Sumar Sociologie Românească 2/2011

Sociologie Românească, vol. IX, nr. 2/2011

ISSN 1220 - 5389

 

SR_2_2011_coperta

 

SUMAR / (SUMMARY)

STUDII / (STUDIES)

Bogdan Bucur
O privire critică asupra "ruinei" economice şi a "decăderii" politice a marii boierimi în prima modernitate (A Critical Approach on the Economic "ruin" and the Political "decay" of the Romanian Great Nobility during the First Modernity) / 3-27.

Claudia Paraschivescu
How do the Romanians Experience the Process of Transnationalism? Canada and the UK Compared / 28-50.

Marin Constantin
Pentru un continuum conceptual în vocabularul antropologic al variabilităţii etno-culturale din România (Toward a Conceptual Continuum in the Anthropological Vocabulary of the Ethno-Cultural Belongingness in Romania) / 51-65.

Cătălin Mamali, Gheorghe Păun
The hierarchizations consistency of the potential sources of work satisfaction: methods of achieving and assessing hierarchic orders / 66-85.

Monica Stroe
Ethnopolitical Entrepreneurship and the Political Role of Saxonness without Saxons in Sibiu / 86-96.

Dragoş Dragoman
Pratique religieuse, intolérance sociale et autoritarisme politique. Le renouveau religieux dans la Roumanie urbaine postcommuniste (Religious Practice, Social Intolerance and Political Authoritarianism. The Religious Revival in Urban Post-Communist Romania) / 96-112.

 

ESEURI / (ESSAYS)

Corina Cace, Sorin Cace, Victor Nicolăescu, Luminița Dumitrescu
The European Identity of Welfare and the Economic Crisis / 114-127.

Nubia Nieto
The Impact of Emerging Economies in the International Political Context / 127-137.

 

RECENZII / (BOOK REVIEWS)

Gabriela Dinu-Teodorescu
Paul Ekman, Minciunile adulţilor. Indicii ale înşelătoriei în căsnicie, afaceri şi politică, Editura Trei, Bucureşti, 2009, 488 p. (Paul Ekman, Telling Lies: Clues to Deceit in the Marketplace, Politics, and Marriage, Editura Trei, Bucureşti, 2009, 488 p.) / 140-143.

Sergiu-Lucian Raiu
Aurora Dumitrescu, Vidul lui Havel, deci, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2006, 207 p. (Aurora Dumitrescu, Havel’s vacuum, thus, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2006, 207 p.) / 141-144.

Florin-Emilian Popa
Bernard Hours, Ideologia umanitară sau Spectacolul alterității pierdute, București, Institutul European, colecția Academica, 2010, 149 p. (Bernard Hours, Humanitarian Ideology or the Spectacle of Lost Alterity, Bucureşti, Institutul European, colecţia Academica, 2010, 149 p.) / 145-146.