Istoria Revistei Sociologie Românească

logo_sr

ISSN 1220 - 5389

 

La conferinţa de constituirea a Asociaţiei Române de Sociologie din 1990 s-a decis ca Asociaţia să reia tradiţia gustiană a publicării unei reviste naţionale de sociologie, cu titlul de SOCIOLOGIE ROMÂNEASCĂ. De atunci, publicarea revistei a fost o preocupare constantă a Asociaţiei.

Asociaţia a căutat mereu să dezvolte parteneriate cu una sau mai multe instituţii şi sociologi pentru a obţine resursele financiare şi organizatorice pentru publicarea Revistei.

Publicarea Revistei a parcurs mai multe etape, întotdeauna editorul fiind Asociaţia, instituţiile partenere variind în funcţie de contribuţiile lor:

 

1936-1946

Dimitrie Gusti a lansat revista SOCIOLOGIE ROMÂNEASCĂ, ca revistă naţională de sociologie. Dimitrie Gusti nu a înfiinţat o Asociaţie, ci a avut un obiectiv mult mai curajos: înfiinţarea Institutului social român (ISR), conceput ca instituţie integratoare a tuturor instituţiilor/ programelor cu profil social de cercetare/ dezvoltare. În această calitate de coordonator al cercetărilor cu profil social i s-a acordat şi patronarea revistei Sociologie românească. Finanţarea Revistei se datorează integral prestigiul lui Dimitrie Gusti, care a reuşit să mobilizeze resurse multiple. Multe organizaţii/ instituţii au sprijinit publicarea ei.

Revista a fost o revistă naţională, coordonată într-un cadru instituţional naţional, fiind recunoscută mondial ca revistă naţională de prestigiu.

Datorită prestigiului sociologiei româneşti şi personal al lui Dimitrie Gusti, revista „Sociologie românească" a fost desemnată ca organ oficial al Asociaţiei europene şi mondiale de sociologie.

În 1946 revista Sociologie Românească este desfiinţată prin decizia politică a noului regim.

 

1972-1989

Ca rezultat al relansării sociologiei în 1965 şi a dezvoltării instituţionale (secţii de sociologie la cele 3 Universităţi importante şi o serie de institute/ centre de cercetare) s-a impus crearea unei reviste naţionale de sociologie. Din motive politice, s-a evitat reluarea titlului devenit prestigios al lui Gusti (Sociologie românească), optându-se pentru titlul de Viitorul social. Noua revistă a fost concepută tot ca o revistă de sociologie naţională, coordonată de instituţii naţionale: Academia de Științe Sociale şi Politice (ASSP), Comitetul Naţional de Sociologie şi de Asociaţia română de ştiinţe politice.

 

1990

La conferinţa de înfiinţare a Asociaţiei Române de sociologie, în primele luni ale anului 1990, s-a decis şi înfiinţarea unei reviste naţionale de sociologie: Sociologie românească, reluându-se titlul revistei înfiinţate de Gusti, dar prin continuarea şi a vechii reviste de sociologie Viitorul social.

În noul context social-instituţional nu s-a mai pus problema reconstituirii uni sistem instituţional cu profil sociologic la nivel naţional: s-au înfiinţat facultăţi şi secţii universitare de sociologie şi asistenţă socială, institute de cercetare cu profil sociologic în cadrul Academiei, instituţii private de cercetare. Opţiunea pentru ARS ca instituţie naţională de sociologie (unică timp de 20 de ani) a avut ca o consecinţă firească să-şi asume responsabilitatea producerii unei reviste naţionale de sociologie.

Din 1990, pe coperta Revistei este menţionat constant că aceasta este editată sub egida Asociaţiei Române de Sociologie, singură sau în parteneriat cu alte institute.

 

1990-1996

Revista este editată de Asociaţie în parteneriat cu Academia Română/ Institutul de Sociologie al Academiei.

În 1996, Institutul de Sociologie a dorit să-şi producă propria sa revistă. Nu s-a pus problema ca revista SOCIOLOGIE ROMÂNEASCĂ să fie preluată de către Academia română şi de Institutul de sociologie, ci acesta şi-a creat propria revistă cu o altă denumire. Asociaţia a trebuit să caute alte surse pentru realizarea Revistei.

 

1997-1998

Doi ani Asociaţia nu a reuşit să găsească alte resurse pentru publicarea revistei. În aceşti ani, revista nu a mai apărut.

 

1994-2002

Apare Revista de Cercetări sociale, patronată de Alin Teodorescu, cu sprijinul Fundaţiei Soros pentru o Societate Deschisă. În această perioadă grea pentru Revista Sociologie Românească, noua Revistă a avut rol de revistă naţională pentru sociologie. Începând cu nr. 1/ 2003, revista Sociologie Românească include şi Revista de Cercetări Sociale. Prin această unificare, revista Sociologie Românească îşi întăreşte poziţia de revistă sociologică naţională. De atunci, toate revistele includ această specificare a fuziunii.

 

1999-2010

Revista şi-a reluat publicarea, Asociaţia făcând efortul să găsească noi instituţii partenere. La toate aceste numere, pe coperte este menţionată Asociaţia sub egida căreia apare Revista.
• Nr.1, 2 şi 4/ 1999 – „Număr realizat cu sprijinul Fundaţiei pentru o Societate Deschisă şi al Programului de cercetare Dezvoltarea Regională şi Capital Uman (finanţat CNCSU)".
• Nr. 3/ 1999 – „Număr realizat cu sprijinul Fundaţiei Metro Media Transilvania".
• Nr. 1/2000 – „Număr realizat cu sprijinul Centrului de Sociologie Urbană şi Regională".
• Nr. 2/ 2000 – „Număr realiza cu sprijinul Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie".
• Nr. 3-4/ 2000 şi nr. 1-4/ 2001 – „Număr realizat cu sprijinul programului de cercetare „Dezvoltare regională în România (COMREG)".
• Nr. 1-4/ 2002 – Revista apare cu sprijinul Editurii TRITON.

2003-2010 – Revista este editată de Editura POLIROM. Asociaţia este sprijinită în realizarea Revistei de către Institutul Social Român, reînfiinţat de către profesorul Ion Mihăilescu, şi de către Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii Bucureşti.

În fapt, sprijinul a fost acordat de către prof. Ion Mihăilescu, pe atunci Rectorul Universităţii. Prof. Mihăilescu a reînfiinţat Institutul Social Român, şi l-a finanţat prin Universitate, cu nobila intenţie ca acesta să preia funcţia iniţială a acestuia de a coordona cercetarea sociologică naţională şi să promoveze programe proprii de cercetare. Din nefericire, noul context instituţional nu a mai acordat şanse unei instituţii dezvoltate în cadrul unei universităţi să poată prelua funcţiile naţionale pe care le avea înainte de război. Şi nu mai putea mobiliza nici resursele financiare necesare.

Parteneriatele Asociaţiei cu diferite instituţii pentru producerea Revistei au fost realizate prin acorduri colegiale informale. Nu a existat niciodată nevoia formalizării acestor parteneriate, fiind înţeles de la sine că acestea sunt variabile în timp.

2010-

In ședința Biroului Consiliului Facultăţii din 20.12.2010 s-a decis ca începând cu nr. 4/2010 Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii din Bucureşti să nu mai fie co-editor al revistei Sociologie Românească. Începând cu acest număr, revista este editată doar de Asociaţia Română de Sociologie.