Recenzie Croitoru 4/2014

Sociologie Românească (Romanian Sociology), Vol. XII, no. 4/2014, pp. 96-99.


SR 4 2014 coperta(Recenzie) Lucian-Ştefan Dumitrescu, Mircea Vulcănescu, un portret intelectual: filosofie, sociologie şi geopolitică în România interbelică, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2013, 301 p.

(Review) Lucian-Ştefan Dumitrescu, Mircea Vulcănescu, an Intellectual Portrait: Philosophy, Sociology and Geopolitics in Interwar Romania, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2013, 301 p.

Alin Croitoru

Full text (PDF) pdf button