Recenzie Oprea 4/2014

Sociologie Românească (Romanian Sociology), Vol. XII, no. 4/2014, pp. 107-108.


SR 4 2014 coperta(Recenzie) Peter Karla, „Programe de intervenție pentru copiii cu dificultăți de învățare, Editura Didactică și Pedagogică”, București, 2014, 401 p.

(Review) Karla Peter, Intervention Programs for Children with Learning Difficulties, Didactica and Pedagogica Publishing House, Bucharest, 2014, 401 p.

Ionuţ Mihai Oprea*

*University of Oradea, Department of Sociology and Social Work.

Full text (PDF) pdf button