Sumar Sociologie Românească 2-3/2016

Revista Sociologie Românească (Romanian Sociology), vol. XIV, nr. 2-3/2016

ISSN 2668-1455
ISSN-L 1220-5389

SR 2 3 2016 coperta

SUMAR / (SUMMARY)

A AVUT ȘCOALA GUSTIANĂ O CONCEPȚIE ECONOMICĂ PROPRIE? (GUSTI’S SCHOOL HAD IT’S OWN ECONOMIC CONCEPTION?)

 

Sanda Golopenția
Preocupări de statistică economică ale lui Anton Golopenţia  (Anton Golopentia on Economic Statistics) / 11-19.

Victor Rizescu
Competing Voices of the Drive to Planning? The Cooperatist Engagement with Corporatism in Romania (Competing Voices of the Drive to Planning? The Cooperatist Engagement with Corporatism in Romania) / 19-32.

 

STUDII (STUDIES)

Monica Marin
Primăriile şi competiţia fondurilor europene: cazul „punctelor albe” (Municipalities in the Contest of European Funds: the Case of 'White Spots') / 35-49.

Cristina Humă
O analiză a profilului urban al oraşelor mici din România. Studiu de caz: oraşele mici din judeţul Suceava (An Analysis of the Urban Profile of Small Towns in Romania. Case Study: Small Towns in Suceava County) / 51-71.

Gabriel Sticlaru
Un indicator informaţional pentru variabilele categoriale ale unei anchete. Notă de cercetare (An Informational Indicator for Categorical Variables of a Survey. Research Note) / 73-78.

Krisztina Bernáth
Factors of Choosing Specializations in Higher Education Institutions of the Hungarian-Romanian Cross-Border Region  (Factors of Choosing Specializations in Higher Education Institutions of the Hungarian-Romanian Cross-Border Region) / 79-92.

Oana Mara Stan
Whistleblowing Practices Benchmarking for Top-ranking Public and Private Employers   (Whistleblowing Practices Benchmarking for Top-ranking Public and Private Employers) / 93-106.

 

DEZBATERI (DEBATES)

Maria Larionescu
Istoria unei omisiuni documentare inexplicabile: Întrebări, Supoziţii, Justificări (The History of an Unexplainable Documentary Ommision: Questions, Suppositions, Justifications) / 109-116.

 

ACTUALITATEA ȘTIINȚIFICĂ (SCIENTIFIC ACTUALITY)

Maria Larionescu
O carte inovatoare: Reţele cooperative – agenţi de modernizare şi construcţie a naţiunii (An Innovative Book: Cooperative Networks – Agents of Nation Building and Modernization) / 119-125.

Lucien V. Constantin
Nomenklatura – un concept ce revine în actualitate (Nomenclature – a Concept Coming Back to Life) / 127-138.

 

RECENZII (REVIEWS)

Marian Hariuc
Irina Nastasă-Matei, Zoltán Rostás (coord.), Alma mater în derivă: aspecte alternative ale vieţii universitare interbelice, Editura Eikon, Bucureşti; Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2016, 422 p.  (Irina Nastasă-Matei, Zoltán Rostás (coord.), Alma Mater Laking in Direction: Alternative Aspects of the Interwar Academic Life, Bucharest-Cluj-Napoca, Eikon & Şcoala Ardeleană, 2016, 422 p.  ) / 143-146.

Steliu Lambru
Zoltán Rostás, Martin Ladislau Salamon, „Transhumanţă” interbelică în Balcani. Studii şi articole despre aromâni în publicaţiile şcolii gustiene, Antologie de Zoltán Rostás şi Martin Ladislau Salamon, Editura Eikon, Bucureşti, 2017, 295 p.  (Zoltán Rostás, Martin Ladislau Salamon, Interwar Transhumance in the Balkans. Studies and Articles on Aromanians published by the Bucharest School of Sociology, edited by Zoltan Rostas and Martin Ladislau Salamon, Editura Eikon, Bucureşti, 2017, 295 p.) / 147-150.

