Hoffman 1/1994

Sociologie Românească (Romanian Sociology), Vol. V, New Series, no. 1/1994, pp. 5-13.

 


 

SR 1994 1 coperta

Unele probleme ale politicii științei și tehnologiei în perioada de tranziție în România

Some Questions on Science and Technology Policy during Transition in Romania

Oscar Hoffman

 

Full text (PDF) pdf button