Sumar Sociologie Românească 1/2016

Revista Sociologie Românească (Romanian Sociology), vol. XIII, nr. 1/2016

ISSN 2668-1455
ISSN-L 1220-5389

SR 1 2016 coperta

SUMAR / (SUMMARY)

STUDII / (STUDIES)

Bogdan Bucur
A Hypothesis on the Origin and Synchrony of the Romanian and Western Medical Sociology (A Hypothesis on the Origin and Synchrony of the Romanian and Western Medical Sociology) / 7-22.

Antonio Sandu
Cadre normativ-instituționale ale construcției sociale a profesiei de consilier de probațiune în zona de Nord-Est a României și în Republica Moldova (Institutional Regulatory Frameworks of the Social Construction of the Probation Counselor Profession in North-East Romania and the Republic of Moldova ) / 23-44.

Iuliana Precupețu, Cosmina-Elena Pop
The Role of Access to Healthcare in Self-rated Health in Romania, from a European Comparative Perspective (The Role of Access to Healthcare in Self-rated Health in Romania, from a European Comparative Perspective) / 45-60.

Rebekka Sieber, Ionela Vlase
Amélioration de la qualité de vie à partir de la prospérité précaire. Analyse du rôle des liens sociaux et des stratégies d’adaptation des ménages en Roumanie et en Suisse (Improving the Quality of Life when Living in Precarious Prosperity. Analysis of the Role of Social Ties and of Adjustment Strategies by Households from Romania and Switzerland) / 61-74.

DEZBATERI (DEBATES)

Radu Baltasiu, Ovidiana Bulumac
China: un nou actor mondial cu inițiativă la scara istoriei? Observații pe marginea celui mai recent dosar The Economist pe această temă (China: a New Global Player with Initiative in History? Comments Regarding The Economist’s Most Recent Dossier on the Subject ) / 77-85.

Alin Constantin
(Not just) Memories of Underdevelopment: Reflections on Dragoș Sdrobiș’ Limitele meritocrației într-o societate agrară. Șomaj intelectual și radicalizare politică a tineretului în România interbelică. Iași, Polirom, 2015 ((Not just) Memories of Underdevelopment: Reflections on Dragoș Sdrobiș’ Limitele meritocrației într-o societate agrară. Șomaj intelectual și radicalizare politică a tineretului în România interbelică. Iași, Polirom, 2015) / 87-91.

Mihai Stelian Rusu
Fundamentele rezonabilității epistemologice. Comentarii pe marginea lucrării: Traian Rotariu (2016), Fundamente metodologice ale științelor sociale, Iași: Polirom, 235 p. (Foundations of Epistemological Reasonability. Comments on Traian Rotariu (2016), Methodological Foundations of Social Sciences, Iași: Polirom, 235 p. ) / 93-100.

ACTUALITATEA ȘTIINȚIFICĂ (SCIENTIFIC ACTUALITY)

Maria Livia Ștefănescu
Conferința internațională Quality of Life: a Challenge for Social Policy (Calitatea vieții: o provocare pentru politicile sociale), București, 23–25 aprilie 2015 (The International Conference Quality of Life: a Challenge for Social Policy, București, April 23–25, 2015 ) / 103-105.

Carmen Buzea, Horațiu Rusu
Conferința Națională a Societății Sociologilor din România și Colocviul Internațional de Științe Sociale și ale Comunicării ACUM 2015, Brașov, 19–21 noiembrie 2015 (Annual Conference of the Romanian Sociological Society and the International Colloquium of Social Sciences and Communication Studies ACUM 2015, Brașov, November 19–21, 2015) / 107-108.

RECENZII (REVIEWS)

Șerban Olah
Daron Acemoglu și James Robinson, De ce eșuează națiunile. Originile puterii, ale sărăciei și ale prosperității, Editura Litera, București, 2015, 592 p. (Daron Acemoglu și James Robinson, Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty, Editura Litera, București, 2015, 592 p.) / 111-113.

Sebastian Fitzek
Stănescu Simona Maria, Statul Bunăstării. Între supraviețuire, reformă, și integrare europeană, Pro Universitaria, București, 2013, 275 p (Stănescu Simona Maria, Welfare State. Between Survival, Reform and European Integration, Pro Universitaria, București, 2013, 275 p.) / 115-117.