Sumar Sociologie Românească 5-6/1995

Revista Sociologie Românească (Romanian Sociology), Vol. VINew Series, no. 5-6/1995

ISSN 1220 - 5389

 

SR 1995 5-6 coperta

 

SUMAR / (SUMMARY)

PREMIUL BRONISLAW MALINOWSCHI ACORDAT SOCIOLOGULUI ȘI ANTROPOLOGULUI DE ORIGINE ROMÂNĂ MICHAEL M. CERNEA / (THE BRONISLAW MALINOWSKI PRIZE AWARDED TO THE AMERICAN SOCIOLOGIST AND ANTHROPOLOGIST MICHAEL M. CERNEA, ROMANIAN BY BIRTH)

Sorin M. Rădulescu
Un nume de prestigiu în sociologia și antropologia internațională (An Impressive Name of the International Sociology and Anthropology) / 401-404.

Thomas Weaver
Premiul Malinowski în științele sociale conferit omului de știință Michael M. Cernea (The Malinowski Prize for Social Sciences Confered to the Scientist Michael M. Cernea) / 405-408.

Michael M. Cernea
Organizarea socială și antropologia dezvoltării (The Social Oranisation and the Developement of Anthropology) / 409-411.

Janet Mancini-Billson
Despre sociologii Băncii Mondiale - Interviu cu prof. Michael M. Cernea luat de dr. Janet Mancini-Billson, director Asociația Sociologilor Americani (About the World Bank Sociologist - Interview withthe Prof. Michael M. Cernea by Phs. Janet Mancini-Billson, Director, American Sociologists Association) / 413-420.

 

RELAȚII INTERETNICE / (INTERETHNICAL RELATIONSHIPS)

Mihai Merfea
Ceangăii despre ei înșiși („Ceangăii” about Themselves) / 421-438.

Maria Cobianu-Băcanu
Statutul de minoritari al românilor din arealul etno-cultural Harghita - Covasna (The Statute of National Minority of Romanians Living in Harghita-Covasna Ethnical-Cultural Area) / 439-448.

 

SOCIOLOGIA RELIGIEI / (THE SOCIOLOGY OF RELIGION)

Contantin Cuciuc, Manuela Gheorghe
Tranziția în domeniul religiozității (The Transition in the Religiosity Field) / 449-453.

Cristian Ciupercă
Impactul religiei asupra societății românești după decembrie 1989 (The Impact of Religion Upon the Romanian Society after December 1989) / 455-460.

 

SOCIOLOGIA VIOLENȚEI / (THE SOCIOLOGY OF VIOLENCE)

Dumitru Popovici
Conflictul social - analiză conceptuală și tipologie (The Social Conflict - Conceptual Analisys and Typology) / 461-468.

Sorin M. Rădulescu
Violența familială și maltratarea copilului (The Family Violence and Child Maltreating) / 469-479.

 

GÂNDIREA SOCIALĂ / (THE SOCIAL THOUGHT)

Sanda Golopenția
Cronologia unei vieți: Anton Golopenția (The Chronology of a Life (Anton Golopenția)) / 481-527.

Ion Vlăduț
Dreptul în concepția lui Dimitrie Gusti (The Conception of Dimitrie Gusti about the Law) / 529-540.

Sorin Geacu
Din activitatea profesorului Ion Chelcea (About Activity of Professor Ion Chelcea) / 541-548.

Irina Cristea
Nevoia de tradiție (The Need of Transition) / 549-553.

 

RECENZII ȘI NOTE DE LECTURĂ / (REVIEWS AND READING NOTES)

Elena Beca
SEPTIMIU CHELCEA, Personalitate și societate în tranziție, Editura Științifică și Tehnică, București, (p. 555) / 555-556.

Annabella Zolei
MARIA ROY, The Abusive Partner - An Analysis of Domestic Battering, New York, Van Nostrand Reinhold Company, 1992, (p. 556). / 556-558.

Ghioca A. Sonia
ALBERT I. REISS and JEFFREY A. ROTIL (Edit.), Understanding and Prevening Violence, Washington D.C. National Academy Press, 1993, (p. 558) / 558-560.