Sumar Sociologie Românească 1/1994

Revista Sociologie Românească (Romanian Sociology), Vol. V, New Series, no. 1/1994

ISSN 1220 - 5389

 

SR 1994 1 coperta

 

SUMAR / (SUMMARY) 

PROCESE SOCIALE ALE TRANZIȚIEI / (TRANSITION SOCIAL PROCESSES)

Oscar Hoffman
Unele probleme ale politicii științei și tehnologiei în perioada de tranziție în România (Some Questions on Science and Technology Policy during Transition in Romania) / 5-13.

Daniela Rusu
Campania electorală: moment al negocierii semnificației sociale (The Electoral Campaign: A Moment for Negotiating the Social Significance) / 15-23.

 

GÂNDIREA SOCIALĂ / (SOCIAL THOUGHT)

Ion Mihail Popescu
Viața și personalitatea lui Ștefan Zeletin (Stefan Zeletin's Life and Personality) / 27-37.

Adrian Pop
A.D. Xenopol - sociologul (A.D. Xenopol - the Sociologist) / 39-52.

Constantin V. Lucian
Elită de masă în concepția lui Ortega V Gasset (Mass Elite in Ortega y Gasset's Vision) / 53-62.

 

ACTUALITATEA TRADIȚIEI / (TRADITION TOPICAL INTEREST)

Ion I. Ionescu
Sociologia cunoașterii a lui P. Sorokin (P. Sorokin's Sociology of Knowledge) / 63-73.

 

PRO-MOLDAVIA

Ana Pascaru
Problema conflictelor sociale în Republica Moldova (The Question of Social Conflicts in The Republic of Moldavia) / 75-79.

 

SOCIOLOGIE CLINICĂ / (CLINIC SOCIOLOGY)

Sorin M. Rădulescu
Tanatologia socială ca arie distinctă de studiu a sociologiei medicinei și sociologiei clinice (Social Tanatology as a Distinct Area of Studying Medical and Clinical Sociology) / 81-87.

 

METODOLOGIE / (METHODOLOGY)

Valentina Mihăilă, Tatiana Bejan
Analiza cluster aplicată în studiul inechităților teritoriale în domeniul sanitar (Cluster Analysis Applied to the Study of Territorial Inequality in the Sanitary Area) / 89-99.

 

RECENZII ȘI NOTE DE LECTURĂ / (REVIEWS AND READING NOTES)

Elisabeta Stănciulescu
Jean-Michel Berthelot, L'inteligence du social, Presse Universitaire de France, Collection ”Sociologie d'aujourd'hui”, 1990 / 101-104.

Monica Ciobanu
Women's Words. The Feminist practice of Oral History, Edit. Sherna Berger Gluck and Daphne Patai, London, 1991. / 105-106.

Carmen Furtună
Emanuel Le Roy Ladurie, Montaillou, sat occitan, de la 1294 la 1324, vol. 1-2, București, Edit Meridiane, 1992. / 106-108.

Manuela Bratosin
***, Bomba drogurilor. București, Humanitas, 1991 / 108-109.

 

IN MEMORIAM

Ion Apostol
N. Economu (6 dec.1909 - 21 nov.1993). S-a stins din viață încă un veteran al vechii Școli Sociologice de la București (N. Economu (Dec. 6, 1909 - Nov. 21, 1993)) / 111-112.