Sociologie Românească, vol. VII, nr. 2/2009

ISSN 1220 - 5389 

 

SR_2_2009_coperta

 

SUMAR / (SUMMARY)

Dumitru Sandu
Lumi sociale de vârstă şi rezidenţă în Uniunea Europeană (Age and residence-specific social worlds in the European Union) / 3-26.

Claudiu Ivan
Drumul invers al fiilor rătăcitori: emigranţii români din Spania şi Italia (The reverse path of lost sons: Romanian emigrants in Spain and Italy. The decision to return to their native country) / 27-48.

Vlad Grigoras, Doru Buzducea, Florin Lazăr, Marian Preda
Situaţia tinerilor consumatori de droguri injectabile din România / 49-68.

Gheorghe Sişeştean
Maramureşul - între tradiţie şi deconstrucţie identitară (Maramures - between tradition and identity de-construction) / 69-80.

Adela Popa
Identitate colectivă în două comunităşi rurale din Transilvania (Collective identity in two rural communities in Transylvania) / 81-94.

Liviu Mantescu, Monica Vasile
Property reforms in rural Romania and community-based forests (Property reforms in rural Romania and community-based forests) / 95-113.

Marin Constantin
Artizanatul ţărănesc în economia de piaţă din România şi Europa Centrală şi de Est (Peasant handicraft in market economy in Romania and the Central and Eastern Europe) / 114-129.

Anca Gorgan
Direcţii de studiere a religiozităţii în spaţiul creştin ortodox românesc (Directions in the study of religiosity in the Romanian Christian Orthodox space) / 130-140.

Cătălina Mărculeţ, Elena Herda, Ioan Mărculeţ
Consideraţii istorico-geodemografice asupra catolicismului din România în perioada 1930-2002 (Historical and geo-demographical discussions on the Catholicism in Romania between 1930-2002) / 141-150.

Octavian Rujoiu
Între modernitate şi tradiţionalism: ruşinea şi onoarea. O analiză interculturală (Between modernity and traditionalism: shame and honour. An intercultural analysis) / 151-166.

 

RECENZII / (REVIEWS)

Irina Cristescu
Septimiu Chelcea (coord.), Ruşinea şi vinovăţia în spaţiul public. Pentru o sociologie a emoţiilor / 167-168.