Sumar Sociologie Românească 1/2007

Sociologie Românească, vol. V, nr. 1/2007

 

SR_1_2007_coperta

STATUTUL SOCIOLOGULUI - DEZBATERE / (THE STATUTE OF SOCIOLOGIST - DEBATE)

Traian Rotariu
Câteva gânduri despre sociologia noastră de azi şi despre slujitorii ei (Several Thoughts on Current Sociology and Its Practitioners) / 5-9.

Petru Iluţ 
Dimensiuni ale statutului socioepistemic al sociologiei şi sociologului; cu privire specială la România (Dimensions of the Socioepistemic Statute of Sociology and Sociologists; with a Special Regard to Romania) / 10-16.

Cătălin Zamfir 
Profesia de sociolog: politica Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială şi politica Ministerului Educaţiei şi Cercetării (The Sociologist Profession: the Policy of the Faculty of Sociology and Social Work and the Policy of the Education and Research Ministry) / 17-19.

Cristina Tîrhaş
Consideraţii privind profesia de sociolog în România (Considerations on the Profession of Sociologist in Romania) / 20-23.

 

STUDII / (STUDIES)

Septimiu Chelcea
Emoţiile în viaţa socială. Ruşinea şi vinovăţia în spațiul public postcomunist din România (Emotions in Social Life. Shame and Guilt in Postcommunist Public Space in Romania) / 24-43.

Steven Grosby 
Nationality and Philosophy. Some Preliminary Observations (Nationality and Philosophy. Some Preliminary Observations) / 44-52.

Ioana Petre
O evaluare asupra mobilităţii sociale în spatiul rural european (An Assessment of Social Mobility in the Rural European Space) / 53-61.

Ruxandra Oana Ciobanu
Ideologii ale migraţiei, politici ale migraţiei (Migration Ideologies and Policies) / 62-75.

Luísa Faria, Laura Ciochină
Influenţa dimensiunii culturale individualism-colectivism asupra concepţiilor personale despre inteligenţă (The Influence of the Cultural Dimension of Collectivism - Individualism on Personal Conceptions of Intelligence) / 76-89.

Mihai Pascaru
Investigaţii exploratorii în microregiunea Albac-Scărişoara-Horea, judeţul Alba (Exploratory Investigations in the Microregion Albac-Scarisoara-Horea, Alba County) / 90-102.

Marin Constantin
Observarea participativă a grupurilor sociale dintr-o vecinătate bucureşteană (Participatory Observation of Social Groups in a Bucharest Neighborhood) / 103-119.

Poliana Ştefănescu
Societatea informaţională şi accesul tinerilor la tehnologia digitală (Information Society and Young People's Access to Digital Technology) / 120-131.

Cătălina Mărculeţ, Elena Herda, Ioan Mărculeţ
Consideraţii istorico-geografice asupra populaţiei germane din România în secolul XX (Historical and Geographical Considerations on the German Population in Romania in the 20th Century) / 132-138.

 

INTERVIU / (INTERVIEW)

Emil Buruiană
"Mulţumită jertfirii Basarabiei există România modernă". Interviu cu Ion Ungureanu - regizor de teatru, Chişinău ("Thanks to the Sacrifice of Basarabia there is a Modern Romania". Interview with Ion Ungureanu) / 139-146.

 

VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ / (SCIENTIFIC LIFE)

Viaţa ştiinţifică: Lansarea cărtii Românii de la Est de Bug de Anton Golopenţia, Bucureşti, 12 ianuarie 2007 / 147-149.

Andrei Vartic
Pendulul de la miezul nopţii. Conferinţă ştiinţifică despre activitatea de cercetare desfăşurată de Anton Golopenţia în Basarabia, Chişinău, 18 ianuarie 2007 / 150-154.

 

RECENZII / (REVIEWS)

Cătălin Zamfir
Vasile Dâncu, Reflections on the Margins of a Book I read within the Scope of a Breath (Antidote for Desperation) / 155-156.

Mihaela Dirman
Mihai Pascaru, Introduction in Regional Sociology / 156-157.

Arina Raluca Pancu, Gheorghiţă Geană
Arne Martin Klausen, Olympic Games as Performance and Public Event. The Case of the XVII Winter Olympic Games in Norway / 158-162.