Sumar Sociologie Românească 3/1993

Revista Sociologie Românească (Romanian Sociology), Vol. IV, New Series, no. 3/1993

ISSN 1220 - 5389

 

SR 1993 3 coperta

 

SUMAR / (SUMMARY)

TRANZIȚIA ÎN ȚĂRILE EUROPEI DE EST/ (EASTERN EUROPE TRANSITION)

Piotr Sztompka
Competența civilizatorie: condiție prealabilă a tranziției post-comuniste (Civilizational Competence. A prerequisite of Post-communism Transition) / 257-272.

 

REPERE ALE TRANZIȚIEI ÎN SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ / (TRANSITION REFERENCES POINTS WITHIN THE ROMANIAN SOCIETY)

Oscar Hoffman
Tranziția: reformă sau o nouă societate? (Transition: A Reform or a New Society?) / 273-281. 

Dumitru Sandu
Privatizarea ca proces de difuziune a inovației (Privatization as a Process of Innovation Spreading) / 282-292. 

Cătălin Zamfir
Costurile politice ale tranziției (Transition Political Costs) / 293-296. 

Corneliu Cârțână, Vladimir Crețoiu
Percepția socială a tranziției la economia de piață în mediul industrial (Social Perception of Transition to a Free-market Economy within Industrial Backgrounds) / 297-305. 

Dumitru D. Danciu
O perspectivă asupra sindicalismului industrial în perioada de tranziției (A Perspective upon Industrial Trade-unionism during the Transition Period) / 306-312. 

 

PROBLEME SOCIALE ȘI RESURSE MATERIALE ALE TRANZIȚIEI / (SOCIAL QUESTIONS AND MATERIAL RESOURCES OF TRANSITION)

Sorin M. Rădulescu
Populația vârstnică și tranziția la economia de piață în România. Atitudini de discriminare a populației vârstnice. (The Old Age Population and the Transition to a Free-market Economy in Romania) / 313-326. 

Trăilă Cernescu, Viviana Andreescu
Aspecte privind locuința socială (View upon Social Residence) / 327-335. 

I.D. Adumitrăcesei
Pregătirea economică a studenților din învățământul tehnic (Technical Education Students' Economic Trining) / 336-340.

 

PRO-MOLDAVIA

G. Căldare
Schimbările în situația demografică a Republicii Moldova în anii 1970-1980 (Demographical Transformations in the Moldavian Republic between the 70s and 80s) / 341-350.

 

ACTUALITATEA TRANZIȚIEI / (PRESENT-DAY TRADITION) 

Ilie Bădescu
Sincronism; Neosincronism; Nenocrație (Synchronism; Neosynchronism; Xenocracy) / 351-355.

 

RECENZII ȘI NOTE DE LECTURĂ / (REVIEWS AND PRIVATE READINGS) 

Carmen Furtună
MATTEI DOGAN, DOMINIQUE PELLASY, Economia mixtă: jumătate capitalistă, jumătate socialistă, București, Editura Alternative, 1992 / 357-359. 

Cristina Simion
Zeitschrift fur Soziologie", nr. 2, aprilie, 1992 / 359-360.