Larionescu 2-3/2016

Sociologie Românească (Romanian Sociology), Vol. XIV, no. 2-3/2016, pp. 109-116.


SR 2 3 2016 coperta

Istoria unei omisiuni documentare inexplicabile: Întrebări, Supoziţii, Justificări 

The History of an Unexplainable Documentary Omission: Questions, Suppositions, Justifications 

Maria Larionescu*

*Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială.

Full text (PDF) pdf button


Citare (Citation)

 1. Maria Larionescu. Istoria unei omisiuni documentare inexplicabile: Întrebări, Supoziţii, Justificări. Sociologie Românească XIV(2-3):109-116, 2016. BibTeX

  @article{,
  	author = "Larionescu, Maria",
  	title = "Istoria unei omisiuni documentare inexplicabile: Întrebări, Supoziţii, Justificări",
  	journal = "Sociologie Românească",
  	volume = "XIV",
  	number = "2-3",
  	pages = "109-116",
  	year = 2016
  }