Boja 1-2/1990

Sociologie Românească, Vol. I, no. 1-2/1990, pp. 171- 179.

 


 

SR 1990 1-2 coperta

Situația demografică a României. Încotro? Interviu cu dr. Vasile Ghețău, doctor în economie, directorul Direcției statisticii populației din Comisia Națională pentru Statistică

Demographie situation in Romania. Where to? Interview with Vasile Ghețău

Ioana Boja

 

Full text (PDF) pdf button