Hoffman 3-4/1991

Sociologie Românească, Vol. II, no. 3-4/1991, pp. 137-146.

 


 

SR 1991 3-4 copertaSocietatea civilă și cea politică în procesul tranziției în România

Civil and Political Society in Romania's Transition Process

Oscar Hoffman

 

Full text (PDF) pdf button