Sumar Sociologie Românească 4/2005

Revista Sociologie Românească (Romanian Sociology), Vol. III, no. 4/2005

ISSN 1220 - 5389

 

SR 4 2005 coperta

 

SUMAR / (CONTENTS)

Structuri și procese sociale în mediul rural / (Structures and processes in the rural area)

Ioan Mihăilescu
Factori de risc în evoluția mediului rural din România (Risk Factors in Romanian Rural Area Evolution) / 5-35.

Ilie Bădescu
Sociodemografia lumii rurale în România, Europa Centrală și Eurasia (The Socio-Demography of the Rural World in Romania, Central Europe and Eurasia) / 36-55.

Ioan Mărginean
Izolarea, factor inhibator al dezvoltării satelor (Isolation, an Inhibator of the Village Development) / 56-75.

Dumitru Sandu
România rural-neagricolă azi (Rural-Nonagricultural Romania Today) / 76-108.

Valer Veres
Schimbări în structura ocupațională și de venituri. România în context est-european (Changes in the Occupational and Income Structure. Romania in Eastern European Context) / 109-127.

Ioana Petre
Migrația și satul (Migration and the Village) / 128-139.

Cerasela Voiculescu
Regimuri de arendă și rețele de schimb. O analiză a managementului fermelor agricole (Sharecropping Regimes and Exchange Forms. Analysis of the Agricultural Farms Management) / 140-159.

Codrina Șandru
Rețele sociale și forme asociative comunitare ca bază a dezvoltării durabile. Cazul Drăgușului contemporan (Social Networks and Associative Communitarian Forms as Basis of Durable Development. The Case of Contemporary Dragus) / 160-172.

 

*

VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ / (SCIENTIFIC LIFE)

***
Conferința Asociației Române de Sociologie - Decembrie 2005 (Romanian Sociological Association Conference - December 2005) / 173-186.

 

RECENZII / (REVIEWS)

Marin Constantin
GHEORGHIȚĂ GEANĂ, Antropologia culturală. Un profil epistemologic, București,Criterion Publishing, 246 p. / 187-190.

Andra Aldea-Partanen, Ana Bleahu
DUMITRU SANDU, Dezvoltare comunitară, Iași, Editura Polirom, 229 p. / 193-202.

Bogdan Voicu
MONICA HEINTZ, Etica muncii la românii de azi, București, Editura Curtea Veche, 234 p. / 193-202.

Lazăr Vlăsceanu
CRISTIAN BARNA, Terorismul, ultima soluție?, București, Editura TopForm, 200 p. / 202-204.