Lambru 2-3/2016

Sociologie Românească (Romanian Sociology), Vol. XIV, no. 2-3/2016, pp. 147-150.


SR 2 3 2016 coperta

Zoltán Rostás, Martin Ladislau Salamon, „Transhumanţă” interbelică în Balcani. Studii şi articole despre aromâni în publicaţiile şcolii gustiene, Antologie de Zoltán Rostás şi Martin Ladislau Salamon, Editura Eikon, Bucureşti, 2017, 295 p. 

Zoltán Rostás, Martin Ladislau Salamon, Interwar Transhumance in the Balkans. Studies and Articles on Aromanians published by the Bucharest School of Sociology, edited by Zoltan Rostas and Martin Ladislau Salamon, Editura Eikon, Bucureşti, 2017, 295 p.

Steliu Lambru

Full text (PDF) pdf button


Citare (Citation)

 1. Steliu Lambru. Zoltán Rostás, Martin Ladislau Salamon, „Transhumanţă” interbelică în Balcani. Studii şi articole despre aromâni în publicaţiile şcolii gustiene, Antologie de Zoltán Rostás şi Martin Ladislau Salamon, Editura Eikon, Bucureşti, 2017, 295 p.. Sociologie Românească XIV(2-3):147-150, 2016. BibTeX

  @article{,
  	author = "Lambru, Steliu",
  	title = "Zoltán Rostás, Martin Ladislau Salamon, „Transhumanţă” interbelică în Balcani. Studii şi articole despre aromâni în publicaţiile şcolii gustiene, Antologie de Zoltán Rostás şi Martin Ladislau Salamon, Editura Eikon, Bucureşti, 2017, 295 p.",
  	journal = "Sociologie Românească",
  	volume = "XIV",
  	number = "2-3",
  	pages = "147-150",
  	year = 2016
  }