Rezumate Sociologie Românescă

Sociologie Românească (Romanian Sociology), Vol. XIV, no. 2-3/2016, pp. 143-146.


SR 2 3 2016 coperta

Irina Nastasă-Matei, Zoltán Rostás (coord.), Alma mater în derivă: aspecte alternative ale vieţii universitare interbelice, Editura Eikon, Bucureşti; Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2016, 422 p. 

Irina Nastasă-Matei, Zoltán Rostás (coord.), Alma Mater Laking in Direction: Alternative Aspects of the Interwar Academic Life, Bucharest-Cluj-Napoca, Eikon&Şcoala Ardeleană, 2016, 422 p. 

Marian Hariuc

Full text (PDF) pdf button


Citare (Citation)

 1. Marian Hariuc. Irina Nastasă-Matei, Zoltán Rostás (coord.), Alma mater în derivă: aspecte alternative ale vieţii universitare interbelice, Editura Eikon, Bucureşti; Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2016, 422 p.. Sociologie Românească XIV(2-3):143-146, 2016. BibTeX

  @article{,
  	author = "Hariuc, Marian",
  	title = "Irina Nastasă-Matei, Zoltán Rostás (coord.), Alma mater în derivă: aspecte alternative ale vieţii universitare interbelice, Editura Eikon, Bucureşti; Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2016, 422 p.",
  	journal = "Sociologie Românească",
  	volume = "XIV",
  	number = "2-3",
  	pages = "143-146",
  	year = 2016
  }
  

Sociologie Românească (Romanian Sociology), Vol. XIV, no. 2-3/2016, pp. 147-150.


SR 2 3 2016 coperta

Zoltán Rostás, Martin Ladislau Salamon, „Transhumanţă” interbelică în Balcani. Studii şi articole despre aromâni în publicaţiile şcolii gustiene, Antologie de Zoltán Rostás şi Martin Ladislau Salamon, Editura Eikon, Bucureşti, 2017, 295 p. 

Zoltán Rostás, Martin Ladislau Salamon, Interwar Transhumance in the Balkans. Studies and Articles on Aromanians published by the Bucharest School of Sociology, edited by Zoltan Rostas and Martin Ladislau Salamon, Editura Eikon, Bucureşti, 2017, 295 p.

Steliu Lambru

Full text (PDF) pdf button


Citare (Citation)

 1. Steliu Lambru. Zoltán Rostás, Martin Ladislau Salamon, „Transhumanţă” interbelică în Balcani. Studii şi articole despre aromâni în publicaţiile şcolii gustiene, Antologie de Zoltán Rostás şi Martin Ladislau Salamon, Editura Eikon, Bucureşti, 2017, 295 p.. Sociologie Românească XIV(2-3):147-150, 2016. BibTeX

  @article{,
  	author = "Lambru, Steliu",
  	title = "Zoltán Rostás, Martin Ladislau Salamon, „Transhumanţă” interbelică în Balcani. Studii şi articole despre aromâni în publicaţiile şcolii gustiene, Antologie de Zoltán Rostás şi Martin Ladislau Salamon, Editura Eikon, Bucureşti, 2017, 295 p.",
  	journal = "Sociologie Românească",
  	volume = "XIV",
  	number = "2-3",
  	pages = "147-150",
  	year = 2016
  }
  

Sociologie Românească (Romanian Sociology), Vol. XIV, no. 2-3/2016, pp. 155-157.


SR 2 3 2016 coperta

Ion Muşlea, Schimburi epistolare cu respondenţii la chestionarele Arhivei de Folclor a Academiei Române, Vol. 1. A-L – 2. M-Z, Ediţie critică, note, studiu introductiv de Cosmina Timoce-Mocanu, Prefaţă de Ion Cuceu, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2014, 1.389 p.

Ion Muşlea, Epistolary Exchanges cu respondenţii la chestionarele Arhivei de Folclor a Academiei Române, Vol. 1. A-L – 2. M-Z, Ediţie critică, note, studiu introductiv de Cosmina Timoce-Mocanu, Prefaţă de Ion Cuceu, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2014, 1.389 p.

Zoltán Rostás

Full text (PDF) pdf button


Citare (Citation)

 1. Zoltán Rostás. Ion Muşlea, Schimburi epistolare cu respondenţii la chestionarele Arhivei de Folclor a Academiei Române, Vol. 1. A-L – 2. M-Z, Ediţie critică, note, studiu introductiv de Cosmina Timoce-Mocanu, Prefaţă de Ion Cuceu, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2014, 1.389 p.. Sociologie Românească XIV(2-3):155-157, 2016. BibTeX

  @article{,
  	author = "Rostás, Zoltán",
  	title = "Ion Muşlea, Schimburi epistolare cu respondenţii la chestionarele Arhivei de Folclor a Academiei Române, Vol. 1. A-L – 2. M-Z, Ediţie critică, note, studiu introductiv de Cosmina Timoce-Mocanu, Prefaţă de Ion Cuceu, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2014, 1.389 p.",
  	journal = "Sociologie Românească",
  	volume = "XIV",
  	number = "2-3",
  	pages = "155-157",
  	year = 2016
  }
  

Sociologie Românească (Romanian Sociology), Vol. XIV, no. 2-3/2016, pp. 151-153.


SR 2 3 2016 coperta

Cultures of Communication - Cultures de la communication, revista Departamentului de ştiinţe ale comunicării al Universităţii din Bucureşti, nr.1/2016, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2016, 176 p.

Cultures of Communication - Cultures de la communication, revista Departamentului de ştiinţe ale comunicării al Universităţii din Bucureşti, nr.1/2016, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2016, 176 p.

Valentina Marinescu

Full text (PDF) pdf button


Citare (Citation)

 1. Valentina Marinescu. Cultures of Communication - Cultures de la communication, revista Departamentului de ştiinţe ale comunicării al Universităţii din Bucureşti, nr.1/2016, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2016, 176 p.. Sociologie Românească XIV(2-3):151-153, 2016. BibTeX

  @article{,
  	author = "Marinescu, Valentina",
  	title = "Cultures of Communication - Cultures de la communication, revista Departamentului de ştiinţe ale comunicării al Universităţii din Bucureşti, nr.1/2016, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2016, 176 p.",
  	journal = "Sociologie Românească",
  	volume = "XIV",
  	number = "2-3",
  	pages = "151-153",
  	year = 2016
  }
  

Sociologie Românească (Romanian Sociology), Vol. XIV, no. 2-3/2016, pp. 159-161.


SR 2 3 2016 coperta

Valér Veres, Tivadar Magyari (editori), Tanulmányok Venczel József munkásságáról – Az erdélyi magyar társadalomkutatás kezdetei [Studii despre opera lui József Venczel – Începuturile cercetării sociale din Transilvania], Editura Institutului pentru studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca, 2014, 118p.

Valér Veres, Tivadar Magyari (editori), Studies Regarding József Venczel’s Works – the Beginnings of Social Research in Transylvania, Editura Institutului pentru studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca, 2014, 118p.

Telegdy Balázs

Full text (PDF) pdf button


Citare (Citation): {bibtex}2016-2-3-balazs.bib{/bibtex}