Sumar Sociologie Românească 3-4/1995

Revista Sociologie Românească (Romanian Sociology), Serie Nouă, Anul VI, nr. 3-4/1995

ISSN 1220 - 5389

 

SR 1995 3-4 coperta

 

SUMAR / (SUMMARY)

TEORIE SOCIALĂ / (SOCIAL THEORY)

Dumitru Sandu
Tipuri sociale ale tranziției în România. Diferențieri rural-urbane și regionale (Social types of transition in Romania. Rural-urban and regional differences) / 219-232.

Trăilă Cernescu
Aspecte ale evoluției satului românesc (Aspects of Romanian Village developement) / 233-243.

 

STRUCTURI SOCIALE ÎN MEDIUL RURAL / (SOCIAL STRUCTURE IN THE RURAL MILIEU)

Ioan Mărginean
Ruralul și reforma socială în România (The rural environment and the social reform in Romania) / 245-255.

Maria Fulea
Schimbări în structura socio-economică a populației rurale (Modification within the rural population's socio-economic structure) / 257-263.

Mara Monica Staicu
Veniturile și calitatea vieții agricultorilor - Studiu de caz (Farmers' incomes and their life quality) / 265-270.

 

CERCETAREA SOCIALĂ A SATULUI / (SOCIAL INVESTIGATION ON THE VILLAGE)

Mihai Merfea
Opțiuni ale noilor proprietari privind exploatarea pământului (New owners' options upon land working) / 271-280.

Corneliu Cârțână
Populație și habitat în mediul rural (Population and accomodation within the rural environment) / 281-288.

Narciza-Adela Nica
Depopularea ruralului și efecte asupra rețelei de localități (Rural depopulation and its effects upon settelement networks) / 289-296.

Aurelia Sârbu, Violeta Florian
Resurse umane în mediul rural: continuitate și schimbare (Human resources within the rural environment. Continuity and transformations) / 297-310.

 

DINAMICA SATULUI ROMÂNESC / (DYNAMICS OF THE ROMANIAN VILLAGE)

Trăilă Cernescu
Politica rurală în viziunea legislației românești (The rural policies in the vision of Romanian legislation) / 311-318.

Maria Cobianu-Băcanu
Evoluții contradictorii ale medernizării satului (Contradictory developements with village modernization) / 319-325.

 

GÂNDIREA SOCIALĂ / (SOCIAL THOUGHT)

Iancu Filipescu
Contribuții la monografia vechiului județ Ialomița (Contributions to the old Yalomitza County) / 327-341.

Irina Cristea
Dreptul natural sau moralizarea societății (The natural rights or moralising the society) / 343-352.

 

RESTITUIRI / (RESTORATIONS)

Carmen Cornelia Bălan
Biografia unei instituții. Institutul Social Banat - Crișana (Biography of an Institution. The Social Institute Banat-Crișana) / 353-362.

 

DEMOGRAFIE / (DEMOGRAPHY)

Vladimir Trebici
Commentaria in demographiam (II). Profiluri demografice / 363-380.

 

SOCIOLOGIA ÎN LUME / (SOCIOLOGY THROUGHOUT THE WORLD)

Richard A. Dodder
Crizele sociale rezultate dîn procesele de tranziție din țările Europei Centrale (Social crisis resulting from transitions in Central Europe) / 381-388.

 

RECENZII ȘI NOTE DE LECTURĂ / (REVIEWS AND READING COMMENTS)

Constantin Schifirneț
ILIE BĂDESCU, Sociologie eminesciană, Galați, Editura Porto Franco, 1994, (p. 389) / 389-391.

Trăilă Cernescu
DUMITRU OTOVESCU, Sociologia culturii românești, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1992, (p. 391) / 391-392.

 

IN MEMORIAM

Vladimir Trebici
ION APOSTOL (15 septembrie 1911 - 2 februarie 1995) / 393-394.