Sumar Sociologie Românească 3-4/2008

Sociologie Românească, vol. VI, nr. 3-4/2008

ISSN 1220 - 5389 

 

SR 3-4 2008 coperta 

 

SUMAR / (SUMMARY)

Septimiu Chelcea, Aurelian Stoica
Zvonurile de acum 40 de ani. August 1968: invadarea Cehoslovaciei şi îngrijorarea României (Rumors 40 years ago. August 1968: the invasion of Czechoslovakia and worries in Romania) / 5-17. 

Dorel Abraham, Ionela Şufaru 
Influenţă sau manipulare prin sondaje de opinie? (Influence or manipulation by means of surveys?) / 18-29. 

 

DEMOGRAFIE / (DEMOGRAPHY)

Vasile Gheţău 
Efectele şi învăţămintele unei măsuri de stimulare a natalităţii - concediul şi indemnizaţia de creştere a copilului (Effects and lessons learned from a natality incentive policy: the maternity leave and the child rearing indemnity) / 30-57. 

Florin Flavius Mihalache 
O analiză transversală asupra declinului demografic al României în profil teritorial (A transversal analysis of the Romanian demographic decline in a territorial profile) / 58-73. 

 

SOCIOLOGIE ȘI ECOLOGIE / (SOCIOLOGY AND ECOLOGY)

Filip Mihai Alexandrescu 
Sociologia mediului ca formă de marginalitate creatoare. O privire asupra teoriilor sale de la "limitele creşterii" la societatea riscului (Sociology of the environment as a form of "creative marginality". An overview of its theories, from "limits to growth" to risk society) / 74-86. 

Monica Vasile 
Nature conservation, conflict and discourses on forest management: communities and protected areas in Meridional Carpathians / 87-100. 

Viorica Alina Pop 
Is it Red or Green? The construction of social realities through photographs; the physical environment and community of Roşia Montană / 101-115. 

Lavinia Chiburte 
Teoria accesului la resursele naturale şi practicile sociale de exploatare a pădurilor (Theories of access to natural resources and social practices of forest exploitation) / 116-126. 

 

PUNCTE DE VEDERE / (VIEWPOINTS)

Ştefan Buzărnescu 
Puncte de vedere: Este posibilă o reformă socială fără sociologi? (Is social reform without sociologists possible?) / 127-136.

Simona Ionela Stănică 
Perspective teoretice privind fenomenul "brain drain" (Theoretical approaches to the "brain drain" phenomenon) / 137-162.

Călin Cotoi 
New technologies for ethno-nationalist imagining. The case of Moldavian Csangos (New technologies for ethno-nationalist imagining. The case of Moldavian Csangos) / 163-170.

Marin Constantin 
Etnografie explicită în studiul antropologic al satului Tilişca (judeţul Sibiu, 1997-1999) (Explicit ethnography in the anthropological study of Tilisca village (Sibiu county 1997-1999)) / 171-184.

Irina Cristescu 
Emoţiile din perspectiva schimbului social (Emotions from the point of view of social exchange) / 185-196.

Cristina Gavriluţă 
Agresivitatea umană şi controlul social. O perspectivă socioantropologică (Human aggressiveness and social control. A social-anthropological perspective) / 197-206.

Vasilica Andronic 
Reconstrucţia identităţii într-o instituţie totală. Cazul "badantelor" românce în Italia (Reconstruction of identity in a total institution. The case of Romanian "badantas" in Italy) / 207-221.

 

RECENZII / (REVIEWS)

Alexandra Povara
Ioan Drăgan, Communication. Paradigms and theories / 222-223.

Constantin Schifirneţ
Adrian Hatos, Sociology of education / 223-226.

David Popescu
Mihai Pascaru, Călina Ana Butiu, Outcome restitution and community development / 226-228.

Florina Bulzan, Gheorghită Geană
Ion Cherciu, Wooden churches in Tara Vrancei, factor of cultural identity; Popular art in Tara Vrancei; Popular traditions and beliefs in Tara Vrancei / 228-232.

Delia Bădoi
Alain Minc, Epîtres à nos nouveaux maîtres / 232-235.

Marin Constantin
Robert Layton, Order and Anarchy. Civil Society, Social Disorder and War / 236-237.