Sumar Sociologie Românească 1/2000

Revista Sociologie Românească (Romanian Sociology), New Series, no. 1/2000

ISSN 1220 - 5389

 

SR 2000 1 coperta

 

SUMAR / (CONTENTS)

Dorel Abraham
Atlasul sociologic al schimbării sociale din România postcomunistă. Studii preliminare (Sociological Atlas of Social Cheanges in Postcommunist Romania. Preliminary study) / 5-43.

Trăilă Cernescu
Schimbări din perspectiva locuirii în mediul rural românesc (Housing Changes in Romanian rural communities) / 44-66.

Dorel Abraham, Marilena Gânju
Percepția schimbării sociale în perioada tranziției reflectată în sondajele de opinie (Social Perception of Changes in Transition Period as Reflected in Public Opinion Polls) / 67-86.

Sebastian Lăzăroiu
Dinamica regională a opțiunilor politice 1996-2000 (Regional Dimension of Political Options) / 87-104.

Corneliu Cârțână
Mobilitatea socială în România. Aspecte cantitative și calitative la nivel național și în profil teritorial. (Social Mobility in Romania. Quantitative and Qualitative Aspects at National and Regional Level) / 105-124.

Septimiu Chelcea
Justiția socială socialistă și comunismul rezidual în România după un deceniu de tranziție. O analiză secundară (Socialist Social Justice and Residual Communism in Romania after a Decade of Transition) / 125-141.

David A. Kideckel
A New ”Cult of Labor”:Stress and Crisis Among Romanian Workers / 142-161.

 

RECENZII ȘI NOTE DE LECTURĂ / (REVIEWS AND READINGS NOTES)

Trăilă Cernescu
ZOLTAN ROSTAȘ, Monografia ca utopie. Interviuri cu Henri H. Stahl (1985-1987) / 162-165.

Lavinia Matei
DEBORAH LUPTON, Risk, London and New York, Routledge, 1999; DAVID HELD, ANTHONY MCGREW, DEVID GOLDBLATT și JONATHAN PERRATON, Global Transformations. Politics, Economics and Cultural, Cambridge, Polity Press, 1999, (500 p); DONATELLA DELLA PORTA, MARIO DIANI; Social Movements: an introduction, Oxford: Blackwell, 1999 / 165.

Alina Ovedenie
ELIZALDE, LUIS LOPEZ- YARTO, ”Dinamica de grupos. Cincuenta anos despues” (secunda edicion), Henao, Bilbao: Editorial Desclee de Brover S.A., 1997 / 166-168.

Ella Elinschi
ȘTEFAN BONCU, Devianță tolerată, Iași, Editura Universității ”Al. Ioan Cuza”, 2000, (278 p.) / 169-170.

Trăilă Cernescu
DUMITRU OTOVESCU (coordonator), Monografia sociologică a orașului Târgu Cărbunești, Craiova, Editura Eladi, 1999, (191 p.) / 170-172.

Vasile Ancuța-Romanescu
DUMITRU OTOVESCU (coordonator), Monografia sociologică a orașului Novaci, Craiova, Editura Beladi, 2000, (184 p). / 172-174.

Marian Zulean
MICHAEL. M. CERNEA, CRISTOPHER MCDOWELL (eds) Risk and Reconstruction. Experiences and Resettles abd Refugees. World Bank, Washington, D.C., 2000 / 174-176.

Elisabeta Stănciulescu
Une Societe-Monde?, Note despre Congresul al XVI-lea al AISLF, Quebec, 3-7 iulie 2000 / 177-182.

Gabriel Jderu 
Understanding Social Statistics, JANE FIELDING, NIGEL GILBERT, University of Surrey, Sage Publication, 2000 (336p.); Social Theory in the Real World, STEVE MILES, University of Plymouth, Sage Publication, 2001 (240 p.); Society and Culture. Principles of Scarcity and Solidarity, BRIAN S. TURNER, University of Cambridge, CHRIS ROJEK, Nottingham Trent University, SAGE Publication, 2001 (304 p.); Theories of Power and Domination. The Politics of Empowerment in Late Modernity, ANGUS STEWART, London School of Economies and Political Science, SAGE Publication, 2000, (272 p.); Law and Social Change, SHARIN L. ROACH ANLEU, Flinders University of South Australia, SAGE Publication, 2000, (288 p.); Essays in Economic Sociology, MAX WEBER, Princeton University, 16 August 1999 (310 p.). / 183-184.

Alexandru Zodieru 
The Cambridge Companion to Weber, STEPHEN TURNER, Cambridge Univo Pro, 2000, (288 p.) / 184.