Baze de date

Proiectul Publicistica sociologică românească din 1944 până în prezent a ajuns la prefaza prelucrărilor statistice, motiv pentru care publicăm bazele de date în vederea ultimei consultări cu specialiştii în domeniu dar mai ales cu autorii sociologi. Scopul aceşti consultări este de a verifica şi completa informaţiile disponibile în baza de date. În acest sens, apreciem şi aşteptăm ajutorul dvs. în completarea şi corectarea datelor publicistice până la data de 10.01.2011.

Proiectul şi-a propus alcătuirea unei baze de date privind publicistica sociologică a autorilor sociologi dar şi nesociologi, din ţară sau din străinătate dar cu referire la contextul social românesc. Baza de date referitoare la autori a fost făcută publică începând cu vara anului 2008.. În completarea acestor baze, lesne utilizabile ca suport bibliografic, este în intenţia proiectului de a documenta şi cu privire la instituţiile şi revistele care au susţinut activitatea şi publicistica sociologică românească.

Publicaţiile sunt separate în două baze de date: CĂRŢI Publiro Carti – după cum este vorba despre lucrări cu autor unic sau colectiv, dar unitare în abordare, unde nu se poate delimita contribuţia diferiţilor autori la realizarea lucrării, respectiv STUDII Publiro Studii  - pentru publicaţiile sub formă de articole în periodice de specialitate sau în volume, ca şi lucrări ale institutelor de cercetare din perioada în care posibilităţile de a publica sociologice, în special, era sever restricţionate şi care sintetizau activitatea lor de cercetare. În mică măsură au fost incluse în bazele de date articole apărute în reviste de cultură sau cotidiene (în funcţie de perioada istorică), ca şi prefeţele/ postfeţele sau notele introductive ale volumelor, chiar dacă în unele cazuri este vorba despre un efort de documentare şi analiză remarcabil; ne-am oprit asupra acelora care aveau un titlu tematic, între scopurile analizei acestor baze regăsindu-se şi cel al analizei tematice abordate de autori.

Informaţiile prezente in bază sunt numele şi prenumele autorului/-rilor, anul publicării, tipul publicaţiei, titlul publicaţiei, revista (unde este cazul), editura şi localitatea. Diversitatea contextelor de apariţie a lucrărilor a făcut necesară adăugarea unor completări privind „tipul publicaţiei", care oferă informaţii despre specificul publicaţiei, apariţia multilingvă, repetitivitatea publicării unei lucrări, diferenţierea volumelor de studii, a ediţiilor îngrijite, respectiv a articolelor-interviu sau a restituirilor unor lucrări.
Tematica publicaţiilor depăşeşte specificul strict al sociologiei, prin publicistica autorilor fără pregătire de bază în sociologie, dar care au activat în echipe de cercetare sociologică sau în centre cu profil sociologic sau a autorilor care sociologi fiind au pus amprenta sociologică pe teme tradiţional ne-sociologice; am dorit să surprindem astfel aria extinsă a temelor care au prezentat interes pentru sociologie.

Prezentele baze de date sunt actualizate la data de 20 martie 2010 pe baza prelucrării tuturor informaţiilor disponibile acumulate începând cu 2006. Dacă doriţi să accesaţi aceste baze în forma actuală (sub rezerva că ele vor suferi unele modificări până la 1 mai 2011) vă rugăm să ne contactaţi la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Vă aducem la cunoştinţă că în acest moment un colectiv de autori lucrează la elaborarea unui volum pe baza prelucrării acestor baze de date. De asemenea, dacă sunteţi interesaţi în elaborare unor lucrări pornind de la aceste baze de date în acest colectiv de autori sau individual vă rugăm să ne anunţaţi. Accesul este gratuit cu condiţia citării proiectului Publicistica sociologică românească din 1944 până în prezent ca sursă de date.

Vă mulţumim pentru interesul acordat proiectului şi participarea de până acum şi cu speranţa unei viitoare colaborări.

 

Echipa de coordonare a proiectului
Coordonatori:
CP I Prof.Dr. Cătălin Zamfir, ICCV
CP I Dr. Iancu Filipescu, Institutul de Sociologie
CP II Dr. Simona Ilie, ICCV
CP III drd. Simona Stănescu, ICCV

Echipa:
CP I Dr. Laureana Urse, ICCV
CP III Dr. Cristina Humă, ICCV
Asistent cercetare Adriana Romaş, ICCV
Asistent cercetare drd. Eugen Glăvan, ICCV
Asistent cercetare drd. Filip Alexandrescu, ICCV
Asistent cercetare drd. Iulian Stănescu, ICCV
Viorica Rotaru, ICCV
Stela Andrei, ICCV
Eugenia Glomnicu, ICCV
Rodica Ilie, ICCV
Vasilica Ţică, ICCV