentul de Psihologie, Științe ale Comunicării și Asistență socială și Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Pagină web: https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/facultatea-de-stiintele-educatiei-stiinte-sociale-si-psihologie-2

Decan: conf. dr. Claudiu Langa; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Director de Departament: conf. dr. Manuela Ciucurel; E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Universitatea Eftimie Murgu din Reșița, Facultatea de Științe Sociale, Departamentul de Teologie și Științe Sociale

Facultatea de Științe Sociale din cadrul Universității Eftimie Murgu din Reșița pregătește, prin programele de licență, specialiști în administrația publică, asistența socială, pedagogia învățământului primar și preșcolar, teologia ortodoxă didactică, educația fizică și sportivă, resurse umane. Totodată, prin programele de master asigură pregătirea specialiștilor în domeniile administrației publice europene, managementului instituțiilor publice și al serviciilor de asistență socială, precum și al studiilor de teologie pastorală și misiune creștină.

Pagină web: https://uem.ro/facultatea-de-stiinte-sociale/

Decan: conf. dr. Ionică Cărăbuș; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Director de Departament: conf. dr. Lavinia Nițulescu; E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Științe Socio-Umane, Departamentul de Asistență Socială, Jurnalism, Relații Publice și Sociologie

Prin cele 15 specializări la licență și 13 specializări la masterat, ne dorim să oferim studenților noștri nu doar posibilitatea de a studia în condiții foarte bune, beneficiind de expertiza și rezultatele cercetării științifice ale diferitelor proiecte derulate de către cadrele didactice în spațiul academic, ci și să oferim o viziune despre lume care să potențeze calitatea de student în științe socio-umane. Credem cu tărie în parteneriatul dintre studenți și profesori pe drumul cunoașterii și lucrăm pentru a descoperi noi modalități prin care să creștem, an de an, calitatea actului didactic. Suntem aici pentru a construi împreună lumea viitorului.

Pagină web: https://www.ulbsibiu.ro/ro/facultati/facultatea-de-stiinte-socio-umane/

Decan: prof. dr., Daniel Mara; E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Director de Departament: conf. dr. Andrei Gheorghiță; E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, Facultatea de Istorie și Geografie, Departamentul Științe Umane și Social-Politice

Departamentul de Științe Umane și Social Politice, din cadrul Facultății de Istorie și Geografie, reprezintă structura unitară ca urmare a unei istorii de peste 50 de ani. De-a lungul timpului, în cadrul Departamentului de Științe Umane și Social Politice s-au derulat și se derulează numeroase proiecte de cercetare în care au fost antrenate cadre didactice, cercetători, doctoranzi și masteranzi. Studiile doctorale au devenit o activitate deja consacrată, desfășurându-se sub conducerea unui colectiv de cadre didactice universitare. Titularii Departamentului de Științe Umane și Social Politice sunt vizibili pe plan internațional prin intermediul articolelor științifice publicate în publicații de renume.

Pagină web: http://socioumane.usv.ro/

Decan: prof. dr. Vasile Efros; E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Director de Departament: lect. dr. Vasile Demciuc; E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Sociologie și Psihologie, Departamentul de Sociologie

Suntem o facultate tânără, dinamică și conectată cu piața muncii. Suntem preocupați deopotrivă de predare și de cercetare și înțelegem predarea și învățarea într-un mod ce celebrează diversitatea, echitatea și inovarea. Facultatea de Sociologie și Psihologie (FSP) oferă o varietate de programe nivel licență și master în domeniile: Asistență Socială, Psihologie, Sociologie și Științe ale Educației și programe doctorale-domeniile Psihologie și Sociologie. Totodată, oferim o paletă diversă de programe postuniversitare. Prezența într-o singură facultate a celor patru domenii ale științei oferă studenților o educație de înaltă calitate, caracterizată prin flexibilitate și interdisciplinaritate, cu finalități spre o temeinică pregătire didactică sau spre viitoare cariere de succes în domeniul științific.

Pagină web: https://fsp.uvt.ro/

Decan: conf. dr. Irina Macsinga; E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Director de Departament: conf. dr. Laurențiu Gabriel Țîru; E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Universități private

 

Universitatea din Spiru Haret din București, Facultatea de Științe Socio-Umane

În cadrul Universității Spiru Haret din București își desfășoară activitatea un colectiv foarte bine pregătit și studenți, constituiți în Facultatea de Științe Socio-Umane.

Pagină web: https://ssu-b.spiruharet.ro/sociologie

Decan:

Email:

 

Universitatea de Vest Vasile Goldiș, Facultatea de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport, Departamentul de Științe Psiho-Socio-Umane

Facultatea de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport reprezintă o structură academică nouă și dinamică care își propune să acopere cu programe universitare moderne și de calitate cererea existentă pe piața forței de muncă în domeniul științelor socio-umane și al educației fizice și sportului. Departamentul de Științe Psiho-Socio-Umane are următoarele programe de studii Psihologie, Pedagogia învățământului primar și preșcolar, Comunicare și relații publice, Relații internaționale și studii europene, Istorie, Asistență socială (nivel licență). Management educațional, Psihologie clinică și psihoterapie, Comunicare managerială și resurse umane, Evaluarea politicilor și programelor publice europene, Istorie și civilizație europeană (nivel master).

Pagină web: http://socioumaneefs.uvvg.ro/

Decan interimar: conf. dr. Speranța Milancovici; E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Director de Departament: conf. dr. Speranța Milancovici

1923 gusti discurs academie cover originalIeșită din mișcarea spiritelor, ce a făcut Renașterea noastră națională, Academia Română a primit din toate părțile mărturii de favoare și recunoaștere; ea apare și azi ca instituția cea mai proprie a servi și onora interesele superioare culturale și științifice ale Patriei” citat din „Ființa și menirea Academiilor” - discurs rostit la 10 iunie 1923 în ședință solemnă sub președinția A. S. R. Principelui Moștenitor de Dimitrie Gusti cu răspunsul dlui Vasile Pârvan, secretarul general al Academiei Române, p. 6, disponibil online prin sprijinul Bibliotecii Academiei Române în secțiunea cărți a Bibliotecii Virtuale de Sociologie, program instituțional al Institutului de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română în parteneriat cu Asociația Română de Sociologie.

postolacheCu adâncă durere, cercetătorii Institutului de Cercetare a Calității Vieții anunță stingerea din viață a Academicianului Prof. Dr. Tudorel Postolache. Personalitate de excepție, a marcat timp de peste 60 de ani viața noastră intelectuală. A avut contribuții majore în modernizarea științelor economice. Inițiatorul unor documente de importanță istorică: Schiță privind strategia înfăptuirii economiei de piață în România 1990 și Declarația de la Snagov 1995.

Academicianul Tudorel Postolache a susținut în mod constant și sociologia românească. In acest sens, Domnia sa are meritul personal de a fi întemeiat Institutul de Cercetare a Calității Vieții al Academiei Române chiar în primele zile ale Revoluției Române.

Institutul de Cercetare a Calitățiii Vieții și Asociația Română de Sociologie.

Academician Cătălin Zamfir

robert reisz

Subcategories


Page 1 of 3