Recenzie Olah 4/2014

Sociologie Românească (Romanian Sociology), Vol. XII, no. 4/2014, pp. 100-102.


SR 4 2014 coperta(Recenzie) Dragoş Dragoman, Capital social şi valori democratice în România, Editura Institutul European, Iaşi, 2010, 283 p.

(Review) Dragoş Dragoman, Social Capital and Democratic Values in Romania, Institutul European Publishing House, Iaşi, 2010, 283 p.

Şerban Olah*

*Universitatea din Oradea, Departamentul de Sociologie și Asistență Socială.

Full text (PDF) pdf button