Stahl 1-2/2017

Sociologie Românească (Romanian Sociology), Vol. XIV, no. 1-2/2017, pp. 183-186.


SR 1 2 2017 coperta

Sorin M. Rădulescu, Amintiri din Cotroceni ale unui fiu de „burghezo-moşier”, Editura Vremea, Bucureşti, 2017, 415 p.

Sorin M. Rădulescu, Memories from Cotroceni, Written by the Son of a “Bourgeois Landlord”, Vremea Publishing House, Bucharest, 2017, 415 p.

Irina Stahl

Institutul de Sociologie, Academia Română.

Full text (PDF) pdf button


Citare (Citation)

 1. Irina Stahl. Sorin M. Rădulescu, Amintiri din Cotroceni ale unui fiu de „burghezo-moşier”, Editura Vremea, Bucureşti, 2017, 415 p.. Sociologie Românească XV(1-2):183-186, 2017. BibTeX

  @article{,
  	author = "Stahl, Irina",
  	title = "Sorin M. Rădulescu, Amintiri din Cotroceni ale unui fiu de „burghezo-moşier”, Editura Vremea, Bucureşti, 2017, 415 p.",
  	journal = "Sociologie Românească",
  	volume = "XV",
  	number = "1-2",
  	pages = "183-186",
  	year = 2017
  }