Sumar Sociologie Românească 2/1993

Revista Sociologie Românească (Romanian Sociology), Vol. IV, New Series, no. 2/1993

ISSN 1220 - 5389

 

SR 1993 2 coperta

 

SUMAR / (SUMMARY)

GEOPOLITICĂ / (GEOPOLITICS)

Ilie Bădescu
Fenomenul frontierei și teoria agresiunii (The Border Phenomenon and the Theory of Aggresion) / 129-140.

 

ROMÂNIA ÎN PERIOADA DE TRANZIȚIE / (ROMANIA DURING THE TRANSITION PERIOD)

Maria Cobianu-Băcanu
O perspectivă socio-culturală asupra tranziției în România (A Socio-cultural Perspective upon Romanian Transition) / 141-148.

Maria Fulea
Specificul tranziției la economia de piață în agricultura României (Specific Traits of Transition of the Free-market Economy in Romanian Agriculture) / 149-158.

Carmen Furtună
Semnificația succesiunii reformelor agrare în timp (The Meaning of Agrarian Reform Time Sequence) / 159-169.

 

DEMOGRAFIE / (DEMOGRAPHY)

Traian Rotariu
Aspecte demografice în Transilvania la începutul secolului al XX-lea (Demographic Aspects in Transylvania at the Beginning of the XXth Century) / 171-186.

 

SOCIOLOGI STRĂINI DESPRE ROMÂNIA / (FOREIGN SOCIOLOGISTS ABOUT ROMANIA)

Peter Gross
Mediile de informare: catalizatori, piedici și promotori, în formarea opiniei publice din România de azi (Media as Catalysts. Impediments and Facilitators of Public Opinion Formation in New Romania) / 187-198.

 

GÂNDIREA SOCIALĂ / (SOCIAL THOUGHT)

Ion Mihail Popescu
Dimensiuni interdisciplinare ale istoriei (și sociologiei) religiilor (Interdisciplinary Dimension of the History of Religions (and Sociology)) / 199-210.

 

PRO-MOLDAVIA: MEMORIA DOCUMENTELOR / (PRO-MOLDAVIA: MEMORY OF DOCUMENTS)

Ana Pescaru
Problema depășirii stării de conflict în relațiile interetnice (How to defeat the Conflicts in Interethnical Relations) / 211-216.

 

ACTUALITATEA TRADIȚIEI: DICȚIONAR / (UP-TO-DATE TRADITION)

Ilie Bădescu
Selecție socială negativă: compensația muncii (Negative Social Selection: Labour Counterbalance) / 217-223.

 

RECENZII ȘI NOTE DE LECTURĂ / (REVIEWS AND READING NOTES)

Mircea Boari
Francois Dubet, Didier Lapeyronie, Les quartiers d'exil, Paris, Editions du Scuil, 1992 / 225-227.

Ana Rodica Brezeanu Stăiculescu
DUMON WILFRIED (ed), Familles et Politiques. Tendances et e'solutiens en 1989 - 1990, Bruxelles, Commission des Communautes Europeennes - Observatoire Europeen sur les politiques familiales nationales, 1992 / 227-229.

 

DREPTUL LA REPLICĂ / (THE RETORT RIGHT)

Petre Datculescu
Scrisoare deschisă a directorului IRSOP - adresată redacției revistei ”Sociologie Românească” (A Public Letter of the IRSOP Manager Adressed to the Editorial Staff of the „Sociologie Românească” Journal) / 233-234.

 

CURRICULUM VITAE

***
Jack Katz - Profesor de Sociologie, Universitatea din California, Los Angeles (Jack Katz - A Sociology Professor at California University, Los Angeles) / 235-236.

 

SEMNAL / (PRE-PRINT)

Sorin M. Rădulescu
Al XI-lea Congres Internațional de Criminologie (XIth International Congress of Criminology) / 237-240.

Oscar Hoffman
Învățământul sociologic în susținerea proceselor de tranziție. Întânire internațională privind învățământul sociologic, Cluj, aprilie 1992 (An International Meeting upon Sociological Education, Cluj, April 1992) / 240-241.

Oscar Hoffman
Realizări actual în sociologia mediului, Simpozion, Wondschoten, Olanda, 17-20 iunie 1992 (Present-day Achievements in the Environment Sociology, A Simpozion on Wondschoten, Holland, June 17-20, 1992) / 241-245.

Monica Ciobanu
Utilizarea sociologică a povestirilor de viață și a genealogiilor de familie, reuniune internațională, Latky, 17-23 august 1992 (Sociological Use of Life Story and Families Genealogies, International Meeting, Latky, August 17-23, 1992) / 245-246.