Sumar Sociologie Românească 1/2008

Sociologie Românească, vol. VI, nr. 1/2008

ISSN 1220 - 5389

 

SR_1_2008_coperta

SUMAR / (SUMMARY)

STUDII ȘI CERCETĂRI / (STUDIES AND RESEARCH PAPERS)

Petronel Dobrică
Libertate. Detenţie. Viaţă socială. Despre contradicţia dintre 2 tipuri fundamentale de raţionalitate, ca sursă a ineficienţei pedepsei cu închisoarea (Freedom. Detention. Social life. On the contradiction between two fundamental types of rationality, as a source of inefficiency in prison punishment) / 3-10.

Bogdan Voicu
Riscurile politicilor de dezvoltare bazate pe formarea capitalului social (Risks of development policies based on social capital formation) / 11-25.

Silvia Marcu, Vicente Rodríguez, Ricardo Méndez, Ascensión Calatrava, Teresa Castro, Ana Melero, Sol Juárez
Imigraţia românilor în comunitatea Madridului: o odisee de lumini şi umbre (Immigration of Romanians in the Madrid community: an odyssey of lights and shadows) / 26-39.

Radu Baltasiu, Emil Țîrcomnicu
The Romanians in Balcani. Scurte considerații (The Romanians in Balcani. Brief considerations) / 40-55.

Monica Vasile
Un fond fără formă - obştea vrânceană. Statutar şi cutumiar în dinamica definirii unui sistem de proprietate colectivă (Meanings without forms - "the obste" in Vrancea. Statutory and customary processes in the dynamics of defining a system of collective ownership) / 56-73.

Ioana Petrescu
Rolul coaliţiilor de dezvoltare în regenerarea urbană. Cazul unui proiect de revitalizare a unei zone industriale din Bucureşti (Role of development coalitions in urban regeneration. The case of a revitalization project in an industrial area in Bucharest) / 74-89.

Corneliu Dragomir
Viaţa cotidiană în comunism: biografii sociale Studiu de caz: Drobeta - Turnu Severin (Daily life in the communist regime: social biographies. Case study: Drobeta - Turnu Severin) / 90-104.

Valentina Rujoiu
Incursiune în "arta compromisului" de cuplu: violul marital. De la "drepturi masculine" la "obligaţii feminine" (Incursion into the "art of compromise" in the couple: marital rape. From "masculine rights" to "feminine duties") / 105-118.

 

RECENZII / (REVIEWS)

Loredana Ivan
Vincent N. Parrillo, Diversity in America  / 119-121. 

Irina Cristescu
Paul Ekman, Erika L. Rosenberg, What the face reveals. Basic and applied studies of spontaneous expression using the Facial Action Coding System (FACS) / 121-123.