Sumar Sociologie Românească 1-2/2017

Revista Sociologie Românească (Romanian Sociology), vol. XV, nr. 1-2/2017

ISSN 2668-1455
ISSN-L 1220-5389

SR 1 2 2017 coperta

 

YOUTH IN TRANSITION COUNTRIES: INNOVATIVE POTENTIAL, NEW CONTEXT, NEW PROBLEMS, AND NEW CHALLENGES

COORDONATOR: SORIN MITULESCU

 

Sorin Mitulescu
Harmony Project as a Starting Point (Harmony Project as a Starting Point) / 11-13.

Krystyna Szafraniec
Entering Adulthood. In Search of Specificity of the Post-communist Countries (Entering Adulthood. In Search of Specificity of the Post-communist Countries) / 15-32.

Jaroslaw Domalewski
Migration as an Element of Young People’s Life Strategies (Migration as an Element of Young People’s Life Strategies) / 33-44.

Valér Veres
ICT Use, Cultural and Leisure Lifestyles and Social Structure of Romanian Youth, in Central and Eastern European Context (ICT Use, Cultural and Leisure Lifestyles and Social Structure of Romanian Youth, in Central and Eastern European Context) / 45-65.

Lyuba Spasova
Labour Market Integration of Young People in Bulgaria: The Implementation of Youth Guarantee and Youth Employment Initiative (Labour Market Integration of Young People in Bulgaria: The Implementation of Youth Guarantee and Youth Employment Initiative) / 67-84.

Emanuel Copilaş
Postcomunismul românesc. O posibilă tipologie (Romanian Postcommunism. A Possible Typology) / 85-111.

Sorin Mitulescu
Schimbări în educaţia românească în perioada de tranziţie postcomunistă. Efecte asupra tinerei generaţii (Changes in Romanian Education during Post-communist Transition. Effects on Youth) / 113-126.

 

ACTUALITATEA ŞTIINŢIFICĂ (SCIENTIFIC ACTUALITY)

Maria-Ana Georgescu
Conferinţa Internaţională „Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity”, Târgu Mureş, ediţia a patra (The International Scientific Conference „Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity”, Târgu Mureş, 4-th edition) / 129-130.

 

STUDII (STUDIES)

Sorana Săveanu, Petru-Adrian Pop
Cât de “prezenţi” sunt studenţii la şcoală? Angajamentul academic al studenţilor din zona transfrontalieră Ungaria-România (How “Present” are Students in School? Students’ Academic Engagement in Hungarian-Romanian Cross-border Region) / 133-155.

Mariana Stanciu
Tendințe social-economice globale cu impact asupra standardului de viață (Global Socio-economic Trends with Impact on Living Standard) / 157-179.

 

RECENZII (REVIEWS)

Irina Stahl
Sorin M. Rădulescu, Amintiri din Cotroceni ale unui fiu de „burghezo-moşier”, Editura Vremea, Bucureşti, 2017, 415 p. (Sorin M. Rădulescu, Memories from Cotroceni, Written by the Son of a “Bourgeois Landlord”, Vremea Publishing House, Bucharest, 2017, 415 p.) / 183-186.

Dan Neumann
Prezentul care nu trece. Comentarii la volumul: Emanuel Copilaş, Marele jaf postcomunist. Spectacolul mărfii şi revanşa capitalismului, Editura Adenium, Iaşi, 2017, 320 p. (The Past that Refuses to Pass. Comments on the Book by Emanuel Copilaş (ed.), The Great Post-communist Heist. The Commodity Show and the Comeback of Capitalism, Adenium Publishing House, Iaşi, 2017, 320 p.) / 187-193.

Botond-Zsolt Bottyan
Müller, J. W., What is populism?, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2016, 136 p. (Müller, J. W., What is populism?, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2016, 136 p.) / 195-198.

Cristiana Marc
Claudia Bacter, Dizabilitatea neuro-motorie la copil. Modalități de intervenție, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2017, 144 p. (Claudia Bacter, Neurological Physical Impairment in Child. Ways of Medical Interventions, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2017, 144 p.) / 199-200.