Curta, I. V., Cioban-Kudelca, S. L., Lazăr, A., Gyarmati, B.-F., & Hatos, A. (2023). Religiozitate individuală sau efect al școlilor confesionale? Analiza impactului religiozității și al școlilor confesionale asupra rezultatelor elevilor din clasa a 8-a din județul Bihor, România. Sociologie Românească, 21(2), 56-76. https://doi.org/10.33788/sr.21.2.3