Sumar Sociologie Românească 4/2014

Revista Sociologie Românească (Romanian Sociology), vol. XII, nr. 4/2014

ISSN 1220 - 5389

SR 4 2014 coperta

SUMAR / (SUMMARY)

STUDII / (STUDIES)

Marin Constantin
The Ethno-cultural Belongingness of Kalderash, Rudars, Tatars, and Turks in Romania and Bulgaria (1990-2012) / 5-27.

Radu Baltasiu
Convieţuire interetnică, identificare etno-religioasă şi segregare şcolară în Topliţa. Note de cercetar  (Inter-ethnic Coexistence, Ethno-religious Identifi cation and School Segregation in Topliţa. Research Notes) / 28-39.

Mădălina Măndiță
Eugeniu Speranţia and Axiological Sociology – between Phenomenology and Noology / 40-50.

Ionel Cioară
Implicaţii morale ale cercetării şi practicii sociologice. O pledoarie pentru etică (Moral Implications of Sociological Research and Practice. A Plea for Ethics) / 51-63.

Andras Csaba Gyorbiro, Georgina Ileana Szilagyi, Nora Alice Gyorbiro
Colleges of Advanced Studies, as Key Institutions in the Field of Talent-care and as Possible Channels of Social Mobility. Brief Presentation and Evaluation of the Possibilities of Implementation in Romania and other Post-socialist Countries / 64-74.

Sergiu Bălțătescu
Unicitatea personală – către o perspectivă sociologică (Personal Uniqueness – towards a Sociological View) / 75-87.

 

RECENZII / (REVIEWS)

Zsolt Bottyan
Dani Rodrik, The Globalization Paradox – Democracy and the Future of the World Economy, W.W. Norton & Company, New York, 2011, 368 p. / 88-95.

Alin Croitoru
Lucian-Ştefan Dumitrescu, Mircea Vulcănescu, un portret intelectual: filosofie, sociologie şi geopolitică în România interbelică, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2013, 301 p. (Lucian-Ştefan Dumitrescu, Mircea Vulcănescu, an Intellectual Portrait: Philosophy, Sociology and Geopolitics in Interwar Romania, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2013, 301 p.) / 96-99.

Şerban Olah
Dragoş Dragoman, Capital social şi valori democratice în România, Editura Institutul European, Iaşi, 2010, 283 p.  (Dragoş Dragoman, Social Capital and Democratic Values in Romania, Institutul European Publishing House, Iaşi, 2010, 283 p.) / 100-102.

Robert Prodanciuc
Adrian Otovescu, Conservarea identităţii culturale în mediile de imigranţi români din Europa, Colecţia Aula Magna, Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, Bucureşti, 2013, 332 p.  (Adrian Otovescu, The Conservation of the Cultural Identity among Romanian Immigrants in Europe, Aula Magna Collection, National Museum of Romanian Literature Publishing House, Bucharest, 2013, 332 p.) / 103-106.

Ionuţ Mihai Oprea
Peter Karla, „Programe de intervenție pentru copiii cu dificultăți de învățare, Editura Didactică și Pedagogică”, București, 2014  (Karla Peter, Intervention Programs for Children with Learning Difficulties, Didactica and Pedagogica Publishing House, Bucharest, 2014, 401 p.) / 107-108.