Sumar Sociologie Românească 3-4/2015

Revista Sociologie Românească (Romanian Sociology), vol. XIII, nr. 3-4/2015

ISSN 1220 - 5389

SR 3 4 2015 coperta

SUMAR / (SUMMARY)

STUDII / (STUDIES)

Adrian Hatos, Andreea Pop
Evoluția selectivității învățământului superior din România sub impactul expansiunii și contracței. O analiză descriptivă (The Impact of Expansion and Contraction on the Evolution of Selectivity of Romanian Higher Education. A Descriptive Analysis) / 5-18.

Flavius Mihalache, Alin Croitoru
Măsuri de dezvoltare rurală în Polonia și Ungaria (Rural Development Measures in Poland and Hungary) / 19-35.

Ștefan Ungurean
Bucovina - spiritul occidental în spațiul românesc; o perspectivă sociologică (Bucovina. The Western Spirit of a Romanian Province) / 36-54.

Andreea Acasandre
The ”Urban Personality” of the Contemporary Romanian Society. Case Study: Bucharest (The ”Urban Personality” of the Contemporary Romanian Society. Case Study: Bucharest) / 55-71.

Paul Dobrescu
În anticamera unui nou bipolarism global  (In the Antechamber of a New Global Bipolarity) / 72-84.

Ionuț-Marian Anghel
Lost in Transition. An Exploration beyond the Narratives of Social Inclusion of Romanian Roma  (Lost in Transition. An Exploration beyond the Narratives of Social Inclusion of Romanian Roma) / 85-99.

 

ESEURI (ESSAYS)

Bogdan Radu Herzog
Emergența structurilor non-statale în epoca Războaielor de Generația a IV-a. Studiu de caz Hezbollah  (The Emergence of Non-state Political Structures in the Age of Fourth Generation Warfare. Case Study Hezbollah) / 100-109.

 

 

ACTUALITATEA ȘTIINȚIFICĂ (SCIENTIFIC ACTUALITY)

Mihaela Tomiță
Al II-lea Congres Mondial consacrat Rezilienței: De la persoană la societate (The Second World Congress on Resilience: from Person to society) / 110-111.

Simona Maria Stănescu
New Horizons in Social Policy First ESPAnet Poland Conference Poznan University of Economics, Poland, 2-4.10.2014 / 112-114.

Simona Maria Stănescu, Patricia Runcan
Conferința Internațională Creștină ”Puterea de a fi Altfel”, 30-31.10.2014, Universitatea de Vest din Timișoara, România (International Christian Conference ”Power to be Different”, 30-31.10.2014, West University, Timișoara, Romania ) / 115-116.

Alexandra Deliu
Conferința anuală a cercetării în sociologie și asistență socială, Sibiu, 17-18 octombrie 2014  (The Annual Conference of Sociological and Social Work Research, Sibiu 17-18 October 2014) / 117-118.

 

RECENZII (REVIEWS)

Cosmina-Elena Pop
Elena Zamfir, Simona Maria Stănescu, Daniel Arpinte (corodonatori), Asistența socială în România după 25 de ani: răspuns la problemele tranziției - texte selectate, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2015, 498 p. (Elena Zamfir, Simona Maria Stănescu, Daniel Arpinte (editors), Social Work in Romania after 25 Years: Answer to the Transition Problems (Selected Texts), Eikon Piblishing House, Cluj-Napoca, 2015, 498 p. ) / 119-125.

Aurora Elena Gavriș
Mihaela Rădoi, Devianța socială la tineri. Dependența de substanțe, Editura Institutul European, Iași, 2015, 246 p.  (Mihaela Rădoi, Social Deviance in Young People. Substance Addiction, European Institute Publishing House, Iași, 2015, 246 p.) / 126-129.

Otilia Altfater Leopold
Gilles Mouellic, Jazzul - o estetică a secolului XX, Editura Ratio et Revelatio, Oradea, 2015, 161 p.  (Gilles Mouellic, Jazz - an Aesthetic of the Twentieth Century, Ratio et Revelatio Publishing House, Oradea, 2015, 161 p.) / 130-133.

Iosif Viorel Curta
Sorana Săveanu, Destinul școlar și social al elevilor din Oradea. Sursele succesului școlar, Presa Universitară Clujeană, 2014, 238 p.  (Sorana Săveanu, Scholar and Social Destiny of Students in Oradea. Sources of School Success, Cluj University Press, 2014, 238 p.) / 134-136.