Valentina Marinescu
Cultures of Communication - Cultures de la communication, revista Departamentului de ştiinţe ale comunicării al Universităţii din Bucureşti, nr.1/2016, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2016, 176 p.  (Cultures of Communication - Cultures de la communication, revista Departamentului de ştiinţe ale comunicării al Universităţii din Bucureşti, nr.1/2016, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2016, 176 p.) / 151-153.

Zoltán Rostás
Ion Muşlea, Schimburi epistolare cu respondenţii la chestionarele Arhivei de Folclor a Academiei Române, Vol. 1. A-L – 2. M-Z, Ediţie critică, note, studiu introductiv de Cosmina Timoce-Mocanu, Prefaţă de Ion Cuceu, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2014, 1.389 p.  (Ion Muşlea, Epistolary Exchanges cu respondenţii la chestionarele Arhivei de Folclor a Academiei Române, Vol. 1. A-L – 2. M-Z, Ediţie critică, note, studiu introductiv de Cosmina Timoce-Mocanu, Prefaţă de Ion Cuceu, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2014, 1.389 p.) / 155-157.

Telegdy Balázs
Valér Veres, Tivadar Magyari (editori), Tanulmányok Venczel József munkásságáról – Az erdélyi magyar társadalomkutatás kezdetei [Studii despre opera lui József Venczel – Începuturile cercetării sociale din Transilvania], Editura Institutului pentru studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca, 2014, 118p. (Valér Veres, Tivadar Magyari (editori), Studies Regarding József Venczel’s Works – the Beginnings of Social Research in Transylvania, Editura Institutului pentru studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca, 2014, 118 p.) / 159-161.

Levente Székedi
Balázs Telegdy, Cazul lui József Venczel. Destinul unui sociolog gustian maghiar ardelean, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2016, 182 p.  (Balázs Telegdy, The Case of József Venczel. The Destiny of a Gusti-follower Ethnic Hungarian Sociologist from Transylvania, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2016, 182 p.) / 163-169.

Corina Iosif
A Place for Hay. Flexibility and Continuity in Hay-Meadow Management. [Un loc pentru fân. Flexibilitate şi continuitate în gospodărirea fâneţelor], Numărul 21/2017 al revistei Martor. Revista de antropologie a Muzeului Ţăranului Român, Editura Martor, Bucureşti, 2017, 212 p.  (A Place for Hay. Flexibility and Continuity in Hay-Meadow Management, Numărul 21/2017 al revistei Martor. Revista de antropologie a Muzeului Ţăranului Român, Editura Martor, Bucureşti, 2017, 212 p.) / 171-173.

Alin Constantin
Henri H. Stahl, Epistolar Monografist, edited by Zoltán Rostás, Editura Paideia, Bucharest, 2015, 228p. (Henri H. Stahl, Epistolar Monografist, edited by Zoltán Rostás, Editura Paideia, Bucharest, 2015, 228 p.) / 175-176.

Raluca Buhaş
Bogdan Bucur, Jean Pangal – documente inedite 1932-1942. Contribuţii la analiza reţelelor sociale istorice, Editura RAOCLASS, 2016, Bucureşti, 636 p.  (Bogdan Bucur, Jean Pangal – Unpublished Documents 1932-1942. Contributions to Historical Social Network Analysis, Editura RAOCLASS, 2016, Bucureşti, 636 p.) / 177-179.

Eugenia Udangiu
Constantin Schifirneţ, Modernitatea tendenţială – Reflecţii despre evoluţia modernă a societăţii, Editura Tritonic, Bucureşti, 2016, 201 p.  (Constantin Schifirneţ, Tendential Modernity – Reflexions on Modern Evolution of the Society, Editura Tritonic, Bucureşti, 2016, 201 p.) / 181-183.