Sumar Sociologie Românească 1/2012

Revista Sociologie Românească, vol. X, nr. 1/2012

ISSN 1220 - 5389

 

SR 1-2012 coperta

 

SUMAR / (SUMMARY)

STUDII / (STUDIES)

Cătălin Augustin Stoica
Faţetele multiple ale nemulţumirii populare: o schiţă sociologică a protestelor in Piaţa Universităţii din ianuarie 2012 (The Multiple Facets of Popular Discontent: A Sociological Outline of the January 2012 Protests from Bucharest's University Square) / 3-35.

Adrian Hatos
Evoluția inegalităților educaționale în România: tranzițiile educaționale ale celor născuți până în 1985 (Evolution of the Educational Inequalities in Romania: Educational Transitions of the People Born before 1985) / 36-64.

Larissa Titarenko, Filip Alexandrescu, Monica Marin
The Avatars of Green Consumption in Romania and Belarus: Risk Avoidance or Lifestyle Choice? / 65-88.

Oana-Mara Stan
Construcţia neo-ruralului la porţile oraşului: vectorii satisfacţiei rezidenţiale în suburbiile emergente (The Construction of the New Rural at the City Gates: Vectors of Residential Satisfaction in Emerging Suburbs) / 89-114.

 

DEZBATERI / (DEBATES)

Elena Zamfir
Legea asistenţei sociale şi riscurile dependenţei populaţiei de sistemul de ajutor social (Law of Social Work and the Risks of Welfare Dependency) / 115-130.

 

ESEU / (ESSAY)

Jason L. Powell, Hafiz T. A. Khan
Foucault, Social Theory and Social Work / 131-147.

 

RECENZIE / (BOOK REVIEW)

Alin-Iosif Croitoru
Sergiu Bălţătescu, Fericirea în contextul social al tranziţiei postcomuniste din România, Oradea, Editura Universităţii din Oradea, 2009, 287 p. (Sergiu Bălţătescu, Happiness in the Social Context of Post-Communist Transition in Romania, Oradea University Press, Oradea, 2009, 287 p.) / 148-151.