Marc 1-2/2017

Sociologie Românească (Romanian Sociology), Vol. XIV, no. 1-2/2017, pp. 199-200.


SR 1 2 2017 coperta

Claudia Bacter, Dizabilitatea neuro-motorie la copil. Modalități de intervenție, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2017, 144 p.

Claudia Bacter, Neurological Physical Impairment in Child. Ways of Medical Interventions, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2017, 144 p.

Cristiana Marc

Universitatea din Oradea

Full text (PDF) pdf button


Citare (Citation)

 1. Cristiana Marc. Claudia Bacter, Dizabilitatea neuro-motorie la copil. Modalități de intervenție, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2017, 144 p.. Sociologie Românească XV(1-2):199-200, 2017. BibTeX

  @article{,
  	author = "Marc, Cristiana",
  	title = "Claudia Bacter, Dizabilitatea neuro-motorie la copil. Modalități de intervenție, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2017, 144 p.",
  	journal = "Sociologie Românească",
  	volume = "XV",
  	number = "1-2",
  	pages = "199-200",
  	year = 2017
  }