Recenzie Prodanciuc 4/2014

Sociologie Românească (Romanian Sociology), Vol. XII, no. 4/2014, pp. 103-106.


SR 4 2014 coperta(Recenzie) Adrian Otovescu, Conservarea identităţii culturale în mediile de imigranţi români din Europa, Colecţia Aula Magna, Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, Bucureşti, 2013, 332 p.

(Review) Adrian Otovescu, The Conservation of the Cultural Identity among Romanian Immigrants in Europe, Aula Magna Collection, National Museum of Romanian Literature Publishing House, Bucharest, 2013, 332 p.

Robert Prodanciuc*

Full text (PDF) pdf button