Sumar Sociologie Românească 1/2013

Revista Sociologie Românească (Romanian Sociology), vol. XI, nr. 1/2013

ISSN 1220 - 5389

 

Coperta 1 SR 1-2013

 

SUMAR / (SUMMARY)

INTRODUCERE / (INTRODUCTION)

Antonio Momoc
Mass-media, new media şi criza actuală. Presa ca „a patra putere” vs. citizen journalism (Mass-media, New Media and the Current Crisis. The Press as the „Fourth Estate” vs. Citizen Journalism) / 5-7.

 

MASS-MEDIA, NEW MEDIA ŞI CRIZA ACTUALĂ. PRESA CA „A PATRA PUTERE” VS. CITIZEN JOURNALISM / (MASS-MEDIA, NEW MEDIA AND THE CURRENT CRISIS. THE PRESS AS THE „FOURTH ESTATE” VS. CITIZEN JOURNALISM)

Ionela Carmen Boşoteanu
Impactul social media asupra comunicării politice (The Impact of Social Media on Political Communication) / 8-18.

Corina Daba-Buzoianu; Cristina Cîrtiţă-Buzoianu
Media Picture Politics: a Communicational Analysis of the Romanian Media Public Space (Media Picture Politics: a Communicational Analysis of the Romanian Media Public Space) / 19-28.

Monica Pătruţ
Pro şi contra suspendării preşedintelui: referendum pe Facebook (For and against the Impeachment of the President: the Referendum on Facebook) / 29-39.

Antonio Momoc
Candidaţii prezidenţiabili pe Facebook în timpul protestelor din ianuarie 2012 (The Presidential Candidates’ Presence on Facebook during the January 2012 Protests) / 40-51.

Dragoş Lucian Ivan
Social Media PR as a Catalyst: Balancing the Political Pressures to Communicate “with” or “to” the Public (Social Media PR as a Catalyst: Balancing the Political Pressures to Communicate “with” or “to” the Public) / 52-65.

 

STUDII / (STUDIES)

Mariana Stanciu
Sănătatea populaţiei şi accesul la serviciile medicale din România (Population Health Status and the Access to the Medical Services in Romania) / 66-83.

Mihai Stelian Rusu
Topografii ale trecutului: structurarea şi restructurarea conştiinţei istorice româneşti prin manualele naţionale de istorie (Topographies of the Past: Structuring and Restructuring Romanian Historical Consciousness through National History Textbooks) / 84-102.

Valentin Nemeş; Luminiţa Filimon; Claudiu Filimon
Socio-economic Mutations Occurred in the Evolution of Communist Urban Structures. Case Study: Ştei (Bihor County, Romania) (Socio-economic Mutations Occurred in the Evolution of Communist Urban Structures. Case Study: Ştei (Bihor County, Romania)) / 103-115.

Marin Constantin
Dimensiunea etno-culturală a cetăţeniei în legislaţia contemporană a Uniunii Europene şi a României (1992-2012) (The ethno-cultural dimension of European citizenship (1992-2012)) / 116-132.

 

ACTUALITATEA ŞTIINŢIFICĂ / (SCIENTIFIC ACTUALITY)

Mihai Dumitru
Conferinţa Internaţională „Cultura europeană a drepturilor omului. Dreptul la fericire”, 13-15 Decembrie 2012, Bucureşti (International Conference „The European Culture for Human Rights. The Right to Happiness”, December 13-15, 2012, Bucharest) / 133-135.

 

RECENZII / (REVIEWS)

Romina Surugiu
Luminiţa Roşca, La sphère publique, la démocratisation de la vie sociale et politique et les médias en Roumanie, Tritonic, Bucureşti, 2012, 182 p. (The Public Sphere, the Democratisation of Social and Political Life and Media in Romania) / 136-139.

Alexandru Iorga
Laura Jiga Iliescu (coord.), Nicolae Teodoreanu şi Monica Beatrice Bercovici, Oameni şi fiare. Introducere în universul imaterial al făurăriei. Studii şi documente/Men and irons. An introduction to the immaterial universe of blacksmithing. Studies and documents, Bucureşti, Curtea Veche, 2011, 255 p. (Laura Jiga Iliescu (ed.), Nicolae Teodoreanu şi Monica Beatrice Bercovici, Men and Irons. An Introduction to the Immaterial Universe of Blacksmithing. Studies and Documents/Oameni şi fiare. Introducere în universul imaterial al făurăriei. Studii şi documente, Bucureşti, Curtea Veche, 2011, 255 p.) / 140-142.

Ioan Mărginean
Elena Zamfir, Vasile Burtea (coordonatori), Prezent şi perspective în cultura romă în viziunea intelectualilor, liderilor şi oamenilor de succes romi, Grupul de presă, tipografie şi distribuţie PPB, Bucureşti, 2012, 151 p. (Elena Zamfir, Vasile Burtea (editors), Present and Perspectives in the Roma Culture in the Vision of the Roma Intellectuals, Leaders and Successful Businessmen, Grupul de presă, tipografie şi distribuţie PPB, Bucureşti, 2012, 151 p.) / 143-144.