Tancău 4/1994

Sociologie Românească (Romanian Sociology), Vol. V, New Series, no. 4/1994, pp. 435-438.

 


 

SR 1994 4 coperta

Contacte româno-britanice în domeniul resocializării minorilor delincvenți

Romanian and British Contacts in the Field of Minor Offencers' Resocialization

Camelia Tancău

 

Full text (PDF) pdf button